MenüKapat

Hadis Tarihi ve Usulü – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

– Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yazılmış en hacimli eser aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Keşfu’l-hafâ

– Senedinin müellif tarafı, bir veya birkaç râvîsi atlanmış gibi eksik olan hadîstir. Bu eksik kısımda, aslında râvî bulunup da müellif onları zikretmemiş olabileceği gibi, bu kısım aslen de öyle olabilir. Yukarıda tanımı verilen hadis türü hangisidir?
CEVAP: Mu’allak

– Öğrencinin hocadan aldığı nüshayı rivâyet yetkisinin bulunduğunu ifade eden belgeyi ifade eder?
CEVAP: icâzet kaydı

– Her ne kadar Tirmizî’den önce bazı âlimlerin hasen hadis ifadesini kullandıkları gerçekse de, hadis literatürüne
yerleşmesi ve yagınlık kazanması kim sayesinde olmuştur?
CEVAP: Tirmizi

– Hadislerin hocadan işitilerek alındığı oturumlara ne verilirdir?
CEVAP:semâ’ meclisi

– Bir râvînin zabt sahibi olup olmadığını tespit etmenin yolları hangisidir?
CEVAP: Mukayese ve İmtihan

– Hadis isnad sisteminin güvenilir olduğunu savunan akımı başlatan oryantalist aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Josef Horovitz

– Hadisin, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla
zikredildiği kısım hangisidir?
CEVAP: Senet

– Tâbiîn tabakasının en faziletlisi kim kabul edilir?
CEVAP: Saîd b. el-Müseyyeb

– Osmanlı dönemi alimlerinden Molla Lütfi’nin yazığı hadis kitabı hangisidir?
CEVAP: Ta‘lîka ale’l-Câm‘i’ssahîh

– Hadis almak amacıyla çok yolculuk yapan hadis alimlerini ifade eden kavram: Cevvâle, rahhale veya tavvâfü’l-ekâlîm.

– Mütevatir haberin şartlarını taşımayan habere ne ad verilir?
CEVAP: Haber-i vahid

– Şer’i/Nakli ilimler hangileridir?
CEVAP: Fıkıh, hadis, kelam, tefsir.

– Hadis almanın en güvenilir usulü hangisidir?
CEVAP: İmlâ

– ilk Müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden olan sahabi
CEVAP: Sa‘îd b. Zeyd

– Ravide görülen adalet sıfatıyla ilgili kusurlarından biri hangisidir?
CEVAP: Bid’atü’r-râvî

– Günümüze ulaşan en eski hadis kitaplarından
olması sebebiyle hadislerin çok erken dönemlerden itibaren yazılı olarak ve sağlam bir şekilde intikal ettiğini ispatlayan önemli belgelerden biri olan Cami türü eser hangi yazara aittri?
CEVAP: Ma‘mer b. Râşid

– Aşağıdaki eserlerden han hangisi sadece hadis uyduranları tanıtmaktadır.
CEVAP: el-Keşfü’l-hasîs ammen rumiye bi-vaz’i’l-hadîs

– Sema metoduna delalet eden rivayet lafızlarının en üstünü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Semi’tü

– Zebidi’nin derlediği Sahîh-i Buhârî Muhasarı’nın ilk üç cildini tercüme ve şerh eden alim aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Ahmed Naim

– Tâbiûndan birine ait olduğu söylenen söz ve işle ilgili hadis hangisidir?
CEVAP: Maktu’

– Osmanlı’da ilk darülhadis hangi padişah zamanında nerede kurulmuştur?
CEVAP:I. Murat İznik

– Genellikle bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan bir usuldür?
CEVAP: Geniş açıklamalı yöntem

– Az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manâsı kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen ilim daLI hangisidir?
CEVAP: Ğarîbü’l-Hadîs İlmi

– “Bir hadisin veya bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapan eserler türü”
– Tahric

– Sahih hadisin bütün niteliklerini taşıdığı halde râvîlerinden birinin veya bir kaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis hangisidir?
CEVAP: Hasen Hadîs

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 3 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!