Fıkıh
Fıkıh – Zorlayan Sorular – 1

Fıkıh - Zorlayan Sorular 1

1 / 25

Aşağıdakilerden hangisi fitre için söylenemez?

2 / 25

Aşağıdaki seçeneklerde verilen zaman dilimlerinin hangisinde oruç tutmanın haram olduğu söylenebilir?

3 / 25

Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır?

4 / 25

Hâcet namazının ilk rek’atında Fâtiha’dan sonra üç defa .............diğer rek’atlarda Fâtiha’dan birer defa ........... ve ............. sûreleri okunur.
Yukarıdaki boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

5 / 25

Kâmil anlamda şehitler arasında;

I.   Eşkıya tarafından öldürülen Müslüman kişiler,

II.  Savaşta öldürülen müslüman kişiler,

III. Ateşte yanan,

IV. Suda boğulan

V. Doğum esnasında ölen

hangisi dünya ve âhiret itibariyle şehid hükmündedir?

6 / 25

Cenazenin bir an önce yıkanıp, kefenlenip namazı kılınarak kabrine konulması müstehaptır. Müslüman bir ölünün yıkanabilmesi için vücudunun yarıdan fazlasının bulunması gerekir. Buna göre; Aşağıdaki durumlardan hangisi olduğunda kişinin ölüsü yıkanmaz?

7 / 25

Hz. Peygamber hicretleri esnasında Medine yakınlarında, Sâlim b. Avf yurdunda “Rânûnâ” denilen vadi içersinde bulunan “Benî Sâlim namazgâhı”nda ilk hutbesini okumuş ve ilk
namazını kıldırmıştır. Parçada bahsedilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 25

Kaynaklar, beş vakit namaz farz kılınmadan önce, namazın kaç vakit kılındığını belirtmektedir?

9 / 25

Kaynaklarda salâtü’l-havf olarak geçen korku namazı, korku ve tehlike halinde Müslüman askerlerin, nöbet ve savaş halinin gereği olan önlemleri almayı ihmal etmemek amacıyla gazve alanında kılınmaktadır. Buna göre aşağıdaki gazvelerin hangisinde "salatü'l havf" Peygamber Efendimiz tarafından kıldırılmamıştır?

10 / 25

Kalp krizi geçirmekte olan birine yardım için namazın bozulması durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11 / 25

I.   hadesten tahâret
II.  istikbâl-i kıble
III. vakit
IV. Kırâat
Seçeneklerden hangisi namazın şartlarındandır?

12 / 25

Altı vakit namazdan az kazâsı bulunan kişiye sahib-i tertîb adı verilir. Buna göre; Sahib-i tertîb ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 25

“Doğrusu, hem temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir” (A’lâ, 87:14-15) ayeti tam olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisini anlatmaktadır?

14 / 25

Nifas doğumdan sonra kadından gelen kana verilen addır. Nifas halindeki kadına loğusa denir. İslam alimleri loğusalık süresi için ne karara varmışlardır?

15 / 25

İçine temiz bir maddenin katılmasıyla tabii özellik ve niteliğini kaybeden mutlak sulara veya tabii bir oluşumla meydana gelip özel bir isimle anılan sulara bu ad verilir. Meyve suyu, gül suyu, maden suyu birer bu su örneğidir. İçinde nohut, mercimek ve benzeri temiz şeylerin pişmesi sebebiyle incelik ve akıcılığını kaybeden sular da böyledir.
Hakkında bilgi verilen sular nasıl ifade edilmektedir?

16 / 25

Beden, elbise ve namaz kılınacak yeri dolayısıyla çevreyi necâsetten temizlemektir. Buna göre; Su ile yıkama, suda kaynatma, ateşe sokma, silme, ovalama, kurutma gibi yollar hangi pislikten temizlenmek için kullanılmaktadır?

17 / 25

Tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleme ve bundan sonra uzvun dışına çıkan idrar yaşlığını temizleme işlemine ne ad verilir?

18 / 25

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre abdestin sünnetlerinden biri değildir?

