Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 3

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 3

 

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındandır?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber zamanında fitre olarak verilen gıda maddelerinden biri değildir?

3 / 50

Güneş doğup kerâhet vakti çıktıktan sonra istivâ vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek’at kılınan namaza ne ad verilir?

4 / 50

Ali Amca tuttuğu orucun Allah katında daha değerli, mükemmele daha yakın olması için ek olarak bazı davranışlarda da bulunmaktadır. Ali Amcanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması orucun sünnetleri arasında yer almaz?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hadislerinde temizlik ile fıtrat arasında kurduğu ilişkiyi ifade etmemektedir?

6 / 50

Ramazan ayına mahsus bir namaz olup yatsı namazının vaktinde kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Aşağıdaki surelerin hangisinde oruç anlamına gelen herhangi bir ifade geçmemektedir?

8 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde oruç tutmamaya veya orucu bozmaya izin veren hallerden birine rastlanılmamaktadır?

9 / 50

Aşağıdaki seçeneklerde verilen fiillerin hangisi ‘dolaylı haram’ türüne dahil olduğu söylenebilir?

10 / 50

Hz. Peygamberimiz bir hadisinde 'Namaz müminin mi'râcıdır' buyurmuştur. Peygamberimiz söylemiş olduğu bu hadisinde namaz ile ilgili olarak vermek istediği asıl mesaj aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

11 / 50

Bir kudsî hadiste ifade edildiğine göre Allah “İnsanoğlunun her ameli kendisi içindir fakat oruç bundan hariçtir; o, benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim” buyurur. Bu hadisin devamında Hz. Peygamberin orucu neye benzettiği aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haram oruçlardır?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi imanla bağdaşan bir durumdur?

14 / 50

Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti veya meyte gibi haram gıdaları kullanmak aşağıdakilerden hangisiyle izah edilir?

15 / 50

Aşağıdaki namazlardan hangisinde rekat yoktur?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaya izin veren hallerden biri değildir?

17 / 50

Hz. Peygamber’in bildirdiğine göre cennete girecek insanlar dünyadaki önemli amellerine göre değişik kapılardan girecek, hatta bazıları bu kapıların her birinden ayrı ayrı davet edilecektir. Cennette sadece oruçluların girişine izin verilecek kapı aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Namazın rükünlerinden olan ‘’kıbleye karşı el bağlayıp ayakta durmak’’ aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

İki namazı bir vakitte kılmayı sadece Arafat ve Müzdelife’de caiz gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Hangi mezhepe göre sabah namazını, halkın cemaate rahatlıkla katılabilmesi için, ortalık biraz aydınlandıktan sonra (isfâr) kılınması müstehaptır?

21 / 50

Aşağıdaki oruçlardan hangisinde imsâkten sonra da niyet etmek câizdir?

22 / 50

Ali Amca tuttuğu orucun Allah katında daha değerli, mükemmele daha yakın olması için ek olarak bazı davranışlarda da bulunmaktadır. Ali Amcanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması orucun sünnetleri arasında yer almaz?

23 / 50

“Güneş tam tepe noktasında iken cisimlerin yere düşen gölgesi’’ şeklindeki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı ile ilgili olarak doğru değildir?

25 / 50

Fecr-i Kazib ne anlama gelmedktedir?

26 / 50

Beş vakit namaz hangi gecede farz kılınmıştır?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara farz olmayan ancak Peygamberimize farz olan namazdır?

28 / 50

Aşağıdaki eylemlerden hangisini yapmak için abdest almak vaciptir?

29 / 50

İmama, namazın birinci rekatın rükuundan sonra uyan kişiye ne ad verilir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bazı dinlerin orucundaki yasaklanan şeylerden birisi değildir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin çoğunluğunca mekruh oruç kabul edilmektedir?

32 / 50

Yemin keffâreti ne tür bir ibadet kapsamındadır?

33 / 50

Aşağıdaki yemin cümlelerinden hangisi Hanefîlere göre sorumluluk doğurmaz?

34 / 50

Öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlayan ve güneşin batması ile son bulan namaz vakti aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi fitre ile ilgili yanlış bir ifadedir?

36 / 50

Kadının âdet ve lohusalık dışındaki kanamalarının genel adına ne denir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmaya engel olan hâllerden biridir?

38 / 50

Aşağıdaki seçeneklerde gösterilen kişilerden hangisine fitre verilebilir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmaya engel olan hâllerden biridir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayında orucu ertelemeye izin veren hallerden biri değildir?

41 / 50

Sabah aydınlığı başlamadan önce kısa bir süre görülen ve sonra kaybolan dikey beyazlığa ne ad verilmektedir?

42 / 50

Hanefîler’e göre vitirden başka namazlarda okunmayan; ancak, sıkıntı, fitne ve belâ meydana gelmesi halinde sabah namazlarının farzında okunabilen dua aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Hz. Peygamberin, oruç tutulmasını tavsiye ettiği veya ramazan dışında genellikle oruçlu geçirdiği günlerde oruç tutmak '_____________'tir. Verilen boşluğa uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir?

44 / 50

İmsâk vaktinin girdiği andan itibaren güneş batana kadar geçen süreyi Allah tarafından beğenilen bir davranış olacağı düşüncesiyle yemeden, içmeden ve cinsî ilişkiden uzak olarak geçirilerek yapılan ibadet türüne ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin içinde değerlendirildiği ibadet kategorisidir ?

46 / 50

I. Kuran okumak

II. Kurban kesmek

III. İ’tikâf

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ibâdât-ı mersûme kavramı kapsamındadır?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bedenî ve kifaî bir ibadettir?

48 / 50

Hanefî mezhebine göre namazda Fâtiha sûresini okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Fıkıhta, secde ayetlerinin okunmasından dolayı yapılan secdeye ne ad verilir?

50 / 50

Hz. Peygamber'in ''Benim mutluluğum namazdadır.” sözü, ibadetin hangi yönüne ışık tutmaktadır?

Skorunuz

The average score is 79%

0%