MenüKapat

Yaşayan Dünya Dinleri – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

– Matta: Bu İncili yazarı Levi diye de bilinir. Hz İsa’nın hayatını, ölümünü ve dirilişini anlatmak için bu kitabı kaleme almıştır.

– Neturei Karta: Aramice ‘şehrin muhafızları’ anlamına gelen ve siyonizmin karşıtı bir ortodoks yahudi cemaati olan harekat.

– Farz: İslam’da aklı başında olup belli bir yaşa gelmiş ve gerekli şartları taşıyan her Müslümanın yapması gereken ibadet.

– Çardaklar Bayramı (Sukot): Tişri ayının 15-21 günlerinde kutlanan bayramdır. Hasat bayramı da denilir.

– Noel: Kök itibariyle Galya dilindeki (keltce) yeni manasına gelen ‘noio’ ile güneş manasına gelen ‘hel’ in birleşmesiyle meydana gelen ve “yeni güneş” sözünü ifade eden Hristiyanlıktaki yıllık ibadet.

– Kami: Şintoizm’de genel olarak tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtileri.

– Nirvana: Budizmin nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için^kullanılan bir kelime olup Sönme sakinleşme anlamına gelir.

– Ermeniler: Hristiyanlık tarihinde toplu olarak Hristiyan oldukları ileri sürülen ilk kavim.

– Oruç: Hristiyanlıkta evlilik, iş değiştirmek, göç etmek, kilisede yeni bir göreve başlamak gibi tanrıya hizmet etmek için yapılan ibadet.

– Pentikost: Hristiyanlıkta Kutsal-Ruh’un havariler üzerine inişinin anısına kutlanan bayram.

– Avesta: Mecusiliğin kutsal metni Avesta’dır.

– Hz. Musa: Yahudilere göre peygamberlerin en büyüğü ve tanrı tarafından peygamber olarak seçilen kendisine Tevrat verilen peygamber.

– Silah Taşımamak: Müslümanların İran’ı fethi üzerine, Mecusiler yöneticilerin bu şartlarını kabul ederek buraya yerleşmişlerdir.

– Puranalar: Hintliler ile ilgili bayramlar, kast yükümlülükleri ve hac yerleri gibi konuları içeren tarihlenen kutsal metinlerdir.

– Nuhilik teolojisinin tanımı: Nuh kanunlarına uyanlarında Yahudiliğe girmeksizin kurtuluşa erecekleri görüşüdür.

– Ruhun yokluğu (anatman): Bûdîst dünya görüşünün ve düşüncesinin temelini oluşturan varlığın üç özelliğinden biri.

– Suriye: Maniheizmin yayıldığı bölgelerden biri.

– Abdulkahir el-Bağdadi: Îslam alimleri tarafından ‘millet ve nihai’ başlığı altında yazılan ilk eser yazarı.

– Havariler: “Beyaz giyinenler”, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar’ demektir.

– Konfirmasyon: Daha önce vaftiz edilmiş ve Hıristiyanlığı kabul ettiğini kilisede cemaat huzurunda ilan etmiş olan erginlerin, bu imanlarına devam ettiklerini, engellere ve imtihanlara rağmen imanda sabit olduklarını te’kid etmeleri ve onların imanlarının papaz tarafından onaylanmaları demektir.

– Aşırılıktan uzak sade bir hayat yaşamak: Taoizm de ölümsüzlüğü elde etmek için yapılan yardımcı uygulamardan biri.

– Müslümanların Mekke’den Medîne’ye hicret etmesi: Hîcrî takvimin başlangıç yılı olarak kabul edilir.

– Assomption: Hristiyanlıkta katolîk kilisesi tarafından Hz Meryem’in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 ağustosta kutlanan bayram.

– Reenkarnasyon: Ruhun bedenleyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesi.

– Vinaya Pitaka: Budizm de keşişler cemaatinin hayatını düzenleyen kutsal metin.

– Kudüs: Yahudi inancına göre yeryüzünün merkezinde bulunduğu kabul edilen İsrail toprakları, Tanrının kutsallığının ve hükmünün doğrudan tecelli ettiği bölgedir ve bu bölgenin merkezinde Kudüs, onun merkezinde de Siyon dağı ve Mabet bölgesi bulunan yer.

– Panteizm: Tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliği görüşünü içerir.

– Pesah: Yahudi bayramları arasında mazisi en eskilere dayanan bahar bayramı, özgürlük bayramı îbranî takvimine göre Nisan 15inde kutlanan bayram.

– 380: Hristiyanlığın romada resmi din olarak kabul edildiği yıl.

– Sakrament: Hıristiyanların kendi kurtuluşları için İsa’nın acı çekişi (passion) bir alamet olarak tarif edilen kavram.

– Konfüçyanizm: Milli bir din olan Taoizm den sonra Çin’în en önemli ikinci yerli dini kabul edilir.

– Paskalya: Hristiyanlığın ilk döneminde Yahudi bayramına (Pesah) denk olan bayram.

– Şintoizm: japonların milli dini.

– Senkretik Dinler: Farklı dinler arasında farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan melez dinsel gelenekler.

– Yeni Yıl: Tişri ayının ilk günü Yahudilikte Yeni Yıl’dır. Adem’in yaratılması, İbrahim, İshak ve Yakub’un doğumu; Musa’nın, Firavun’un karşısına çıkması.

– İtikadi mezhepler: Çeşitli inanç konularında farklı yorumlarla ortaya çıkan mezhepler.

– Hayat: Allah’ın subuti sıfatlarından biridir.

– Budha sassana: Budizm’in kurucusu

– Pazar ibadeti: Hristiyanlıkta haftalık ibadetlerden biri.

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!