Menü Kapat

UNESCO 2021 yılını ne yılı ilan etmiştir?

hacı bektaş

UNESCO 2021 yılını Hacı Bektaşi Veli yılı ilan etti.
Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşilik tarikatının kurucusu olan Türkmen şeyhidir. Yaşamı boyunca çok fazla öğrenci yetiştirmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli mutasavvıf şair ve İslam filozofudur.
Hacı Bektâş-ı Velî Kırşehir, Nevşehir bölgelerinde düşüncelerini Türkmen halkına aktarmıştır.

Takma adı Pir Hünkâr olup, tam adı ise Mehmet olarak bilinmektedir. Ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli Kalenderî, Haydarî şeyhlerindendir.

Tarihi şahsiyeti itibariyle Hünkar’ın asıl adı Bektaş’tır. Kendisi “Horasan erenleri” diye bilinen Kalenderîyye akımına mensup sûfîlerden biridir. 13. yüzyılda Moğol istilası sebebiyle Anadolu’ya doğru vuku bulan derviş göçleri arasında, aynı mektebe mensup Yesevî veya daha kuvvetli bir ihtimalle Haydarî dervişlerinden biri olarak Anadolu’ya gelmiş olmalıdır.

Burada kardeşi Menteş’le birlikte Baba İlyas-ı Horasânî’ye intisap etmiş ve halifelik makamına gelmiştir. Ancak kardeşi Menteş, Babaî İsyanına katılıp Sivas’ta Selçuklu kuvvetleriyle yapılan savaşta öldürülmüş olmasına karşılık, Hacı Bektaş isyana iştirak etmemiştir. Muhtemelen 1250 yılı dolaylarında Karayol’a (o günkü adıyla Sulucakarahöyük, bugünkü Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi) gelerek buraya yerleşmiştir. Burada bir yandan Türkmen şeyhi olarak halkı irşat ederken bir yandan da Göreme bölgesindeki Hıristiyanlar’la temasa geçip onların ihtidasına zemin hazırlamış, ayrıca
şamanist Moğallar’ın müslüman olması için yoğun faaliyetlerde bulunmuş, bu amaçla Anadolu’nun muhtelif bölgelerine halifeler yollamıştır.

Hünkar’a başta Makâlât olmak üzere Kitâbü’l-Fevâid, Şerh-i Besmele gibi eserler izafe edilmiştir.

16 Ağustos 1964 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde hizmete girmiş ve gerek Türk gerekse yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur. Bu müzede Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesi ve külliyesi bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından, Hacı Bektaş Veli’nin 750. Ölüm yıldönümünü nedeni ile 2021 yılını “Hacı Bektaş Veli Yılı” ilan etti.

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!