19 / 25

“Tenzîhen mekruh” teriminin yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Bazı ibadetleri yükümlü olanlar bizzat yapabileceği gibi, vekil tayin ettikleri kimseler aracılığıyla da yerine getirebilirler. Buna göre; Aşağıdaki ibadet türlerinden hangisini yükümlü olanlar bizzat yapabileceği gibi, vekil tayin ettikleri kimseler aracılığıyla da yerine getirebilirler?

21 / 25

Mükelleflerin her biri tarafından bizzat ve ayrı ayrı değil de, hepsinden yapılması istenen ibadetlerdir. İlk anda yapılması istenen ibadetin muhatabı tüm mükelleflerdir. Bu gibi ibadetlerde mükellefin kendisi değil, yapılması istenen fiil önemlidir. Buna göre; Ölen bir Müslümanın cenaze namazını kılmak ibadet türleri arasından hangisi için söylenebilir?

22 / 25

"Kendisi için belirlenmiş olan temel unsur ve şartları tam olarak taşıyan ibadet ve işlemlerdir." Aşağıdaki seçeneklerden hangisi verilen ifadenin karşılığını verir?

23 / 25

Namaz kılarken konuşmak, oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve abdestli iken uzanarak ya da dayanarak uyumak bu ibadetleri bozan davranışlardır. Buna göre ibadeti bozan ve veya sakatlayan fiil veya eksikliğe ne denilmektedir?

24 / 25

İslâm’ın temel şartlarını oluşturan ibadetler namaz, oruç, hac ibâdât-ı mersûmenin sistematik ve şekle bağlı ibadetlerin belli başlılarıdır. Buna göre;
I. Kuran okumak
II. Kurban kesmek
III. İ’tikâf
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ibâdât-ı mersûme kavramı kapsamındadır?

25 / 25

I.   Bedeni ibadet – Hac
II.  Mali ibadet – Zekât
III. Ayni ibadet – Beş vakit namaz
IV. Vakte bağlı ibadet – Fıtır sadakası
Yukarıda verilmiş olan ibadet türü ve ibadet eşleştirmelerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Puanınız

0%

Deneme Sınavları DHBT DKAB Fıkıh Genel MBSTS
Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 10

Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 10

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 10

1 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac ve Umrede Ka'be, yi tavafa başlarken veya tavaf sırasında Hacerü'l-esved önüne gelindiğinde, elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir, tehlil getirerek (AIIahü ekber, la ilahe illallahü vallahüekber) diyerek onu selamlamak ve öpmektir. El sürülemiyorsa uzaktan elleri kaldırıp, işaret yapmak aşağıdaki kavramlardan hangisi le adlandırılır?

2 / 50

Kategori: Fıkıh

 • Yemen tarafından gelenlerin mikatıdır.
 • Mekke'ye uzaklığı 54 km'dir.
 • En yakın olanı budur. Hakkında bilgi verilen mikat yeri aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Fıkıh

"Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelem­lem ve Zat-ı Irk  bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir" cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

4 / 50

Kategori: Fıkıh

Bu tavafın dört şavtı farzdır ve Umrenin rüknüdür. Geride kalan üç şavtı ise vaciptir. Hacc-ı Kıran, Hacc-ı Temettu ve müstakil umre yapanlar tarafından yapılır ve icra edilir. Hakkında bilgi verilen tavaf çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "Teyamün" kavramının tanımıdır?

6 / 50

Kategori: Fıkıh

Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bedene (Deve veya Sığır) Kesmeyi Gerektiren Cinayetler:
1- Arafatta ki vakfeden sonra fakat ilk tehallülden önce, yani henüz traş olmadan, cinsel ilişkide bulunmak.
2- Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak.

ilmihal kitaplarında, fakihlerin çoğunluğunun görüşü olarak kadınların hayız ve nifas halinde yani aybaşı ve lohusa iken ziyaret tavafını yapmaları da aynı şekilde bir cezayı gerektirdiği belirtilir.
Cünüp veya abdestsiz olarak yapılan tavaf, hangi tavaf olursa olsun, abdestli olarak yeniden yapılırsa cezası düşer. Cünüp olarak yapılan tavafın abdestli olarak yeniden yapılması vacip; abdestsiz yapılan tavafın iadesi ise menduptur.

