Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 1

Oluşturma tarihi Tarafından Arif_Arslaner

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 1

1 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki namazlardan hangisinde rekat yoktur?

2 / 50

Kategori: Fıkıh

İslam dininde maddi anlamda kirli ve pis olma ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi  hayızlı ve nifaslı kadınların tabi oldukları dinî hükümlerden birisi değildir?

Hayızlı ve Nifaslıya Ait Dinî Hükümler  Şunlardır:

Boy  abdestinin  (gusül)  gerekmesi ,cinsel  ilişkinin  yasak  olması,Kadının  âdet  görmekle  ergen  sayılması,Namazdan muaf tutulma ve orucun ertelenmesi. Bu durumdaki kadınlar oruc tutamaz. Oruçların temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında görüş birliği vardır.

4 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hadislerinde temizlik ile fıtrat arasında kurduğu ilişkiyi ifade etmemektedir?

5 / 50

Kategori: Fıkıh

Sözlükte, akmak anlamına gelen, fıkıh terimi olarak, ergenlik çağına giren sağlıklı bir kadının rahminden hastalık ve lohusalık dışında belirli aralıklarla ve bir süre kan gelmesini anlamı taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Fıkıh

Nifas doğumdan sonra kadından gelen kana verilen addır. Nifas halindeki kadına loğusa denir. İslam alimleri loğusalık süresi için ne karara varmışlardır?

7 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağdaki şıkların hangisinde guslün farzları tam olarak verilmiştir?

8 / 50

Kategori: Fıkıh

Bir namazı vaktinde kılmaya verilen ad nedir?

9 / 50

Kategori: Fıkıh

Necâset kavramını aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru açıklamaktadır?

10 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi bütün nimetlerine karşı Allah'a minnettarlık bildirmek anlamına gelmektedir?

11 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi teyemmüm almanın sebeplerinden biri olamaz?

12 / 50

Kategori: Fıkıh

İslamiyete göre kalbin her türlü kötü duygulardan arındırılması ne anlama gelir?

13 / 50

Kategori: Fıkıh

“Tatavvu’’ kavramıyla eş anlamlı kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Nâfile kelimesi dâr anlamıyla ise farz, vacip ve sünnet namazların dışında kalan
namazları ifade eder. Bunlara reğâib, müstehab, mendub ve tatavvu‘ namazları da denir.

tatavvu‘ gönüllülük esasına dayalı ibadet demektir.

14 / 50

Kategori: Fıkıh

İmsâk vaktinin girdiği andan itibaren güneş batana kadar geçen süreyi Allah tarafından beğenilen bir davranış olacağı düşüncesiyle yemeden, içmeden ve cinsî ilişkiden uzak olarak geçirilerek yapılan ibadet türüne ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi varlığı sebebe hüküm bağlanmaması veya sebebin gerçekleşmemesi sonucunu doğuran durumdur?

16 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki şıklardan hangisinde yolculara ait mesh müddeti doğru olarak verilmiştir?

17 / 50

Kategori: Fıkıh

Bir rek‘atta kaç ruku kaç secde vardır?

18 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi temizlik kavramıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

19 / 50

Kategori: Fıkıh

Her Müslümanın namazı câiz olacak miktarda Kur’ân-ı Kerim’den ayet ve sûreler ezberlenmesi durumuna ne denildiğine aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?

20 / 50

Kategori: Fıkıh

İnsanın yapmış olduğu ibadetlerin önemi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi vardır?

21 / 50

Kategori: Fıkıh

Şâfiî mezhebine göre “vitir’’ namazı hangi çeşit namazlardandır?

22 / 50

Kategori: Fıkıh

“Tenzîhen mekruh” teriminin yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin her biri tarafından bizzat ve ayrı ayrı değil de, hepsinden yapılması istenen ibadetler olarak ifade edilmektedir?

