Menü Kapat

İslam İbadet Esasları – Ara Sınava Hazırlık Notları – Arif Hocam

islam ibadet esasları
 • 1. Cuma namazıyla mükellef olan bir müslümanın cuma saatinde alışveriş yapmasının dini hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  Dolaylı (liğayrihi) haram
 • Aşağıdakilerden hangisi sistematik ve şekle bağlı ibadetler:
  – Oruç tutmak
  – Kurban kesmek
  – Namaz kılmak
  – İtikafa girmek
 • “Azimet” teriminin tanımı
  Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümlerdir.
 • Teyemmümü bozan durumlar:
  – Teyemmümü gerektiren mazeretin ortadan kalkması
  – Abdesti bozan bir durumun meydana gelmesi
  – Guslü gerektiren bir durumun meydana gelmesi
  – Teyemmümlünün suya ulaşması
 • Kur’ân okumak için abdest almanın hükmü: Mendûp
 • Fıkıh literatüründe bir suyun temiz veya pis kabul edilmesinde öncelikli ve temel ölçüt İbadet temizliğine uygun olup olmaması
 • Namazın mekruhlarından:
  – Yemek sofrası hazırken namaza başlamak
  – Başkasına ait bir yerde sahibinin iznini almadan namaz kılmak
  – Rükû ve secdede tesbihleri terk etmek
  – Namazda birinin verdiği selamı el ve baş işaretiyle almak
 • Cemaatle namaz ile ilgili aşağıdaki hüküm ve ifadeler:
  – Namazda okuyacağı âyetleri hatırlamayan imam, namazın câiz olacağı kadar okumuşsa hemen rükûya gitmelidir.
  – İmamın namaz kıldırırken Fâtiha’dan sonra kendisine kolay gelen âyet ve sûreleri okuması vaciptir.
  – İmama uymanın sahihi olabilmesi için imam ile cemaatin namaz kıldıkları yerin hakikaten veya hükmen bir bütünlük halinde olması gerekir.
  – İmamın intikal tekbirleri arkada bulunan cemaat tarafından duyulmaması halinde müezzin bu tekbirleri yüksek sesle tekrar eder.
 • Hanefî mezhebine göre namazların kazasıyla ilgili :
  – Sabah namazının farzı sünnetiyle birlikte o günün kerâhet vaktinden sonra istivâ vaktine kadar kaza edilir.
  – Sâhib-i tertîb kaza namazlarını sırayla kılar, sonra da vakit namazını edâ eder.
  – Cuma namazının ilk sünneti, farzdan sonra kaza edilir.
  – Öğle namazının ilk sünneti, farza yetişmek için terk edilecek olsa, farzdan sonra kaza edilir.
 • Cenaze namazının rükünlerinden biridir? Kıyam
 • İmamın secde ayeti okumasının mekruh olduğu namazlar:
  – Bayram namazı
  – Cuma namazı
  – Öğle namazı
  – İkindi namazı • Bayram namazlarının hükmü ve kılınışı ile ilgili: Hanefî mezhebinde bayram namazları vaciptir.
 • Sehiv secdesini gerektiren durumlardan biridir? Farzın te’hîri
 • Orucun sünnetleri:
  – Sadaka vermek
  – İftar yemeği vermek
  – İ’tikafa girmek
  – Sahuru geç iftarı erken yapmak
 • Ramazan ayında kişinin orucunu bozmasına izin verilen durumlardandır?
  I. Hastalık, II. Aşırı açlık, III. Tehdit
 • Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar :
  – Abdest esnasında hata ile boğaza su kaçması
  – İftar vakti girdi zannederek yiyip içmek
 • Oruç ile ilgili :
  – Bir gün oruç tutup, bir gün tutmama şeklinde devam eden oruca “savm-ı dâvud” denir.
  – Vaktinde tutulmayan orucu daha sonra tutmaya kaza denir.
  – Şaban ayının on beşinci günü oruç tutmak
  sünnettir.