7 / 50

Kategori: Kavramlar

Aşereyimübeşşere Hz. Peygamber tarafından cennetlik oldukları müjdelenen on sahabeye verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi Aşereyimübeşşere'den biridir?

8 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi afaki" kavramının tanımıdır?

9 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki cümlelerden hangisi "hill" kavramının tanımıdır?

10 / 50

Kategori: Fıkıh

Hanbelilere göre en faziletli hac aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Fıkıh

Farz olan hac hangi isimle anılır?

12 / 50

Kategori: Kavramlar

Hadiste "Kur’an-ı Kerim’in zirvesi" olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Kavramlar

Kızıldeniz ile Medyen arasındaki bölgede yaşayan,

ölçü ve tartıyı tam yapmayan, hile yapan,

insanların mallarını gasbeden zalim bir topluluk olan,

İşleri güçleri insanlar arasında yağmacılık ve bozgunculuk yapmak olan.
Bunun üzerine korkunç bir sarsıntıyla yok olan kavim aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Fıkıh

Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve'de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?

15 / 50

Kategori: Fıkıh

Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

16 / 50

Kategori: Fıkıh

Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

-Kudüm Tavan: Bu tavafın hükmü sünnettir. Bu itibarla gerek kudüm tavafının ve gerekse nafile tavafın bazı şartları yapılmazsa kurban gerekmez. Kudüm tavafı'da veda tavafı gibi afakilere mahsustur. Mikat içerisinde olanların bu tavafı yapmalarına gerek yoktur. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası her şavt için bir sadaka vermesi gerekir.

17 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

18 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden· hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?

19 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman ifa edilir?

20 / 50

Kategori: Fıkıh

Temettu haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

21 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "dem cezasını gerektirir?

Bir elin veya ayağın tırnaklarının tamamı kesilmeyip bir kısmı kesilirse, kesilen her bir tırnak için sadaka verilir. Bu takdirde
verilmesi gereken sadaka toplamı, bir koyun veya keçi bedelini aşarsa, her tırnak için sadaka yerine istenirse bir dem (koyun veya keçi) kesilebilir.

Dem (Koyun veya Keçi Kesmeyi) Gerektiren Cinayetler:

1- Mikatı ihramsız geçmek.
2- Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terketmek yahut özürsüz yürüyerek yapmamak.
3- Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terketmek.
4- Şeytan taşlamayı hiç yapmamak veya bir günde atılması gereken taşların yarıdan çoğunu atmamak.
Yarıdan çoğu atılmışsa, eksik bırakılan her bir taş için sadaka vermek sonra traş olmak, ziyarat tavatını bayram günlerinden sonra yapmak ve Akabe Cemresi'ne taş atma, kurban kesme ve traş olma nüsüklerinde sıraya uymamak. Ebu Yusuf ve imam
Muhammed ile diğer üç mezhepte bunlar vacip olmayıp sünnet olduğundan ceza gerekmez.

22 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye. ........ denir" cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

23 / 50

Kategori: Fıkıh

Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

24 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "ihsar"ın tanımıdır?

25 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

26 / 50

Kategori: Fıkıh

Hanefilere göre;

hac çeşitlerinin faziletleri bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Fıkıh

Arafat ile Mina arasında kalan bu yer, Adem aleyhisselamla Hz. Havvanın yeryüzünde ilk buluştukla­rı yerdir. Haccın vaciplerinden müzdeli­fe vakfesi de burada yapılır.

Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Fıkıh

Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?

29 / 50

Kategori: Fıkıh

Sa'yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

31 / 50

Kategori: Fıkıh

I. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
II. Veda tavafı
III. Kudûm tavafı
IV. Ziyaret tavafı
V. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)
Yukarıdakilerden hangileri haccın vacipleri arasında yer alır?

32 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi "ziyaret tavafı"nın tanımıdır?

33 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?

34 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?

35 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?

36 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

37 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

38 / 50

Kategori: Fıkıh

Hac zaman ne farz kılınmıştır?

