MenüKapat

İnkilap Tarihi 1 – Ara Sınava hazırlık Notları – Arif Hocam

inkilap tarihi
 • Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserin yazarı: Yusuf Akçura
 • I. Dünya savaşı sonunda ABD’nin barış temin edebilmek için, her iki tarafında çıkarlarının korunduğu iddasıyla 14 madde halinde açıkladığı belge: Wilson ilkeleri
 • Mustafa kemal paşa’nın 9. ordu müfettişliğine atanma nedeni: Görev sahasında kalan Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek
 • İdeolojiler ve milletler çağında Osmanlı devleti’nin ilk siyasi ideolojisi: Osmanlıcılık
 • Mondros mütarekesinden sonra işgallere karşı ilk direnişin başladığı yer: Hataya/İskenderun
 • Balkan savaşları sonrası Meriç nehri osmanlı devleti ile Bulgaristan arasında sınır olarak belirleyen antlaşma: İstanbul barış antlaşması
 • Balkan savaşları sonunda Osmanlı devletinden bağımsız olarak ortaaya çıkan ilk devlet: Arnavutluk
 • III. Selim döneminde yapılan yenilikler genel olarak: Nizam-ı cedid
 • Mütatreke döneminde Mustafa kemal paşa ve Ali fethi bey tarafından çıkarılan gazete: Minber
 • 3 kasım 1839 da Hariciye nazırı Mustafa reşit paşa tarafından Gülhane meydanında okunarak ilan edilen belge: Tanzimat Fermanı
 • Vilayet-i Şarkiyye (Doğu illeri): Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elaızğ
 • 23 nisan 1920 de TBMM’nin en yaşlı sıfatı ile meclisi açan: Sinop Mebusu mehmet şerif Bey
 • Osmanlı Devletinin Sevr barış antlaşmasını imzalamasını hızlandıran olay: Yunan ordusunun Aydıni nazilli, Balıkesir ve Bursa’yı işgal ederek İzmit’e doğru ilerlemesi.
 • İngilizlerin ilk işgale başladığı yer: Musul
 • Anadluda bir Ermeni devleti kurulmasına yönelik kararların alındığı konferans: Paris Barış konferansı
 • I. Dünya savaşı esnasında İngiltere^nin yahudilere bir devlet kurmaları için bugünkü Filistin topraklarını vadettiği belge: Balfour deklarasyonu
 • Misak*ı Milli’nin osmanlı meclisi sonrasında yaşanan gelişme: İstanbul’un işgal edilmesi
 • Osmanlı merkez vilayetlerinde bir süvari birliğini ve askeri-idari hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve mieras yoluyla geçmeyen tahsisat sistemi: Tımar Sistemi
 • I. meşrutiyet döneminde Osmanlı impratorluğunun ilk meclisi olan Meclis-i mebusanın II. Abdülhamid tarafından süresiz olarak kapatılma nedeni: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
 • Osmanlı devleti’nin 1 kasım 1831’de Türkçe olarak yayın hayatına başlayan ilk resmi gazetesi: Takvim-i Vekayi
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!