  – Hanefi mezhebine göre başladığı nafile orucu bozan kişinin, onu sonra kaza etmesi vaciptir.
 • Zekatla yükümlü olmak için gereken tam mülkiyet şartlarından biri:
  Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
 • Zekatın ödenmesinin rüknüdür? Temlik
 • Zekât yükümlüsü olmak için nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesine ne ad verilir? Havelân-ı havl
 • Zekât malını mülkiyetten çıkarıp tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere zekât ödeneceklere vermeye ne ad verilir? Temlik
 • Her bir mükellefin sorumlu ve yükümlü olduğu ibadetlere ne ad verilir? Aynî
 • Orucu bozup kazasını gerektiren durumlardan biridir?
  Hata ile bir şey yemek veya içmek
 • Tavaftan sonra kılınan iki rekât namazın Hanefî mezhebine göre hükmü: Vâcip
 • İstisnaî hallerde başvurulan, abdest ve gusül yerine geçen sembolik, manevi ve hükmi temizliğe ne ad verilir? Teyemmüm
 • 26. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartları:
  – Hür olmak
  – Seferî olmamak
  – Mukim olmak
  – Akıl sağlığı yerinde olmak
 • Vacip bir kurban türüdür? Adak kurbanı
 • Hac için ihrama giren ama herhangi bir sebeple haccını yapamayacak olan kişinin kesmesi gereken kurbana ne ad verilir? İhsar hedyi
 • Umre ile ilgili:
  – Umre ihramından çıkmak için tıraş olmak veya saçları kısaltmak vâciptir.
  – Hac ihramında yasak olan şeyler umre ihramında da yasaktır.
  – Umre tavafında ıztıbâ ve remel sünnettir.
  – Umrenin farzları ihram ve tavaftır.
 • Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac : İfrad haccı
 • Adak teriminin tanımı: Kişinin yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadeti yapma sözü vermesidir.
 • Haccın sahih (geçerli) olmasının şartları:
  – Akıllı olmak
  – Vakit
  – Müslüman olmak
  – İhram
 • Iskat ruhsatıyla ilgili: Ruhsatı kullanmak vaciptir.
 • Alkollü içki içmek veya uyuşturucu kullanmak hangi tür haramlar
  kapsamındadır? Haram li-aynihî
 • Haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal keffâreti olarak yapılanlar:
  – Kurban kesmek
  – Benzeriyle tazmin etmek
  – Sadaka vermek
  – Oruç tutmak
 • Dolaylı haramla ilgili :
  – Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunmaz, ama fâsık olur.
  – Fiil aslı açısından meşru, vasfı açısından gayri meşrudur.
  – Dolaylı haramda meşru kısım yapılabilir ama haram kısmın terki farzdır.
  – Dinin ana kaynaklarının bir dış unsur dolayısıyla haramlığına hükmettiği fiildir.
 • Terfih ruhsatı ile ilgili :
  – Azimet hükmünün sebebi ortadan kalkmaz.
  – Ruhsat yolunu seçmek genişlik sağlar.
  – Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
  – Azimetin tercih edilmesi evladır.
 • Sadece sünnet ile sabit olan keffâretlerden biridir? Oruç bozmak
 • İşlenen bazı günahlar için hem ibadet hem de bir ceza olarak yerine getirilmesi gereken davranışlara ne ad verilir? Keffâret
 • Hangisi orucu bozmaz? Unutarak bir şey yemek veya içmek
 • “İnfâk fi Sebîlillah” kavramının anlamı: “Allah yolunda mal harcamak”
 • “Savm-ı Dâvûd” denilen oruç : Günaşırı tutulan oruç
 • “dahıyye” terimini tanımlar? Kurban bayramında kesilen hayvandır.
 • Kurbanın derisiyle ilgili olarak :
  – Kurbanın derisi, demirbaş olarak kullanılacak bir eşya ile değiştirilebilir.
  – Kurbanın derisi öncelikle fakirin hakkıdır.
