Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 9 – Deneme Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi Ünite 9: Hz. Osman Dönemi deneme sınavı. Konuları öğrenmenize yardımcı olur.

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 9 - Deneme Sınavı

Ünite 9: Hz. Osman Dönemi

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Hz. Ömer döneminde gerçekleştirilmemiştir?

2 / 20

Medine'de bir yahudi tarafından işletilen Rûme kuyusunu kendi parasıyla satın alıp Müslümanlara hibe eden ve yine Tebük ordusunu
donatmadaki birinciliği dolayısıyla da cennetle müjdelenen sahabe kimdir?

3 / 20

Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın Hz. Peygamber dönemindeki faaliyetlerinden biri değildir?
A )

5 / 20

Hz. Osman'ın halife seçildiği şurada hakemlik yapan kimdir?

6 / 20

Tarihçiler tarafından Sükûnet Dönemi olarak adlandırılan Hz. Osman'ın halife olduğu dönem hangi tarihler arasını kapsar?

7 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in ardından yapılan halife seçimiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın halife olarak seçilmesinde heyette yer kişilerden biri değildir?

9 / 20

Hz. Osman neden "zü'n nureyn" lakabıyla anılmıştır?

10 / 20

Kur’an-ı Kerim’in istinsah ve çoğaltılmasında temel alınan ilk kuran nüshası kime teslim edilmiştir?

11 / 20

Hz. Osman zamanında Hulefâ-yi Râşidîn döneminin en büyük deniz savaşını yaptığı fetih aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Hz. Osman zamanında fitne çıkararak müslümanları bölmeye çalışan yahudi kimdir?

13 / 20

Hz. Osman Kureyş kabilesinin hangi koluna mensuptur?

14 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde yaşanan iç karışıklıkların nedenlerden biri değildir?

15 / 20

Hz. Osman'ın halifeliğini kim açıklamıştır?

16 / 20

Hz. Osman'ın şahsiyeti dikkate alındığında en önemli özelliği hangisidir?

17 / 20

Hz. Osman ve valilerine karşı ilk ciddi muhalefet, daha ziyade kabilecilik temelinde olmak üzere nerede ortaya çıkmıştır?

18 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sır katibi olarak da bilinmektedir?

19 / 20

Kıbrıs'ı fethetmek isteyen zamanın Şam valisi Muaviye, Halife Ömer'den fetih konusunda izin alamamış, ancak Halife Osman
zamanında Suriye genel valisi olduğunda şartlı izin almıştır. Bu şart nedir?

20 / 20

Muaviye'nin harcamalarını ve lükse düşkünlüğünü ciddi biçimde eleştirerek Hz. Osman'ı karşısına alan kişi kimdir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!