39 / 50

Kategori: Fıkıh

 • Medine istikametinden gelenlerin mikatıdır.
 • Mekke'ye en uzak mikattır. Rasulüllah (aleyhis-salatü vesselam) Veda haccında burada ihrama girmiştir.
 • Şimdilerde Abar-ı Ali veya Ebyar-ı Ali denilmektedir.
 • Mekke'ye 450 km. uzaklıktadır. Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?

41 / 50

Kategori: Fıkıh

 • Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir.
 • Bayramın birinci günü sadece bu cemreye 7 taş atılır.
 • Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise "Büyük Şeytan denir. Hakkında bilgi verilen cemre aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Kavramlar

Kamerî aylardan muharrem’in onuncu günü Aşure günüdür. Aşurenin önemi, bu günde peygamberlerin ve inananların eriştiği nimetleri saygı ve teşekkürle anmak içindir.

Aşağıdakilerden hangisi bu günde gerçekleşen olaylardan değildir?

43 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?

44 / 50

Kategori: Fıkıh

"Eyyam-ı Mina" hangi günlerdir?

45 / 50

Kategori: Kavramlar

Kur’an-ı Kerim’in gerek inanç, gerek ibadet gerekse haram ve helal konularında emirlerine titizlikle uymak anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: Fıkıh

Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

47 / 50

Kategori: Fıkıh

“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? .

48 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi umrenin rüknüdür?

49 / 50

Kategori: Fıkıh

Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

50 / 50

Kategori: Fıkıh

Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Puanınız

0%

Deneme Sınavları DHBT DKAB Fıkıh Genel MBSTS
Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 9

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 9

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi afaki" kavramının tanımıdır?

2 / 50

Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bedene (Deve veya Sığır) Kesmeyi Gerektiren Cinayetler:
1- Arafatta ki vakfeden sonra fakat ilk tehallülden önce, yani henüz traş olmadan, cinsel ilişkide bulunmak.
2- Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak.

ilmihal kitaplarında, fakihlerin çoğunluğunun görüşü olarak kadınların hayız ve nifas halinde yani aybaşı ve lohusa iken ziyaret tavafını yapmaları da aynı şekilde bir cezayı gerektirdiği belirtilir.
Cünüp veya abdestsiz olarak yapılan tavaf, hangi tavaf olursa olsun, abdestli olarak yeniden yapılırsa cezası düşer. Cünüp olarak yapılan tavafın abdestli olarak yeniden yapılması vacip; abdestsiz yapılan tavafın iadesi ise menduptur.

3 / 50

Hac zaman ne farz kılınmıştır?

4 / 50

Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman ifa edilir?

5 / 50

 • Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir.
 • Bayramın birinci günü sadece bu cemreye 7 taş atılır.
 • Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise "Büyük Şeytan denir. Hakkında bilgi verilen cemre aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "dem cezasını gerektirir?

Bir elin veya ayağın tırnaklarının tamamı kesilmeyip bir kısmı kesilirse, kesilen her bir tırnak için sadaka verilir. Bu takdirde
verilmesi gereken sadaka toplamı, bir koyun veya keçi bedelini aşarsa, her tırnak için sadaka yerine istenirse bir dem (koyun veya keçi) kesilebilir.

Dem (Koyun veya Keçi Kesmeyi) Gerektiren Cinayetler:

1- Mikatı ihramsız geçmek.
2- Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terketmek yahut özürsüz yürüyerek yapmamak.
3- Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terketmek.
4- Şeytan taşlamayı hiç yapmamak veya bir günde atılması gereken taşların yarıdan çoğunu atmamak.
Yarıdan çoğu atılmışsa, eksik bırakılan her bir taş için sadaka vermek sonra traş olmak, ziyarat tavatını bayram günlerinden sonra yapmak ve Akabe Cemresi'ne taş atma, kurban kesme ve traş olma nüsüklerinde sıraya uymamak. Ebu Yusuf ve imam
Muhammed ile diğer üç mezhepte bunlar vacip olmayıp sünnet olduğundan ceza gerekmez.

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

9 / 50

Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İfrad Haccının özelliklerinden biri değildir?