  – Kurban derisi, tüketilecek bir eşya ile takas edilemez.
  – Kurban sahibi deriyi satacak olursa bedelini tasadduk eder.
 • Ortak kurban kesiminde aranan şartlardan biridir?
  Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir.
 • Hedy kurbanıyla ilgili : Temettu hedyi kesen kişi kurbanın etinden yiyebilir.
 • Haccın sünnetleri:
  – Kudüm tavafı
  – Bayram günlerinde geceyi Mina’da geçirmek
  – Terviye günü Mina’ya gitmek ve geceyi orada geçirmek
  – Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
 • Helal kavramının eş anlamlısıdır? Mubah
 • Adam öldürme keffâretinde söz konusudur? İki kamerî ay peşpeşe oruç tutmak
 • Yeminle ilgili :
  – Yeminlerin hükmünde örfün de belirleyici bir rolü vardır.
  – Talebe bağlı yapılan yeminlerde yemin edenin değil muhatabın niyet ve amacı belirleyicidir.
  – Şâfiîlere göre ğamûs yemininde keffâret vardır.
  – Hanefîlere göre ğamûs yemininde keffâret yoktur.
 • Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep: Hanefî
 • Özünden haramı inkâr edenler, hafife alıp alay edenler veya helal sayanlar sonuçlardan hangisiyle karşılaşırlar? Dinin sınırları dışına çıkar.
 • Gayr-i müekked sünnetin tanımı : Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen terk ettiği sünnet
 • Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik” durumunu ifade eden kavram: Hades
 • Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi peygambere aittir? Hz.İbrahim
 • “Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi”: Zevâl
 • İbadetlerin sırf Allah rızası için ve dünyevi bir menfaat düşünmeden yapılmasını ifade eden kavram : Taabbüd
 • 58. Bir kimse kronik hasta olduğu için oruç tutamıyorsa hastalık-oruç ilişkisi hangisiyle ifade edilir? Mâni
 • Dînî literatürdeki “temizlik” kavramıyla ilgili: Hadesten, maddi ve manevi kirlerden temizlenmeyi ifade eder.
 • Namazda okuyucu hatalarını ifade eden kavram : Zelletü’l-kâri
 • Erkek cenazenin kefeni:
  – Kamîs
  – İzâr
  – Lifâfe
  – Sargı
 • Öğle ile ikindi namazını birleştirerek öğle vaktinde kılmaya ne denir? Cem-i takdîm
 • Fitre (fıtır sadakası) verme yükümlülüğünün başladığı vakit :
  Ramazan bayramının birinci günü imsâk vakti
 • Sabaha doğru güneşin doğacağı ufukta beliren ve sonra kaybolan dikey beyazlık
  Fecr-i kâzib
 • Zekâtla ilgili kavramlar:
  – Hakk
  – Birr
  – Sadaka
  – İnfak
 • “mal zekâtı” terimine karşılık gelir? Farz zekât
 • Şâfiî mezhebine göre hac çeşitlerinin en faziletliden daha az faziletliye doğru sıralanışı
  İfrad, temettu‘, kırân
 • Kurbanlık hayvanın satın alımında caiz davranışlar:
  – Pazarlık yapmak
  – Vadeli satın almak
  – Kredi kartı ile satın almak
  – Kredi kartına taksitle satın almak
 • Kurban ibadetiyle sorumlu olmak için aranan zenginlik şartıyla ilgili :
  Sahip olunan malın nâmî/artıcı olması şart değildir.
 • Mutlak yemine örnek: VAllahi bu arabayı sana vereceğim.
 • Keffâretlerle ilgili:
  – İşlenen suçun vebalini bütünüyle ortadan kaldırmazlar.
  – Dinen mükellef sayılanların dışındakiler keffâretle sorumlu olmazlar.
  – Sadece Kur’an ve sünnet tarafından konulabilirler.
  – Sadece Müslümanları ilgilendirirler.
