MenüKapat

İslam İnanç Esasları – Ara Sınav Notları – Arif Hocam

 • İmanın ikrar edilmesi ne demektir? İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
 • İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel fonksiyonlar, her türlü tavır ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken ilkeler ve sosyal davranışlarını belirleyen prensiplere ne ad verilir? Din
 • Din kavramının temel anlamları:
  – İtaat
  – Hüküm
  – Ceza
  – Tutulan yol
 • İnanç esaslarının özellikleri:
  – Zorlamanın olmaması
  – İnsan fıtratına en uygun yapıda olması
  – Bir bütün olup bölünme ve parçalanma kabul etmemesi
  – Kesin bilgi vermesi
 • İslam kelimesinin terim anlamı : Allah’a gerçek bir teslimiyet ile boyun eğmek
 • Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye ne ad verilir? İtikat
 • İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir? Tevhid inancı
 • Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışında bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delillere ne ad verilir? Hudûs delili
 • Allah’ın selbi/tenzihi sıfatları:
  Vücud – Kıdem – Beka – Vahdaniyet – Muhâlefetün li’l havâdis – Kıyâm bi-nefsihi
 • Hudus delili ilk olarak hangi mezhebin kelamcıları tarafından kullanılmıştır? Mutezile
 • Kıdem sıfatı hangisini ifade eder? Allah’ın varlığının başlangıçsız olmasını
 • Meleklerin Görevleri:
  – Müminlere ahirette şefaat etmek
  – Allah’ı hamd ile yüceltmek
  – Hz. Peygamber’e salat ve selam getirmek
  – İnsanları iyi işlere sevk etmek
 • Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik:
  Sadece Allah’ın emriyle hareket etmeleri
 • Yahudiliğin kutsal kitabı Hıristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir? Eski Ahid
 • Kur’an’ın muhtevasında yer alanlar:
  – Müslümanların mükellef olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler
  – Allah’ın varlığı ve birliği başta olmak üzere itikâdî konular
  – Allah’ın emirlerine uyanlara mükâfat, uymayanlara ceza vaatleri
  – Önceki ümmetlere ve onlara gönderilen peygamberlere ait ders alınacak mesajlar
 • Yeni Ahid metinleri:
  – Matta İncili
  – Pavlus’un Mektupları
  – Resullerin İşleri
  – Yuhanna’nın Vahyi
 • Tevrat’ın ilk bölümünü oluşturan ve evrenin yaratılışını anlatan kısmına ne ad verilir?
  Tekvin
 • Peygamberler ile ilgili:
  – Kendilerine verilen peygamberlik görevini yürütürken vahye herhangi bir ekleme, azaltma veya değiştirme yapamazlar.
  – Doğru, güvenilir insanlardır.
  – Güvenilirliklerini ihlal edecek kötü özelliklerden uzak olmuşlardır.
  – Zeki, kavrayış ve aklî muhakeme kabiliyetleri yönünden yetkin şahsiyetlerdir.
 • Hz. Muhammed’in (s.a.v) nübüvvetiyle ilgili: Hz. Peygamber’in nübüvvetini doğrulayan tek mucize Kur’an’dır.
 • “ülü’l-‘azm” olarak isimlendirilen peygamberler:
  Hz. İbrahim(a.s.) – Hz. Nuh(a.s.) – Hz. Musa(a.s.) – Hz. İsa (a.s.) – Hz. Muhammed (s.a.v.)
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!