Menü Kapat

İslam Ahlak Esasları – Ara Sınav Notları – Arif Hocam

 • Dinin klasik tanımında bulunan ifadeler:
  – Akıl sahiplerine hitap eder.
  – İlahi bir vaz’dır.
  – Hüsn-i ihtiyarı gerektirir.
  – İnsanları hayırlara sevk eder.
 • Ahlak felsefesinin konuları
  – Ahlaki ilkeler
  – Ahlaki fiillerin failleri
  – İrade özgürlüğü
  – İnsan
 • Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir? Din
 • İslam ahlakına göre bir fiile ahlaki statü kazandıran hangisidir? Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmiş olması
 • İslam ahlakında kaynak değerine sahip olanlar:
  – Müslümanların doğruluğu üzerinde ittifak ettikleri pratikler
  – Hz. Peygamber’in uygulamaları
  – Kur’an-ı Kerim
  – Sahabilerin Hz. Peygamber’den nakilleri
 • İslam ahlakında kaynak olarak “tevatür” ne anlama gelir?
  Bilme ile var olmanın özdeş olduğu bir bulunuş şekli
 • Mutasavvıfların ahlak görüşleriyle çelişir?
  Gerçek hürriyet insanın aklını ve iradesini her şeyden bağımsız olarak kullanabilmesidir.
 • Farabi’nin ahlak ve toplumsal-siyasi hayat ile ilgili eseri
  el-Medinetü’l-Fazıla
 • Maturidi mezhebinin ahlak ve insan fiilleri hakkındaki görüşü ile ilgili:
  – İnsan iyilik ve kötülük gibi ahlaki değerleri aklıyla kavrayabilir.
  – İnsanın ahlaki sorumluluğu seçme hürriyetinden kaynaklanır.
  – İnsan hür iradesiyle iyi ve kötü fiiller arasında seçim yapar.
  – Allah, fiilleri insanın seçmesi sonucu yaratır.
 • Mutezile alimlerine göre ahlak ilmi açısından en önemli ilke hangisidir? Adalet
 • İnsanın ahlaki şuuru açısından muhtaç bir varlık olduğunun farkında olmasıyla bağdaşmaz?
  Eşref-i mahlukat olan insan müstağni bir varlık olarak kendine yeterlidir.
 • İyi ve kötü terimlerinin ahlâki anlamları ile ilgili:
  İyi ve kötü kavramları, insan fiillerinin değişmez niteliklerini ifade etmez.
 • İrade hürriyeti hakkında:
  İrade hürriyeti, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânıdır.
 • İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir? İrade hürriyeti
 • “Ölçülü olmak” hangi erdemin kapsamına girer? Cesaret
 • İbadet, erdemlerden hangisine aittir? Adalet
 • Tevazu, temel erdemlerden hangisinin kapsamına girer?
  Cesaret
 • “Cesaret, yapılması gerekeni yapmak ve ortadan kalkması gerekeni de önlemek için ölümü bile göze alabilmektir.” diyen İslam düşünürü hangisidir? Kindi
 • İslam ahlakında reziletler:
  – Cehalet
  – Öfke
  – Kurnazlık
  – Korkaklık
 • Nefisten ve nefsin alışkanlıklarından kaynaklanan hastalıklar hangisiyle tedavi edilir? Ahlâk İlmi
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!