Temettu‘ Haccı: Hacı adayı mîkatta veya oraya varmadan umre niyetiyle ihrama girer.

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?

12 / 50

Farz olan hac hangi isimle anılır?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?

14 / 50

Arafat’ta bulunmak haccın en önemli rüknüdür. Hacılar ne zaman Arafat’ta toplanırlar?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?

18 / 50

Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?

19 / 50

Aşağıdakilerden· hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "ihsar"ın tanımıdır?

21 / 50

I. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
II. Veda tavafı
III. Kudûm tavafı
IV. Ziyaret tavafı
V. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)
Yukarıdakilerden hangileri haccın vacipleri arasında yer alır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi umrenin rüknüdür?

23 / 50

Aşağıdaki cümlelerden hangisi "hill" kavramının tanımıdır?

24 / 50

 • Yemen tarafından gelenlerin mikatıdır.
 • Mekke'ye uzaklığı 54 km'dir.
 • En yakın olanı budur. Hakkında bilgi verilen mikat yeri aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve'de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?

26 / 50

Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

27 / 50

 • Medine istikametinden gelenlerin mikatıdır.
 • Mekke'ye en uzak mikattır. Rasulüllah (aleyhis-salatü vesselam) Veda haccında burada ihrama girmiştir.
 • Şimdilerde Abar-ı Ali veya Ebyar-ı Ali denilmektedir.
 • Mekke'ye 450 km. uzaklıktadır. Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Arafat ile Mina arasında kalan bu yer, Adem aleyhisselamla Hz. Havvanın yeryüzünde ilk buluştukla­rı yerdir. Haccın vaciplerinden müzdeli­fe vakfesi de burada yapılır.

Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? .

30 / 50

Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

31 / 50

Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Hac ve Umrede Ka'be, yi tavafa başlarken veya tavaf sırasında Hacerü'l-esved önüne gelindiğinde, elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir, tehlil getirerek (AIIahü ekber, la ilahe illallahü vallahüekber) diyerek onu selamlamak ve öpmektir. El sürülemiyorsa uzaktan elleri kaldırıp, işaret yapmak aşağıdaki kavramlardan hangisi le adlandırılır?

33 / 50

Vekaleten yapılan hacca ne haccıdır?

34 / 50

Bu tavafın dört şavtı farzdır ve Umrenin rüknüdür. Geride kalan üç şavtı ise vaciptir. Hacc-ı Kıran, Hacc-ı Temettu ve müstakil umre yapanlar tarafından yapılır ve icra edilir. Hakkında bilgi verilen tavaf çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye. ........ denir" cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru
olarak tamamlar?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın hikmetleri arasında gösterilemez?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

40 / 50

Hanbelilere göre en faziletli hac aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "ziyaret tavafı"nın tanımıdır?

42 / 50

"Eyyam-ı Mina" hangi günlerdir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "Teyamün" kavramının tanımıdır?

44 / 50

Hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

45 / 50

Temettu haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

46 / 50

"Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelem­lem ve Zat-ı Irk  bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir" cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

47 / 50

Hanefilere göre;

hac çeşitlerinin faziletleri bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Sa'yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

-Kudüm Tavan: Bu tavafın hükmü sünnettir. Bu itibarla gerek kudüm tavafının ve gerekse nafile tavafın bazı şartları yapılmazsa kurban gerekmez. Kudüm tavafı'da veda tavafı gibi afakilere mahsustur. Mikat içerisinde olanların bu tavafı yapmalarına gerek yoktur. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası her şavt için bir sadaka vermesi gerekir.

50 / 50

Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Puanınız

0%

Deneme Sınavları DHBT DKAB Fıkıh MBSTS
Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 8

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 8

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir insana haccın farz olması (yükümlülüğünün doğması) için gerekli şartlardan biridir?

Bir insana haccın farz olması için gerekli şartlar şunlardır:
1- Müslüman olmak.
2- Akıllı olmak.
3- Bâliğ (ergin) olmak.

4- Yeterli maddi imkâna sahip olmak.

5- Sağlıklı olmak.

