Tecvid – Test 1

Tecvid - Test 1

1 / 50

Her zaman (vakfen ve vaslen) var olan sükuna ne ad verilir?

2 / 50

Tarihte ilk müstekıl tecvid eserinin müellifi kimdir?

3 / 50

Kur’an-ı okuyabilen herkesin kolaylıkla fark edip, anlayabileceği derecedeki hatalı okuyuşlara ne denir?

4 / 50

Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?

5 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi yanlıştır?

6 / 50

-Aşağıdakilerden hangisi fer-i medlerden değildir?

7 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi yanlıştır?

8 / 50

    Zuhruf suresinin 1. ayetinde vakıf halinde sırasıyla hangi tecvidler oluşur?

9 / 50

vakıf halide düşünüldüğünde hangisi doğrudur?

10 / 50

Kelimesinde ‘vakf’ yapıldığı zaman hangi vecih yoktur?

11 / 50

Vakıf halinde Kelimesinde hangi tecvid kuralları vardır?

12 / 50

Bir kelimede harf-i medden sonra sebebi med olan sükun-u arızın med harfiyle yan yana bulunmasına ne denir?

13 / 50

Tecvid’i ilim olarak öğrenmek………uygulamak ise……………dir. Boşluğa en uygun kavram hangisidir?

14 / 50

Asli med üzerinde fazlalığı gerektiren bir sebep dolayısıyla veya bir sebebe bağlı olarak meydana gelen med harfi hangisidir?

15 / 50

Kelimesinde sırası ile aşağıdaki tecvidlerden hangisi vardır?

16 / 50

Meddi Arızın uzatılma ölçüsü son harfin harekesine göredir. Son harf fethalı, kesreli, zammeli, olursa sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

17 / 50

Aşağıdakilerin hangisinde ravm ve işmam yapılır?

18 / 50

‘Müttefekun Aleyh’ kavramı aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır?

19 / 50

Kelimesinde vakıf halinde hangisi yoktur?

20 / 50

Zammeli * ه* he'nin makabli müteharrik (harekeli) ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21 / 50

Kur’an okumaya başlarken ‘ BESMELE’ çekmenin hükmüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

22 / 50

Asım kıraatma göre Medd-i Muttasıl ne kadar uzatılmaldır?

23 / 50

Aşağıdaki Tecvidlerden hangisinin hükmü vaciptir?

24 / 50

Meddi Tabii’yi 1 elif miktarı uzatmanın hükmü nedir?

25 / 50

Muttasılın bir eliften fazla çekilmesinin hükmü nedir?

26 / 50

Ravm ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

27 / 50

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

28 / 50

Kur’an okurken tecvide uymak şartı ile hızlı okuma usulüne ne ad verilir?

29 / 50

Aşağıdakilerin hangisi tecvidin konularından değildir?

30 / 50

kelimesindeki medlerle ilgili hangisi yanlıştır?

31 / 50

“önce yokken sonradan vakıf sebebiyle oluşan” anlamına gelen kavram hangisidir?

32 / 50

Revm de harekenin ne kadarı okunur?

33 / 50

Meddi arızda son harfin harekesi fetha olursa kaç vecih caizdir?

34 / 50

Ne çok sür'ati ne de çok yavaştır. Bu okuyuşta, tecvit kurallarına göre tutulacak yerler normal tutulur. Medd-i Tabii bir elif, medd-i muttasıl ve medd-i munfasıl üç elif, medd-i lazım dört elif, medd-i arız ve medd-i lin bir ile üç elif arasında uzatılır. Bu okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

kelimesinde bulunan ‘ها ve يا‘ harflerin de hangi tecvidler vardır?

36 / 50

Asım kıraatma göre Medd-i Munfasıl ne kadar uzatılmalıdır?

37 / 50

vakıf hali de düşünüldüğünde hangi seçenek yanlıştır?

38 / 50

Lin harfinden sonra gelen sükunu lazım ise kaç vecih yapılır?

39 / 50

kelimesinde bulunan harflerin hangisinde Meddi lin vardır?

40 / 50

‘ Muhtelefün Fih’ kavramı aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır?

41 / 50

Tahkik okuyuşunda Meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?

42 / 50

Kesinlikle uzattiması gereken Medd-ir. Bir kelimede harf-i medden sonra sebebi medden sükun-u lazım gelir ve med harfiyle yan yanda bulunursa hangi med meydana gelir?

43 / 50

Namazda Zammu sure okurken    kelimesini  okuyan bir kimsenin namazı bozulur mu?

44 / 50

örneğinde medd-i lin le ilgili hangisi söylenemez?

45 / 50

kelimesinde bulunan harflerde kaç tane Medd-i lazım harfi muhaffef vardır?

46 / 50

Tul miktarı uzatma şekli aşağıdaki tecvidlerin hangisinde bulunur?

47 / 50

Kelime anlamı, bir şeyi güzel ve hoş yapmaktır. Istılahi anlamı; ‘’Harflere, her sıfattan hakkını, müstehakkını vermek ve herbir harfi aslına götürmektir’’. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağlantılıdır?

48 / 50

‘İşmam’ la ilgili hangisi yanlıştır?

49 / 50

Mülâyemet ve yumuşaklık anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

vakıf halinde hangi tecvid vardır ?

Skorunuz