Tecvid – Test 2

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Tecvid - Test 2

1 / 50

Kelimesindeki Ra harfi vakıf halinde nasıl okunur?

2 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

  • Ra harfi sakin olup kendinden önceki harf esreli olursa ve ra’dan sonra isti’lâ harfleri denilen kalın harflerden kelimelerinde geçen harflerden birisi gelirse ra kalın okunur.

3 / 50

kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli olarak telaffuz edilir?

4 / 50

Kur’an-ı Kerimdeki bazı harflerin altında bulunan kasr قصر işareti neden konmuştur?

5 / 50

Ayet-i kerimesinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

6 / 50

‘İlmi kıraate’ kaynak olan en-Neşr gibi eserlerde ‘Tenvinli kelimelerde revm ve işmam yapılır’ ifadesi geçmektedir. Bu ifadeyi en güzel açıklayan cümle hangisidir?

7 / 50

İmam-ı Asım ve rivayeti hafs kıraatinde kaç tane sekte vardır?

8 / 50

Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?

9 / 50

Kelimesindeki (Ra) harfi vakıf halinde nasıl okunur?

10 / 50

Vakıf halinde kelimesinde hangi tecvidler vardır?

11 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

12 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?

13 / 50

‘ iklap, izhar, ihfa, isti’la, kalkale’ harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?

14 / 50

Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?

15 / 50

Kasr etmek tecvidde hangi anlamlarda kullanılmamaktadır?

16 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

17 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?

18 / 50

Asım ve rivayeti hafsa göre örneğindeki lam - ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?

19 / 50

Kelimesindeki ‘mim ile ba’ arasındaki tecvide ne ad verilir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi idğamın şartlarından değildir?

21 / 50

Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?

22 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

23 / 50

- lafzındaki lam harfinden önceki harf fethalı ise lam harfi nasıl okunur?

24 / 50

Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?

25 / 50

Kelimesinde hangi tecvid vardır?

26 / 50

kelimesinde ki ikinci hemzeye ait bir özelliktir. Kelime anlamı kolaylaştırmak demek olup, hemzenin şiddet sıfatı giderilip, ‘hemzeyi’ hemze ile elif veya (he) arası bir sesle okumaktır ki bu ses tam elif değildir tam (he) de değildir. Burada anlatılmak istenen konu hangisidir?

27 / 50

ayetinde hangi tecvidler vardır?

28 / 50

Meryem suresinin birinci ayet-i kerimesinde sırasıyla hangi tecvidler vardır?

29 / 50

İklab yapıldığında iklab uygulamasında hangisi yoktur?

30 / 50

Teshil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

31 / 50

İzhar yapmanın hikmeti ile ilgili hangi cümle söylenebilir?

32 / 50

Verilen kelimelerden hangisinde teshil ile okuma şekli yoktur?

33 / 50

Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?

34 / 50

Yukarıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındandır?

35 / 50

kelimesinde vakıf halinde hangisi söylenemez?

iskân: harekeli harfi sakin olarak okumak.

36 / 50

İhfa olunan nun harfine hangi isim verilir?

37 / 50

Şuara suresinin 1. ayetinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

38 / 50

örneklerinin ortak özellikli tecvid kuralı hangisidir?

39 / 50

- kelimesinde vakıf halinde hem kalkale hem İşmam birlikte yapılırmı? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40 / 50

- Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?

41 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

42 / 50

İklabın hükmü nedir?

43 / 50

İhfa uygulamasında Ğunne miktarı yani (ğunneyi tutma ölçüsü) ne kadardır?

44 / 50

- ayetindeki sekte hangi surededir?

45 / 50

Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?

46 / 50

Kelimesindeki ‘nun’lar arasında hangi tecvid kuralı vardır?

47 / 50

Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?

48 / 50

örneğinde sırayla hangi tecvid vardır?

49 / 50

Kalkale sıfatı,sıfatı lazımedendir. Bu ifadeye göre Namazda Zammu sure okurken kalkale yapılması gereken yerde kalkale yapılmasa namaz bozulurmu?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahide için doğru değildir?

Skorunuz