İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 9

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 9

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yazma kabın özelliğidir?

2 / 50

Mevlevî âyinlerinin başında okunması gelenek haline gelen “na’t”ın bestecisi aşağıdaki kişilerden hangisidir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?

4 / 50

Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?

5 / 50

Yekşah demiri aşağıdakilerin hangisinde kullanılır?

6 / 50

Mıklebi alt kaba bağlayan kısma ne ad verilir?

7 / 50

Sanatın doğuşunda ve estetik değer kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

8 / 50

Eskiden İstanbul’da sabah ezanının hangi makamlarda okunması bir gelenek haline gelmiştir?

9 / 50

Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?

10 / 50

Hatip ebrusu aşağıdaki kişilerden hangisinin buluşudur?

11 / 50

Çini veya seramik yapımında kullanılan temel malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?

12 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’den değildir?

13 / 50

Seramik hamurunun üzerindeki cam gibi parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?

14 / 50

Konya Alâeddin Camii’nin Ahlatlı bir ustaya ait 1155 tarihli, Siirt Ulucamii’nin Abdülfettah isimli bir ustaya ait 1191 tarihli ve Divriği Ulucamii’nin Tiflisli Ahmed’e ait 1241 tarihli minberlerinde dönemin hangi ahşap tekniği kullanılmıştır?

15 / 50

Ulama (raport) desen özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

16 / 50

Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma, kabartma ve geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucu ortaya çıkan bağımsız sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şemse kalıbı yapımında kullanılırdı?

20 / 50

Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

21 / 50

Osmanlı mimarisinde sıva üzerine boya ile yapılan süslemelere ne ad verilir?

Osmanlı mimarisinde doğrudan doğruya sıva üzerine boya ve altın ile yapılan bezeme işine kalem işi denmektedir.

22 / 50

Savatlama uygulama tekniği aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?

23 / 50

Dört bölümden oluşan Mevlevî ayininin, her bir bölümüne ne ad verilir?

24 / 50

Cilt kitap kabı hazırlamayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?

25 / 50

Sâmerrâ şehri hangi devlet tarafından kurulmuştur?

26 / 50

Yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna ne ad verilir?

27 / 50

Mûsikinin, “birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen icrâ” şeklindeki tarifi aşağıdakilerden hangisine aittir?

28 / 50

Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde  görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kıymetli taşlarla hazırlanan kaba ne ad verilir?

30 / 50

Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi mala ile yapılan işlere verilen addır?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski ebru sanatkarıdır?

33 / 50

Dendan çivisi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

34 / 50

İslâm dünyasının pek çok coğrafyasında âdeta bir sembol olarak okunan segah makamındaki “tekbir”in bestekârı, yaygın görüşe göre aşağıdaki musikişinaslardan hangisidir?

35 / 50

Bakır işçiliğiyle ünlü iki il aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlardan biridir?

37 / 50

“Şuğul” formunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

38 / 50

Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?

40 / 50

Zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenen seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Mûsiki teorisi üzerine çalışan ilk İslâm filozofu kimdir?

42 / 50

Yazı ile çiçek, hayvan, insan ve eşya şeklinde yapılmış kompozisyonlara ne ad verilir?

43 / 50

Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?

44 / 50

Osmanlılar madenî eşyanın yapımında aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmışlardır?

45 / 50

Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinde rast makamıyla başlayan bahrin adı aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kitapta ayraç vazifesini de üstlenir?

47 / 50

Aşağıdaki mûsiki eserlerinden hangisi ünlü İslâm filozofu Fârâbî’ye aittir?

48 / 50

Geleneksel Türk ağaç işleme tekniklerinin toplandığı üç kategori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprak evânî ve çini sanatını anlatmak için kullanılan genel bir kavramdır?

50 / 50

Hz. Ebu Bekir zamanında cem edilen Mushaf-ı Şerifin hattatı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Puanınız