Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 8 – Deneme Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi Ünite 8: Hz. Ömer Dönemi deneme sınavı. Konuyu öğrenmenize yardımcı olur.

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam tarihi - Ünite 8 - Deneme Sınavı

Ünite 8: Hz. Ömer Dönemi

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Meselelere sert yaklaşan ve tavizsiz tavrıyla kendini gösteren halife aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

I-Namazlardan sonra mescitte oturur ve halkın şikayet ve arzularını dinlerdi.
II-Maaş olarak beytülmalden pay almazdı.
III- Devlet malı konusunda çok titiz davranır, buradan yapılan harcamaların milletin yararına olmasına dikkat ederdi.
Hz. Ömer’in yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

3 / 20

Hz. Ebu Bekir’in halifeliğe seçilmesi aşaması ve halifeliği döneminde, aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in rolünü yansıtmamaktadır?

4 / 20

Şehirlerinde kurulan "dârü’l-berîd" ne anlama gelmektedir?

5 / 20

İslam tarihinde "Emir-ül Müminin" ilk hangi halife için kullanılmıştır?

6 / 20

Kâdisiye savaşı Sa’d b. Ebû Vakkas komutasındaki İslam ordusu ile Rüstem komutasındaki hangi ordu arasında gerçekleşmiştir?

7 / 20

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer’in Peygamber Efendimiz dönemindeki icaatlerinden biri değildir?

8 / 20

Mekke’nin fethinden sonra Safa Tepesi’nde bulunan Hz. Peygamber, Hz. Ömer’i hangi işle görevlendirmiştir?

9 / 20

Hz.Ömer’in hem Cahiliye ve İslami dönemlerde mensup olduğu boyun elinde bulunan hangi görevi yerine getirmiştir?

10 / 20

Hz. Ebû Bekir’in yardımcı olarak Hz. Ömer, aşağıdaki görevlerden hangisini yapmıştır?

11 / 20

Kâdisiye Savaşı'nın İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biri olmasının en önemli sebebi nedir?

12 / 20

Gayrimüslimlerden alınan cizye, haraç ve ticari mallar vergisinin ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

Hz. Ömer ölüm döşeğinde iken altı kişilik bir şûra toplanmasını ve üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi. Halife seçilmemek şartıyla şûraya dâhil ettiği kişi bunlardan hangisidir?

14 / 20

Mısır hangi komutan tarafından İslam topraklarına dahil edilmiştir?

15 / 20

Hz. Ömer’in devlet yönetiminde işlettiği Kur’an-ı Kerim’de yer alan en önemli esas aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

“Mısır fatihi” ünvanını alan ve Mısır valisi olarak atanan Müslüman komutan kimdir?

17 / 20

Hz. Ömer döneminde şehirlerde mali işler, kimler tarafından yürütülürdü?

18 / 20

Hz. Ömer zamanında İslam ülkesine katılmış olan yerlerden hangisi Sâsâni İmparatorluğuna bağlıdır?

19 / 20

Hz. Ömer’in “hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamına gelen meşhur lakabı hangisidir?

20 / 20

Hz. Ömer’in, yönetenle yönetilenin farklılıklarını öne çıkarmadan aynı seviyede olabilmelerini sağlamak için görev tayinlerinde hangi yöntemi uygulamıştır?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 4 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!