Menü Kapat

Türk Dili 2 – Ara Sınava Hazırlık – Arif Hocam Notları

1. Evimizdeki gürültü yan tarafta yapılan tadilattan kaynaklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede ki’nin kullanımıyla ilgili: ki aitlik eki olarak
kullanılmıştır.

2. Yazılı kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Konunun anlatım biçimlerinden biri ile ele alınması gerekir

3. Deneme türünün kurucusu sayılan Fransız edebiyatçısı kimdir?
Montaigne

4. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden
ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Eğik çizgi (/)

5. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biri
değildir?
Özneldir ve birinci Tekil anlatıma başvurulur

6. Şifalı bitkiler içerdiği çeşitli moleküller ve vitaminler insanlar
için oldukça faydalı bitkilerdir şifalı bitkilerde en sağlıklı
sonuçlar genellikle ağır hastalıkların üstesinden gelinmesi için
çok önemlidir kurutulan çiçekler için en elverişli zaman çiçek
açma dönemidir kökler ise baharda ya da Gözde çıkarılmalıdır
meyveleri ise olgunlaş tıkları devrede toplamak gerekir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi
ağır basmaktadır?
Tanımlama

7. Of of () bütün bunlar fayda etmedi tabii huylu huyundan
vazgeçer mi ()
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi
noktalama işaretleri konmalıdır?
Üç nokta (…) / Soru işareti (?)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde/ç/>/c/ nöbetleşmesine örnek bir
kelime bulunmaktadır?
Geçen yıl sahiplendiğimiz kedi büyüdükçe ele avuca sığmaz oldu

9. Kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini
belirlenmesi aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Konu ortak olduğu için ana ve yardımcı düşünceler nesneldir

10. Tiyatro ve edebiyat insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın
iki farklı sanat dalıdır amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada
kullanılan araçları temel unsurları mahiyetleri ve nitelikleri
farklı iki sanat türü Zehra edebiyat bir anlatma işitme sanatıdır
tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı gösteri sanatıdır
edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazzı yaratabilmek teki
tek vasitası dil iken tiyatronun ki dil kullanmakla birlikte
gösterme sahneleme dir Bu açıdan tiyatroda asıl olan
dramatizasyon edebiyat İse dille ifadedir.
bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi ağır
basmaktadır?
Karşılaştırma

11. Kasımpatları bir hikaye başyapıtı bence ruhsal durumların
sadece diyaloglarla ve hareketlerle verildiği işlevsel olmayan tek
konuşmanın tek hareketin bulunmadığı böylece ustaca kurulmuş
çok az hikaye anımsıyorum . Steinbeck düz sade bir anlatımla
yazınsal dile örnek gösterilebilecek bir hikaye yazmış. Söylemek
istediklerini açıkça söylemiyor söylenenlerden Siz
çıkarıyorsunuz bunları.
yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

12. B.necatigil şiirin kendi geleneğinden Koparamayacağını
Özgün şiir ürünlerinin de ancak geleneğin özümsenmesi ile
gerçekleştirilebileceğini çekilen bir çizgide değerlendirilirse doğu
ile batı edebiyatının yaşayan yanlarını bileşime kavuşturmuş
örnek bir Türk şairidir. Çağından kopmamış çağının gölgesini
satırlarda sürüklemiştir.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

13. Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları yoksulluk
çekenler parası bol olanları mutlu sanır
Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilebilir?
(,) (;) (,) (.)

14. Karşısında yıllar önce ilkokulda aynı sırayı paylaştığı
pervin’i görünce dili tutulmuş casına kekeleyerek ama () sen ()
sen nereden çıktın? Demişti
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama
işareti konmalıdır?
Üç nokta (…)

15. Bir düşüncenin gerçekliğini yatsın ama yazacak bir şey
kesinlikle göstermek şeklinde tanımlanan anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Bu okulda 3.’uncu ve 4.’uncu sınıflar bir arada eğitim görüldü

17. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda ünlünün uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta( : )

18. Konuşmada yazıda eserde ele alınan düşünce olay veya
durum……. Olarak adlandırılır
Yukarıda verilen bu cümledeki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Konu

