Menü Kapat

Hadis – Ünite 1 – Deneme Sınavı

ÜNİTE 1: Kur’ân Sünnet Bütünlüğü

Tefsir Tarihi ve Usulü - Ünite 1 - Deneme Sınavı

Kullanıcı Bilgisi

1 / 20

"Hadis İlminde bir hadisin farklı isnad zincirleriyle gelen her bir kanalına _____ denir"
Yukarıdaki cümleyi en doğru şekilde tmamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Muallâk Hadis” kavramını karşılamaktadır?

3 / 20

Kur’an’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber’in kendisine indirilen kitabı, ümmetine açıklaması, onları ihtilaf ettikleri
konularda aydınlatması görevi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

4 / 20

Hz. Peygamber’in Kur’an’ın bildirdiğine göre temel görevlerinden değildir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların, Hz. Peygambere karşı sorumluluklarını ifade eden ayetlerden biridir?

6 / 20

Hadis İlmi günümüzde hangi ilim grubunun alt dalıdır?

7 / 20

Hadis İlmi, geçmişte hangi isim ile adlandırılır?

8 / 20

Hadis öğrenme, nakletme, derleme, hadisleri içeren kitaplar telif etme gibi faaliyetleri kapsayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

9 / 20

Peygamberimizin fiziksel özellikleriyle yani dış görü nü şü yle ve ahlâkî vasıflarıyla ilgilenen, o konudaki verileri, bilgileri toplayan ve değerlendiren ilim aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Sünnet, Hz. Peygamber’den gelmesi bakımından üçe ayrılır aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in filleri ve
davranışları ile ilgilidir?

11 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hadis tenkidinin temel ilkelerinden biri değildir?

12 / 20

Doksan sekiz hadisin fıkıh konularına göre tertip edilmiş şekilde vürud sebeplerini içeren eser aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

I. el-İlmâ‘ ilâ ma‘rifeti usûli’r-rivâye ve takyîdi’ssemâ
II. Mâ lâ yese‘u’l-muhaddise cehlüh
III. Ulûmü’l-hadîs
Yukarıdakilerden hangisi /hangileri Müteahhirûn Dönemi Hadis Usûlü Kitaplarındandır?

14 / 20

Peygamberlere verilen İsmet sıfatı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

15 / 20

Aşağıdakilerden hangisi sahabi kavramına örnek olabilir?
I. İlk ezanı okuyan Bilal
II. Hacı Bektaşi Veli
III. Peygamberin karısı Hatice
IV. Son Halife Abdülmecit
V. Mevlana

16 / 20

Hadis İlmindeki anlamı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi sünnet kavramıyla örnek olabilir?

17 / 20

Aşağıda verilenlerden hangisi Meyâncî’nin Müteahhirûn Döneminde yazılan hadis usûlü kitaplarından biridir?

18 / 20

Türkçe yazılan ilk Hadis Tarihi kitabı hangi yılda yayınlanmıştır?

19 / 20

Hadislerin senet ve metinleri ile ilgili her türlü birikimi, yeteneği ve faaliyetlere ne ad verilir?

20 / 20

Hangisi hadis ilimlerinde daha ileri düzeyleri ifade etmek için kullanılan unvanlardan biridir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 5 Average: 4.8]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!