Menü Kapat

Türk Dili 1 – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam Notları

 • Dil ilkel insanın nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğmuştur: Ding-dong kuramı
 • Insan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandıgını ileri süren: Yansıma kuramı
 • Oğuz Türkçesi grubunda yer alan diller: Türkiye Türkçesi, Türkmence, Azerice, Gagavuzca.
 • Grek alfabesi: Ortodok mezhebine bağlı Karahanlı Türkleri kullanmıştır. Bu alfabe ile yazılan çok sayıda metin vardır.
 • “Mozaik”, “reel”, “koordinasyon” gibi sözcüklerin Türkçe olmaması hangi ses özellği ile açıklanır: Türkçede aynı yada farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelmez.
 • Türk yazı dillerinden biri olan Halaçça hangi ülke sınırları içerisinde konuşulmaktadır: İran
 • Hırsızlar, kabadayılar gibi yasadışı veya düşük sosyoekonomik statü gruplarının anlaşma ve iletişim aracı olarak kullandıgı özel sözcük ve deyimler: Argo
 • Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diger kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemi: Argo
 • Argonun genel ilkeleri: Örtülü sözler kullanma, hayvanları ve eşyaları konuşturma, yabancı kökenli sözcükler kullanma, eski sözlerden ve ağız unsurlarından yararlanma.
 • Atasözlerinin özellikleri: Atasözleri genellikle bir yada iki cümledir. Atasözlerinde hiçbir sözcük değiştirilemez. Kısalık belirgin bir kuraldır. Gereksiz sözcük yoktur. Kalıplaşmıştır.
 • İnsanın Tanrı’dan yardım istemesi, Ona hitap etmesi, seslenmesi : Alkış (dua)
 • Anadolu’da yaşayan Rumlardan Türkçeye geçmiş bazı kelimeler: alay, avlu, dalyan, efendi, lahana, liman, sandal, yakamoz vb.
 • Ülkemizde yazım kurallarını belirleme ve yazım kılavuzu hazırlama görevi yasa ile hangi kuruma verilmiştir: Türk Dil Kurumu
 • Türk alfabe sistemi : 29 harften oluşur. Sadece yumuşak g (ğ) harfi kelime başında bulunmaz. iki ayırıcı işaret bulunur. [düzeltme isareti (^) ve kesme işaretidir (’).] Ünsüz harfer ön sıradan “e” ünlüsü ile okunur. Türkçede sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
 • Fiil kök ve gövdelerinden kurulu ikilemeye örnek: dönüp dönüp (bakmak).
 • Türkçenin en çok sözcük verdiği dil: Sırpça
 • Köktürk alfabesiyle yazılmış bir yazıt: Irk Bitig
 • Kültürü oluşturan maddi öğelerden biri: El sanatları
 • İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram: Yansıma Kuramı
 • Bakü Türkoloji kongresi ile: Bütün Türklerin latin harflerine geçmesi tavsiye kararı bu kongrede alınmıştır.
 • Edebiyyat > Edebiyat : Ünsüz tekleşmesi
 • Türk dil kurumunun kuruluş tarihi: 12 Temmuz 1932
 • Eski Oğuz Türkçesi döneminde eserler vermiş şairler: Yunus Emre – Aşık paşa
 • Bu kurama göre dil, düşünceyi, toplumsal davranışları ve toplumsal davranış örüntülerinin belirleyen bir kalıptır: Whorf Hipotezi Kuramı
 • bıç- > biç- örneğinde görülen: Ön damaksıllaşma
 • tiş > diş : ötümlüleşme (t —> d)
 • kirpik > kiprik : göçüşme (yakın yer değiştirme)
 • Bükümlü (çekimli) diller: Yunanca-Latince-Ukraince
 • Mozaik, reel gibi sözcüklerin türkçe olmaması hangi ses özelliğiyle açıklanabilir: Türkçede aynı yada farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelmez.

 

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!