6- Vakit

2 / 50

Aşağıdaki keffâret türlerinden hangisinde peşpeşe iki (kamerî) ay oruç tutmak hükmü bulunmaktadır?

Hataen veya kazâen adam öldürmelerde öldürülenin ailesine verilecek diyet cezası yanında bir de keffâret vardır. Keffâret-i katl olarak isimlendirilen bu sorumluluk, önce bir Müslüman köleyi hürriyetine kavuşturmak; eğer bu yapılamıyorsa iki kamerî ay peşpeşe oruç tutmakla yerine getirilir.

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi örfün yemin anlamı verdiği kalıplardan biridir?

Yeminin bu şeklinde Yüce Allah’ın bir adı ya da sıfatı kullanılmaz, fakat duyan herkes bunun bir yemin olduğunu bilir. Mesela “Ekmek Kur’ân çarpsın”;  “Mushaf hakkı için”;“Peygamber hakkı için”;  “Kâbe hakkı için”; “Anam avradım olsun”; “Çocuklarımın ölüsünü göreyim”;  “Şart olsun” ve benzeri başka kalıplar, ülkemizin birçok bölgesinde yemin anlamında kullanılmaktadır.

4 / 50

Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hangi olay kurbanın ilk insanlardan itibaren var olduğunu gösterir?

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Âdem’in iki oğlu Hâbil ile Kâbil’in sundukları kurbanlardan bahsedilmiş olması (el-Mâide 5/27) kurbanın ilk insandan itibaren var olageldiğinin bir göstergesidir.

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın hikmetleri arasında gösterilemez?

6 / 50

Günaşırı oruçlu olmak şeklinde tutulan oruç ne tür bir oruç olarak nitelendirilmektedir?

Savm-ı Davud denen ve günaşırı oruçlu olmak (bir gün oruç tutup bir gün tutmamak) şeklinde tutulan oruç da sünnet/mendup oruç kapsamındadır.

7 / 50

Fıkıh dilinde "hedy" ne anlama gelir?

8 / 50

Büyük günahları haber veren Hz. Peygamber ,'' bile bile yalan yere yaptığı yeminle insanların haklarını kaybetmelerine sebep olan kimselerin kıyamet gününde Allah'ın gazabıyla karşılaşacaklarını ''  ve ''Allah cehennemi gerekli kılar ve cenneti ona haram eder.” dediği  günah çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

“Doğrusu, hem temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir” (el-A’lâ, 87/14-15) ayeti tam olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisini anlatmaktadır?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Fevr yemininin tanımıdır?

Bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Söz gelimi bir yemeğe davet edilen bir kişinin o anda “Vallahi yemek yemem” demesi ile sokağa çıkmak üzere olan bir kadına kocasının “Eğer sokağa çıkarsan boşsun” demesi böyle bir yemindir.

11 / 50

Aşağıdaki borçlardan hangisi, nisabı kaplamak veya eksiltmek suretiyle, zekât yükümlülüğünü etkiler?

12 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde namazı bozan durumlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

Namazda elbise, beden veya sakalla oynamak, eli ağıza koymak; namaz esnasında birinin verdiği selamı el veya baş işaretiyle almak namazı bozmaz fakat namazın mekruhlarındadır

13 / 50

Vitir namazı hangi tür namazlardan olup kaç rekat kılınır?

Vitir kelimesi sözlükte çiftin karşıtı olan tek anlamına gelir. Vitir namazı vacip olup üç rek’attır. Vitir namazının vakti yatsı vaktidir, ancak ondan sonra kılınır.

14 / 50

I. Yerine getirilmeyen yeminler

II. Ramazan orucunu bozmak

III. Adam öldürmek

IV.  İhram yasaklarını çiğnemek

Yukarıda verilen eylemlerin hangileri keffaret olgusunu gündeme getirir?

15 / 50

Giymemesi gereken elbiseyi bir gün veya geceden daha az süre ile giyen ya da bu kadar süre başını veya yüzünü örten erkekler ile yine bu kadar süre yüzünü örten kadınların ceza olarak ne vermesi gerekir?