19. Konuşma bölümlerinde duraksama veya kekelemeyi
göstermek için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Üç nokta (…)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de
bitişik yazılmıştır?
Uzak da olsa o benim için her zaman en yakın dostum du

21. Bir sözcüğün eş anlamlısı olduğunu belirtmek için
kullanılır
Tarih ve saat bildiren sayılar arasına getirilir
Dilbilgisi incelemelerinde eklerin başına getirilir
Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna getirilir
Yukarıdaki açıklaması yapılmayan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Kısa çizgi

22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde olaya dayalı plan
uygulanır?
Tiyatro

23. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde eser vermiş
Tanzimat dönemi edebiyatçılarından biri değildir?
Nurullah ataç

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde /t/>/D/nöbetleşme sini
örnek yoktur?
Tüm yaşananların bir rüya olduğunu düşündü

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Bir yazım yanlışı
yapılmıştır?
Senin benimle geleceğini bil miyormuydu?

26. Sait Faik hikayelerinin ağırlık noktası ilk bakışta insanı
toplum içindeki değersizliği ne dayanır o savaşların hikayecisi
dir faziletlerini koruyarak veya kaybederek mağlup olan veya
Galip alnıak veya Kara üste çıkmış yahut belli bir hayat
çizgisinin mahkumu kalmış kişilerin kaderini yazar İstanbul’un
kırık hayatlarını kuytu Bucak insanlarını ışığa çıkarır bir
İstanbul hikayecisi olan Sait Faik İstanbul’u düşüren
düşürülmüş insanların kaynaştığı bir suçlu şehir olarak görür.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
Deneme

27. Aşağıdaki tek sözcüklü kısaltmalarından hangisinin yazımı
yanlıştır?
Bulv.(bulvar)

28. Kompozisyonda……. Konunun nasıl ve ne ölçüde
işleneceğini görüşlerin düşüncelerin hangi sıra ile ele alınacağını
adımlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümledeki boşluğa
doğru bir şekilde tamamlar ?
Plan

29. Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek
ilk eser hoca Gıyasettin nakkaşın 1422 tarihli…… Olarak da
bilinen eseridir.
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Hıtay sefaretnamesi

30. Muallim naci’nin özyaşamöyküsü türünde edebiyatımıza
kazandırdığı Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Ömer’in çocukluğu

31. Kompozisyonun giriş bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yyanlıştır
Giriş bölümünde yazıya doğrudan doğruya bir soru ile başlamak
doğru değildir

32. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü daralması vardır?
Başlıyor

33. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde virgül (,) işaretinin
kullanımı yanlıştır?
Yanımıza, yaklaşan kır saçlı adam her halinden belli olduğu üzere
buraların yabancısıydı

34. 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da dünyaya geldi babası
Diyarbakır’da Ticaret ve ziraat ile uğraşan köklü pirinççizade
ler ailesinden Bekir Sıtkı bey annesi babasının amca kızı. Ailesi
ona Hüseyin Cahit ismini verdi akrabaları pirinççioğlu soyadını
aldığı halde soyadı kanunun çıktığı yıl pirinç hekiminden çok
zarara uğrayan babası Bekir Sıtkı bey bu duruma kızarak çiftçi
anlamına gelen Tarancı soyadını almıştır.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Biyografi

35. Kişilerin nesnelerin olayların ve olguların benzer veya ayrı
yanlarını incelemek için kıyaslama şeklinde yapılan anlatıma ne
denir?
Karşılaştırma

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez ile belirtilen yere
noktalı virgül (;) getirilmelidir?
Ankara’da Çankaya Dikmen ve Kızılay() İzmir’de Karşıyaka Hatay ve
Konak semtlerini iyi bilirim

37. Başka kentler başka denizler adlı gezi kitabı aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?
Murat belge

38. Bir metinde olayların yaşandığı eserlerin yazıldığı basıldığı
tarih veya yeri gösterirken kullanılan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Ayraç/parantez ()

39. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangisinde de
da eki ayrı yazılmalıdır?
Barok etkisi müzikli olduğu gibi resim ve heykeldede karşımıza
çıkıyor

40. Yazar yapıtında istanbulu semtleriyle sokaklarıyla
anlatıyor semtleri sokakları ayrıntılarıyla zihninizde
canlandırıyor İstanbul hiç görmeyen biri kitabı okuduktan sonra
İstanbul’a gitse ben bu şehri bu semti bu sokağı daha önce
görmüştüm sanki demekten kendini alamaz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

41. Paragrafta bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak
belirtilmesi ve açıklanması anlamına gelen anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

42. Ayraç/parantez () işareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Aynen aktarmalar, kelime

43. Derslerdeki yazma çalışması ile dar bir tanıma sığdırdığı
mız……… Aslında sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir
araya getirilmesi ile oluşturulan bütün ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerdeki boşluğu
doğru bir şekilde tamamlar?
Kompozisyon

44. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda filminin uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta ( : )

45. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha
sınırlandırılmış bir konudur?
yabani kediler

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki soru anlamı
taşımamaktadır?
İktisatçıların söylediğine göre önümüzdeki 6 ay ekonomik anlamda
zor mu zor geçecek

47. I.Sabır etmek sadece beklemek değildir nasıl beklediğiniz
ile de ilgilidir
II.bütün işi biz yaptık ödülü o kapınca hepimiz mahvolduk
III.aylardır görüşmediğim teyzemle uzun uzun sohbet ettik
IV.komşuların hepsini akşam yemeği için bağ evine davet etti
bu haberi anneme yumuşatarak anlatmanı rica ediyorum
yukarıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile
ilgili yazım yanlışı vardır?
I

48. Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünde yazarken Bu yazı
türünün dikkat edilmesi gereken ayırt edici özelliklerinden biri
değildir?
nesnel bir anlatım vardır

49. Aşağıdaki türlerin hangisinde olaya dayalı plan uygulanır?
Tiyatro

50. İlgi zamiri eki olan ki ve sıfat yapan ki bitişik yazılır bağlaç
olan ki ayrı yazılır
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki’nin yazımı
yanlıştır?
Belliki sizin yanınızda kendini güvende hissediyordu

51. İki nokta ( : ) işaretinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Cümle ile ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır

52. Bugüne kadar kimler kimler yazdı ()anlattı beyoğlu’nu
()Sait Faik ()Salah Birsel () Behçet necatigil()
Parantezli boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti
konulmalıdır?
(,)( : ) (,) (,) (…)

53. Kompozisyonda başlık konusu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Başarılı bir kompozisyon yazmak için öncelikle başlığı koyarak
yazmaya başlanmalıdır

54. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde ünsüz türemesi vardır?
Telefon hattı

55. Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık ağaçlar yarı çiçek
yarı yaprak en güzel çağında Ekin tarlaları alabildiğine yeşil 8 –
10 kilometrede bir Bir çeşme her yer sulak toprağı azıcık Eşseniz
su fışkıracak türkiye’mizin en verimli en mamur garpın mesela
Fransa’nın normandiya sına çok andıran arazisinde yol
almaktayız hoşa gitmeyen tek şey yok uzaktaki Dağlar
yaklaştığımız göller ve kasa bağcıklar ne varsa kuzuları
koyunları davarları hepsi temiz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Gezi

56. Şu cep telefonu denen aleti bir türlü sevemedim bir sürü
küçücük tuşun ne işe yaradığını çözemedim
Yukarıdaki cümlede virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak

57. Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren günlüğün ilk
örneği olan seyahat jurnali 1897 adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?
Direktör Ali bey

58. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde düzeltme işareti
kaldırıldığında kelimenin anlamı değişmektedir?
Vâris

59. Julius sezar’ın kendini savunmak düşüncesi ile yazdığı anı
türündeki Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Gallia savaşı

60. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlıştır?
Onbeş

61. İki nokta (: ) işaretinin kullanan ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır

62. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?
Sporcu ahlaklı kültürlü aynı zamanda da akıllı olmalı

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!