Kifâî ibadet: Mükelleflerin her biri tarafından bizzat ve ayrı ayrı değil de,
hepsinden yapılması istenen ibadetlerdir. İlk anda yapılması istenen
ibadetin muhatabı tüm mükelleflerdir. Bu gibi ibadetlerde mükellefin
kendisi değil, yapılması istenen fiil önemlidir.

24 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin temizlik konusundaki söz ve davranışları arasında yer almamaktadır?

25 / 50

Kategori: Fıkıh

Kadınların hayızlı iken yapamadıkları namaz ve oruç ibadetleri ile ilgili fıkıhçılar nasıl hüküm vermişlerdir?

26 / 50

Kategori: Fıkıh

Meyve suyu, gül suyu, maden suyu gibi sular nasıl ifade edilmektedir?

27 / 50

Kategori: Fıkıh

Hz. Peygamber’in insan olması itibariyle yaptığı, dini tebliğ maksadı taşımayan, normal insanî davranışlarına ne denilmektedir?

28 / 50

Kategori: Fıkıh

Fıkıh literatüründe temizliği ifade etmek için hangi kavram kullanılır?

29 / 50

Kategori: Fıkıh

Kalbin her türlü kötü duygulardan (manevi kirlerden) arındırılması manasına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında değildir?

31 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hükmi kirliliği ifade etmektedir?

32 / 50

Kategori: Fıkıh

İki namazın, ikincisinin vakti içinde birleştirerek peş peşe kılınmasına ne ad verilir?

33 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki şartlardan hangisi cumanın sıhhat şartlarından biri değildir?

34 / 50

Kategori: Fıkıh

Namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlar vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

35 / 50

Kategori: Fıkıh

I.  Allah'ın hoşnutluğunu gözetmek

II. Fert ve toplum yararını gözetmek

III. Allah'ın emirlerine iteat etmek

IV. Allah'ın yasaklarından kaçmak

Bir kulun yaptığı işlerin ibadet hükmünde olabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini yerine getirmesi gerekmektedir?

36 / 50

Kategori: Fıkıh

Abdest kaç kısma ayrılır?

37 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden biri değildir?

Suyu ölçülü kullanmak abdestin adaplarındandır. Diğer seçenekler ise abdestin sünnetleri arasında yer alır.

38 / 50

Kategori: Fıkıh

Kuran'da manevi pislik anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi farz-ı kifayedir?

40 / 50

Kategori: Fıkıh

Fıkıh literatüründe maddi-hakiki pislik ve kirlilik kavramını ifade etmek için hangi kavram kullanılır?

Tahâret nezâfetten daha kapsamlıdır. Çünkü tahâret, hem maddi ve hakiki pisliklerden (necâset) hem de hükmi kirlilik halinden (hades) temizlenmeyi kapsamaktadır.

41 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki namazların hangisi için iki kez ezan okunur?

42 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

43 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki kelimelerden hangisi maddi pislik ve kirliliği ifade etmektedir?

44 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hanefi mezhep bilgilerine göre mükellefin fiillerinden biri değildir?

45 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki farzlardan hangisi namazın rüknü değildir?

46 / 50

Kategori: Fıkıh

I.  Suyu bol kullanmak

II.  Gusle besmele ve niyet ile başlamak

III. Gusül esnasında konuşmak

IV. Namaz abdesti gibi abdest almak

V. Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek

Yukarıdakilerden hangileri guslün belli başlı sünnet ve âdâpları arasında yer almaktadır?

47 / 50

Kategori: Fıkıh

Cenaze namazında aşağıdakilerden hangisi rükündür?

48 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin içinde değerlendirildiği ibadet kategorisidir ?

49 / 50

Kategori: Fıkıh

Bir birey olarak insanın yaptığı işler bazı durumlar gözetildiğinde ibadet niteliğine dönüşmektedir. Aşağıdakilerden hangisini soran kişinin yaptığı işlerin ibadet niteliğinde olmadığı söylenebilir?

50 / 50

Kategori: Fıkıh

Aşağıdaki eylemlerden hangisini yapmak için abdest almak vaciptir?

Skorunuz

The average score is 73%

0%