16 / 50

Şâfiîlere göre adağın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

"Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti  gibi haram gıdaların kullanması ____________."

Yukarıdaki ifadeyi tamamlayacak en doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ıskat ruhsatıyla ilgilidir?

19 / 50

Haram nesnelerle tedavi zaruretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20 / 50

Develer kaç yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler?

Söz konusu hayvanlar yaş olarak da belli bir olgunluğa erişmiş olmalıdır. Koyun ve keçiler bir yaşını, sığır ve mandalar iki yaşını, develer ise beş yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler.

21 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mükellef terimini tanımlamaktadır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir?

23 / 50

Deniz hayvanlarından yalnızca balığın helal olduğunu savunan mezhep ya da mezhepler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Yalnızca Balık Helaldir Görüşü: Hanefîlere göre, deniz hayvanlarından yalnızca bütün türleriyle balık helaldir. Kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar yenmez, çünkü el-Mâide 5/3 ve diğer ayetlerde geçen meyte (:leş) kavramı, balıklar için de geçerlidir. Dalga, taş, buzlar arasına sıkışma, havasızlık, suyun çok sıcak ya da soğuk oluşu, suyun çekilmesi, avlanma, başına sert cisimle vurma gibi sebeplerle ölen balıklar yenir. Balık dışındaki deniz hayvanları, ya iğrençtir (habâis), ya da boğazlanmadığı için leş (:meyte) sayılır. Ayrıca Hanefîler, temel ilke ve ölçütleri dikkate alarak, diğer gıdalar konusunda olduğu gibi, deniz gıdaları konusunda da, beslenme ve sağlık açısından gıdaların temiz ve yararlı oluşunu dikkate alarak, ihtiyatı tercih etmişlerdir. Bu yaklaşım, sadece lafızlara takılıp kalmama, daha derinlere nüfuz etme yönüyle çok daha isabetlidir. Hanefîler, habâis (pis, iğrenç) yorumu yaparken, görünüşlerinden çok, gıda niteliklerine bakar. Deniz ürünleri genellikle güzel görüntüye sahip olmakla birlikte, bazılarını kimi insanlar, kültürel etkenler dolayısıyla iğrenç ve korkunç bulabilirler. Ama bu göreli durum yerine, gıda niteliklerine bakmak daha düzgün bir değerlendirme olur.

24 / 50

Arafat’ta bulunmak haccın en önemli rüknüdür. Hacılar ne zaman Arafat’ta toplanırlar?

25 / 50

Aşağıdaki şıkların hangisinde namazın vaciplerinden olmayan bir kaideye yer verilmiştir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İfrad Haccının özelliklerinden biri değildir?

Temettu‘ Haccı: Hacı adayı mîkatta veya oraya varmadan umre niyetiyle ihrama girer.

27 / 50

İslâm içilmesinin yanısıra, içki ticaretini de haram saymış, Müslümanın gayri müslimle de olsa içki alışverişini yasaklamıştır. Bu bağlamda Peygamberimiz aşağıdaki seçeneklerde verilen kişilerden hangisini lanetlediği söylenemez?

İslâm içilmesinin yanısıra, içki ticaretini de haram saymış, Müslümanın gayri müslimle de olsa içki alışverişini yasaklamıştır. S¸u lânet, ticareti de içine almaktadır: “Hz. Peygamber (s.a.v) içki yapanı, yaptıranı, içeni, taşıyanı, kendisine taşınanı, dağıtanı, satanı, parasını yiyeni, satın alanı ve kendisi için satın alınanı lânetlemiştir.”

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbaha-i Akliyye'nin özelliklerinden biridir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "ibadet"in kelime anlamı değildir?

30 / 50

Vekaleten yapılan hacca ne haccıdır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Vaad yemin (Yemin-i mün‘akide) dir?

Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelen mün‘akid yemin, gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılır.

32 / 50

Haramlık durumunu ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Orucun farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlar arasında yer almamaktadır?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi adak konusunda aranan şartlardan biri değildir?

