Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 10

Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 10

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 10

1 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?

2 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "Teyamün" kavramının tanımıdır?

3 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

4 / 50

Kategori: Fıkıh

Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

5 / 50

Kategori: Fıkıh

Temettu haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

7 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "ziyaret tavafı"nın tanımıdır?

8 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden· hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?

9 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki cümlelerden hangisi "hill" kavramının tanımıdır?

10 / 50

Kategori: Fıkıh

I. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
II. Veda tavafı
III. Kudûm tavafı
IV. Ziyaret tavafı
V. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)
Yukarıdakilerden hangileri haccın vacipleri arasında yer alır?

11 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman ifa edilir?

12 / 50

Kategori: Fıkıh

Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

-Kudüm Tavan: Bu tavafın hükmü sünnettir. Bu itibarla gerek kudüm tavafının ve gerekse nafile tavafın bazı şartları yapılmazsa kurban gerekmez. Kudüm tavafı'da veda tavafı gibi afakilere mahsustur. Mikat içerisinde olanların bu tavafı yapmalarına gerek yoktur. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası her şavt için bir sadaka vermesi gerekir.

13 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac ve Umrede Ka'be, yi tavafa başlarken veya tavaf sırasında Hacerü'l-esved önüne gelindiğinde, elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir, tehlil getirerek (AIIahü ekber, la ilahe illallahü vallahüekber) diyerek onu selamlamak ve öpmektir. El sürülemiyorsa uzaktan elleri kaldırıp, işaret yapmak aşağıdaki kavramlardan hangisi le adlandırılır?

14 / 50

Kategori: Fıkıh

  • Medine istikametinden gelenlerin mikatıdır.
  • Mekke'ye en uzak mikattır. Rasulüllah (aleyhis-salatü vesselam) Veda haccında burada ihrama girmiştir.
  • Şimdilerde Abar-ı Ali veya Ebyar-ı Ali denilmektedir.
  • Mekke'ye 450 km. uzaklıktadır. Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Fıkıh

Farz olan hac hangi isimle anılır?

16 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

17 / 50

Kategori: Fıkıh

  • Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir.
  • Bayramın birinci günü sadece bu cemreye 7 taş atılır.
  • Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise "Büyük Şeytan denir. Hakkında bilgi verilen cemre aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: Fıkıh

  • Yemen tarafından gelenlerin mikatıdır.
  • Mekke'ye uzaklığı 54 km'dir.
  • En yakın olanı budur. Hakkında bilgi verilen mikat yeri aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Kavramlar

Aşereyimübeşşere Hz. Peygamber tarafından cennetlik oldukları müjdelenen on sahabeye verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi Aşereyimübeşşere'den biridir?

20 / 50

Kategori: Kavramlar

Kamerî aylardan muharrem’in onuncu günü Aşure günüdür. Aşurenin önemi, bu günde peygamberlerin ve inananların eriştiği nimetleri saygı ve teşekkürle anmak içindir.

Aşağıdakilerden hangisi bu günde gerçekleşen olaylardan değildir?

21 / 50

Kategori: Fıkıh

Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

22 / 50

Kategori: Fıkıh

Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

23 / 50

Kategori: Fıkıh

Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

24 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi afaki" kavramının tanımıdır?

25 / 50

Kategori: Fıkıh

Sa'yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac zaman ne farz kılınmıştır?

27 / 50

Kategori: Fıkıh

Hanbelilere göre en faziletli hac aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

29 / 50

Kategori: Fıkıh

Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve'de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?

30 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "ihsar"ın tanımıdır?

31 / 50

Kategori: Fıkıh

Bu tavafın dört şavtı farzdır ve Umrenin rüknüdür. Geride kalan üç şavtı ise vaciptir. Hacc-ı Kıran, Hacc-ı Temettu ve müstakil umre yapanlar tarafından yapılır ve icra edilir. Hakkında bilgi verilen tavaf çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: Fıkıh

Arafat ile Mina arasında kalan bu yer, Adem aleyhisselamla Hz. Havvanın yeryüzünde ilk buluştukla­rı yerdir. Haccın vaciplerinden müzdeli­fe vakfesi de burada yapılır.

Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi umrenin rüknüdür?

34 / 50

Kategori: Kavramlar

Kur’an-ı Kerim’in gerek inanç, gerek ibadet gerekse haram ve helal konularında emirlerine titizlikle uymak anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "dem cezasını gerektirir?

Bir elin veya ayağın tırnaklarının tamamı kesilmeyip bir kısmı kesilirse, kesilen her bir tırnak için sadaka verilir. Bu takdirde
verilmesi gereken sadaka toplamı, bir koyun veya keçi bedelini aşarsa, her tırnak için sadaka yerine istenirse bir dem (koyun veya keçi) kesilebilir.

Dem (Koyun veya Keçi Kesmeyi) Gerektiren Cinayetler:

1- Mikatı ihramsız geçmek.
2- Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terketmek yahut özürsüz yürüyerek yapmamak.
3- Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terketmek.
4- Şeytan taşlamayı hiç yapmamak veya bir günde atılması gereken taşların yarıdan çoğunu atmamak.
Yarıdan çoğu atılmışsa, eksik bırakılan her bir taş için sadaka vermek sonra traş olmak, ziyarat tavatını bayram günlerinden sonra yapmak ve Akabe Cemresi'ne taş atma, kurban kesme ve traş olma nüsüklerinde sıraya uymamak. Ebu Yusuf ve imam
Muhammed ile diğer üç mezhepte bunlar vacip olmayıp sünnet olduğundan ceza gerekmez.

36 / 50

Kategori: Fıkıh

“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? .

37 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?

38 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

39 / 50

Kategori: Fıkıh

"Eyyam-ı Mina" hangi günlerdir?

40 / 50

Kategori: Kavramlar

Kızıldeniz ile Medyen arasındaki bölgede yaşayan,

ölçü ve tartıyı tam yapmayan, hile yapan,

insanların mallarını gasbeden zalim bir topluluk olan,

İşleri güçleri insanlar arasında yağmacılık ve bozgunculuk yapmak olan.
Bunun üzerine korkunç bir sarsıntıyla yok olan kavim aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?

42 / 50

Kategori: Fıkıh

Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?

43 / 50

Kategori: Kavramlar

Hadiste "Kur’an-ı Kerim’in zirvesi" olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?

45 / 50

Kategori: Fıkıh

Hanefilere göre;

hac çeşitlerinin faziletleri bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?

47 / 50

Kategori: Fıkıh

Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

48 / 50

Kategori: Fıkıh

Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bedene (Deve veya Sığır) Kesmeyi Gerektiren Cinayetler:
1- Arafatta ki vakfeden sonra fakat ilk tehallülden önce, yani henüz traş olmadan, cinsel ilişkide bulunmak.
2- Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak.

ilmihal kitaplarında, fakihlerin çoğunluğunun görüşü olarak kadınların hayız ve nifas halinde yani aybaşı ve lohusa iken ziyaret tavafını yapmaları da aynı şekilde bir cezayı gerektirdiği belirtilir.
Cünüp veya abdestsiz olarak yapılan tavaf, hangi tavaf olursa olsun, abdestli olarak yeniden yapılırsa cezası düşer. Cünüp olarak yapılan tavafın abdestli olarak yeniden yapılması vacip; abdestsiz yapılan tavafın iadesi ise menduptur.

49 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye. ........ denir" cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

50 / 50

Kategori: Fıkıh

"Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelem­lem ve Zat-ı Irk  bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir" cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

Skorunuz

0%