Menü Kapat

İslam Sanatları Tarihi – Ara Sınav Notları – Arif Hocam

islam sanatları tarihi
 • Sanatın mahiyeti sınıflandırılması ve sanat eserlerindeki güzelliği konu alan, ilmi metotlarla inceleyen ilim: Estetik
 • Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir? Enderun Mektebi
 • Artuklu mimarisine ait eserler:
  – Sultan İsa Medresesi
  – Sultan Kasım Medresesi
  – Mesudiye Medresesi
  – Şehidiye Medresesi
 • Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı hangisidir? Kasrü’l-hayri’l-garbi
 • Selçuklu mimarisinin İran’daki en önemli yapılarından biridir? Zevvare Cuma Camii
 • Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?
  Mimar kârnâmesi
 • Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri :
  İstanbul Nuruosmaniye Külliyesi
 • Osmanlı eğitim sisteminde ilkokul seviyesindeki eğitim kurumu : Sıbyan Mektebi
 • Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine halkına yazı öğretmekle görevlendirilen sahabe
  Abdullah b. Said
 • Genellikle Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısı olarak kullanılan yazı üslubuna ne ad verilir? Talik (nesta’lik)
 • Topkapı Sarayı “Bâb-ı Hümâyun” üzerinde yer alan müsenna celî sülüs yazının sanatkârı
  Ali b. Yahya Sûfî
 • Aklâm-ı sitte yazıları:
  – Rika‘
  – Sülüs
  – Muhakkak
  – Tevki‘
 • Osmanlı Devri saray üslupları:
  – Baba Nakkaş
  – Ali Üsküdari
  – Saz Yolu
  – Kara Memi
 • Tezhip boyası olarak kullanılan malzemeler:
  – İs mürekkebi
  – Zırnık
  – Lapislazuli
  – Üstübeç
 • Mushaf gülleri:
  – Hamse
  – Hizib
  – Aşere
  – Secde
 • Yarı üsluplaştırılmış motiflerden biri: Karanfil
 • Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu : Selçuklu minyatür üslûbu
 • Osmanlı döneminde kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş: Matrakçı Nasuh
 • El yazması kitapların metinlerini açıklamak amacıyla yapılmış resimlere ne ad verilir?
  Minyatür
 • Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında merkezinde cami olan yapılar topluluğu: Külliye
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!