36 / 50

Hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

37 / 50

Mekke’ye senenin herhangi bir gününde ihramlı olarak yapılabilen, tavaf ve sa‘yden sonra ihramdan çıkılan özel bir ziyarete ne ad verilir?

38 / 50

I. sokaklarda yürürken bulaşan çamur parçaları

II. işi gereği kasabın üzerine sıçrayan kan damlacıkları,

III. sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler

IV. elbiseye sıçrayan idrar serpintileri

İslamiyette namazdan önce her türlü kir ve pislikten arınmak şarttır. Ancak kolaylık prensibine göre ihtiyaç anında yukarıdakilerden hangileri namazın sıhhatine mani kabul edilmemiştir?

Kaçınılması zor olduğu için vücut ve elbiseye sıçrayan idrar serpintileri, sokaklarda yürürken bulaşan çamur parçaları, işi gereği kasabın üzerine sıçrayan kan damlacıkları, sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler, necis maddelerin buhar ve tozu müsamaha ve kolaylık prensibine göre namazın sıhhatine mani kabul edilmemiştir. Ancak bu tür ruhsatlardan sadece ihtiyaç anında yararlanmak tavsiye edilmiştir

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi maddi kirliliğin ötesinde, dinin kirlilik hali olarak kabul ettiği abdestsizlik ve cünüplük durumlarından yine dinin öngördüğü biçimde temizlenmek anlamına gelir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman kadın ve erkeğin kılık-kıyafet konusunda dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

Kişiler kendi çevrelerine ve beğenilerine uygun olarak diledikleri tarz, renk ve desendeki giysileri kullanabilirler. Allah ve Resulü, belirli bir elbise modeli üzerinde durmamıştır. İslam'a çeşitli giyim kuşamı olan topluluklar girmiş, fakat bunların hiç birine modeli belirli standart elbise tipi öngörülmemiştir.

41 / 50

"Sırt, Zahr, Zahera" kelimeleriyle ifade edilen keffaret türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sözlükte “sırt” anlamına gelen “zahr” kelimesinden türeyen ve Arapça’da “zâhera” fiilinin masdarı olan “zıhâr”,eski bir Cahiliye âdetini simgeler. Eşinden ayrılmak isteyen koca “Sen bana annemin sırtı gibisin” diyerek onu annesinin yerine koyup onunla cinsel ilişkiye kesin bir şekilde son verdiğini ilan eder ve bu kinayeli cümleyle onu boşamış olurdu. Buna Zıhar denir.

42 / 50

Aşağıdaki malzemelerden hangisi İslam dinince erkeklere haram kılınmıştır?

Erkeklerin, saf ipek veya malzemesinin çoğu ipek olan giyecekler ile altını giyecek, süs ve eşya olarak kullanması haramdır (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 4, 9, 11; Nesâî, “Zînet”, 40, 43, 45).

43 / 50

Müslümanlara orucun ne zaman farz kılındığı aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara hicretin ikinci yılı şaban ayında farz kılınmıştır.

44 / 50

Peygamberimiz ilk cuma namazını ne zaman kıldırmıştır?

45 / 50

Hanefîlere göre kurban kesim günleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

46 / 50

I.   Mükellef Müslümanlara ayrı ayrı emredilmemiştir.

II.  Sevabı yalnız onu işleyene aittir.

III. Kimse yerine getirmezse bütün toplum günahkâr olur.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farz-ı kifâye ile ilgili doğrudur?

47 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?

48 / 50

Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış hangi tür haramlar kapsamındadır?

Dolaylı Haram (haram li-ğayrihî): Dinin ana kaynaklarının (Allah ve resulünün) özü/mahiyeti açısından değil, vasfı açısından kötülük ve zarar içermesine dayanarak dış bir unsur dolayısıyla haramlığına hükmettiği fiildir. Bu tür haramlara, “vasfından dolayı/geçici haram” da denebilir. Dolaylı haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını genelde ikinci, bazen birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış; başkasının malını rızasız almak gibi. Bu fiiller özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı değil vasfından dolayı haramdır.

49 / 50

Taşıma su ile sulanan arazilerden elde edilen ürünün öşrü ne kadardır?