Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 2

0%
Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 2

1 / 50

Kategori: Fıkıh

Fecr-i Kazib ne anlama gelmedktedir?

2 / 50

Kategori: Fıkıh

Hanefî mezhebinde erkeklerin avret yeri sayılan uzuvları nelerdir?

3 / 50

Kategori: Fıkıh

Günlük farz namazları toplam kaç rek‘attır?

4 / 50

Kategori: Fıkıh

Bir ibadeti bozan veya sakatlayan fiil veya eksikliğe ne denilmektedir?

 

5 / 50

Kategori: Fıkıh

Öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde, akşam ile yatsıyı yatsı vaktinde birleştirilerek peş peşe kılmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

6 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi ile ilgili olarak doğrudur?

7 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin namaz ibadeti ile yükümlü olması için o kimsede aranan şartlardan biridir?

8 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu olan bir kişinin farz namazlarda uyması gereken kurallardan birisidir?

9 / 50

Kategori: Fıkıh

Namazın maddi ve manevi birçok faydası vardır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde namazın herhangi bir faydasından bahsedilmemektedir?

10 / 50

Kategori: Fıkıh

Namazın sıhhatine engel olan “katı necâset miktarı” aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Fıkıh

Abdestsizlik, cünüplük, hayız (aybaşı) ve nifas (loğusalık) durumlarında insanda meydana geldiği düşünülen pisliklerin kaldırılmasına ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: Fıkıh

Hz. Peygamber bir hadislerinde temizlikle fıtrat arasında ilişki kurmuş ve şöyle buyurmuştur: “Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnak kesmek, koltuk altı kıllarını temizlemek, bıyıkları kısaltmak, sakalları uzatmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, parmak boğumlarını yıkamak ve su ile tahâretlenmek fıtrattandır.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilen düşünce Hz. Peygamber'in vermek istediği mesaja uygun değildir?

13 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’ye göre Öğle vaktinin çıkmış, İkindi vaktinin girmiş olduğunun işareti olan zamanı ifade etmektedir?

14 / 50

Kategori: Fıkıh

“Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi” aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Fıkıh

Guslün sünnet ve adabına  göre Cünüp olan bir şahıs aşağıdaki seçeneklerde belirtilenlerden hangisini yapabilir?

16 / 50

Kategori: Fıkıh

İki namazın, bunlardan birincisinin vakti içinde birleştirilerek peş peşe (öne alarak birleştirmek) kılınmasına ne ad verilir?

17 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi dinen ve fıkhen necis sayılan maddelerden biridir?

18 / 50

Kategori: Fıkıh

üyük temizlik  olarak da adlandırılan gusülün diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Fıkıh

Hristiyanlarda gusül (büyük abdest) ve abdest yoktur. Dinsel anlamda su ile yıkanmaya sadece bu dine yeni girenlerin kutsal suya batırılması olarak bakılır. Hristiyanlıktaki bu ritüel hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

20 / 50

Kategori: Fıkıh

Tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleme ve bundan sonra uzvun dışına çıkan idrar yaşlığını temizleme işlemine ne ad verilir?

21 / 50

Kategori: Fıkıh

Cuma namazının farz olmasının (vücup) şartlarından değildir?

22 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaatle kılınmaz?

23 / 50

Kategori: Fıkıh

Kaynaklar, beş vakit namaz farz kılınmadan önce,  namazın kaç vakit kılındığını belirtmektedir?

24 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında namazı bozmaz?

25 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi nifaz ile ilgili olarak yanlış verilmiş bir bilgidir?

26 / 50

Kategori: Fıkıh

Yatsı namazının ardından bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki terimlerden hangisi tek başına namaz kılanı ifade eder?

28 / 50

Kategori: Fıkıh

Öğle ile ikindiyi öğle vaktinde, akşam ile yatsıyı akşam vaktinde birleştirilerek peş peşe kılmak ne anlama gelmektedir?

29 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi namazda imam olmak ve imamlık etmek için aranan şartlardan değildir?

30 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi mükellefin bir yükümlülüğü, belirlenen vakit içinde gerekli şartlara riayet ederek eksiksiz yerine getirmesine denilmektedir?

31 / 50

Kategori: Fıkıh

Bahar hanım dört rek'atlık öğle namazının farzını kılmış ve selam verdikten sonra seccadesinden hiç ayrılmadan bir anda namazında yanıldığını fark etmiştir. Buna göre Bahar hanımın yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki durumların hangisinde namazı bozmak vaciptir?

33 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi vacip namazlar arasındadır?

34 / 50

Kategori: Fıkıh

I. Sadaka

II. Zekât

III. Hac

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri malî ve bedenî ibadetlerdendir?

35 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki namazların hangisinde ezan ve kamet okunmaz?

36 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur?

37 / 50

Kategori: Fıkıh

Toplam kaç vakit farz namazının arkasına teşrik tekbiri getirilir?

38 / 50

Kategori: Fıkıh

Kaynaklarda salâtü’l-havf olarak geçen korku namazı, korku ve tehlike halinde Müslüman askerlerin, nöbet ve savaş halinin gereği olan önlemleri almayı ihmal etmemek amacıyla gazve alanında kılınmaktadır. Buna göre aşağıdaki gazvelerin hangisinde "salatü'l havf" Peygamber Efendimiz tarafından kıldırılmamıştır?

39 / 50

Kategori: Fıkıh

Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda aynı zamanda sosyal içerikli bir malî ibadet olarak sadaka vermekle yükümlüdür. Bu gün ödenmesi gereken sadakaya ne denilmektedir?

40 / 50

Kategori: Fıkıh

Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a içten gelerek ve gönüllü olarak yönelmek, boyun eğmek ve ibadet etmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen dini terimi ifade etmektedir?

41 / 50

Kategori: Fıkıh

Bir ibadeti eksik yapıp vakit varken tekrar yapmaya ne ad verilir?

42 / 50

Kategori: Fıkıh

Yapılıp yapılmaması sevap veya günah açısından eşit olan mükellef fiili aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki namazların hangisinde ezan ve kamet okunmaz?

44 / 50

Kategori: Fıkıh

Hayız ve nifas durumunda kadınların dinen aşağıdakilerden hangisini yapmasında bir sakınca yoktur?

45 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi imanla bağdaşan bir durumdur?

46 / 50

Kategori: Fıkıh

Ülkemizde ikindi namazı vakti aşağıdakilerden hangisi esas alınarak belirlenir?

47 / 50

Kategori: Fıkıh

Günlük farz namazlar, sabah , öğle , ikindi , akşam  ve yatsı  olmak üzere bir günde toplam kaç rekâttır?

48 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi dinin, tek bir belirleme yapmaksızın, mükellefi bir kaç seçenekten birini yapmakta serbest bıraktığı ibadetler olarak ifade edilmektedir?

49 / 50

Kategori: Fıkıh

Namazda aşağıdaki hangi hükmün terki ile sehiv secdesi vacip olur?

50 / 50

Kategori: Fıkıh

Cebrail'in İmamlık adıyla meşhur olan hadis bizlere hangi bilgiyi aktarmaktadır?

Skorunuz

0%