 • “Kullanılmış su”yu ifade eden fıkıh terim: Mâ-i müsta’mel
 • Namazın sünnetlerinden biridir? Sübhanekeyi okumak
 • Fitre ile ilgili olarak: Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram sabahı imsak vaktinin girmesidir.
 • Kur’ân’da secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi sebebiyle yapılan secdeye ne ad verilir?
  Tilâvet secdesi
 • Haccın farzlarından biridir? İhram
 • Tavafla ilgili :
  – Tavaftan sonra iki rekât namaz kılınması vaciptir.
  – Bir tavaf yedi şavttan meydana gelir.
  – Tavafa başlayınca ara vermeden tamamlamak sünnettir.
  – Arkasından sa’y yapılacak tavaflarda ıztıbâ’ erkekler için sünnettir.
 • Adakla ilgili :
  Adanan şey başka bir farz veya vacibe bağlı bir ibadet olmalıdır.
 • Hanefîlere göre “haram” kavramının unsurları:
  – Sübut yönünden kesin bir delil ile yasaklanması
  – Özünde bir kötülük veya zarar bulunması
  – Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olması
  – Vasfında bir kötülük veya zarar bulundurması
 • Özünden haramın hükmü ile ilgili:
  – Haramlığına ve dinin bir parçası olduğuna inanmak gerekir.
  – Fiil, temelden gayri meşru sayılır.
  – Herhangi bir zaruret olmaksızın bir haramın işlenmesi Müslümanın adalet vasfını zedeler.
  – Zaruret durumunda, zarureti savacak ölçüde geçici ruhsat vardır.
 • “Yemin-i Ğamûs” ifadesinin tanımı: Bir konuşmaya karşılık olarak yapılan anlık yemindir.
 • Özellik ve tabii durumunu koruyan, içine özelliğini değiştirecek başka maddelerin karışmadığı sulara ne ad verilir? Mutlak su
 • Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram
  Azîmet
 • Abdestin farzları
  – Başı meshetmek
  – Kolları dirseklerle beraber yıkamak
  – Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
  – Yüzü yıkamak
 • kifâî ibâdete örnektir? Cenaze namazı
 • Mâlikî mezhebine göre yolcuların yolculukta namazları kısaltmalarının hükmü:
  Sünnet-i müekkede
 • İki namazı bir vakitte kılmayı sadece Arafat ve Müzdelife’de caiz gören mezhep
  Hanefî
 • İmama ilk rükûda yetişen kişiye ne ad verilir? Müdrik
 • Namazın vacipleri:
  – Vitir namazında kunut okumak
  – İlk ve son oturuşlarda tahiyyat okumak
  – Namaza ‘’Allahuekber’’ ile başlamak
  – Ta’dil-i erkâna riâyet etmek
 • Nezir namazlarının dinî hükmü: Vacip
 • Hangisine göre küsûf namazında hutbe okunması müstehaptır? İmam Şâfiî
 • “İhtilâf-ı metâli” teriminin tanımı : Ay ve güneşin farklı bölgelerde farklı zamanlarda doğmasıdır.
 • Hangisi “temel ihtiyaç maddeleri” anlamındadır?: Havâic-i asliyye
 • Altın ve gümüşün zekâtı ile ilgili:
  – Her ne maksatla kullanılırsa kullanılsın zekâta tâbidir.
  – Zekâtı başka cins mallardan ödenince değerlerine bakılır.
  – Ayrı ayrı nisabı doldurmazlarsa birbirine eklenebilirler.
  – Zekât kendilerinden ödenince ağırlıklarına bakılır.
 • Bir mala zekâtın farz olması için tam mülkiyet şartını oluşturan unsurlar:
  – Malda başkasına ait hak bulunmaması
  – Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması
  – Malın sahibinin elinde bulunması
  – Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
 • “Manevi kirlerden arınma”yı ifade eden kavram: Tezkiye
 • Menkul veya gayrimenkul gelir getiren mallar için kullanılan kavram: Müsteĝallat
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!