Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 6 – Deneme Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi Ünite 6: Hz. Peygamber’in Ahlâkî Şahsiyeti, Aile Hayatı, Siyasî ve Askerî Kişiliği deneme sınavı. Konuyu öğrenmenize yardımcı olur.

0

İlk Dönem İslam tarihi - Ünite 6 - Deneme Sınavı

Ünite 6: Hz. Peygamber’in Ahlâkî Şahsiyeti, Aile Hayatı,
Siyasî ve Askerî Kişiliği

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Hicretten sonra Medine halkı ile hicret edenler arasındaki karşılıklı ilişki, görev, sorumluluk ve hakları düzenleyen hukuki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

Aşağıdaki surelerden hangisinde geçen raûf ve rahîm sıfatlarıyla Hz. Peygamber’in çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildirilmiştir?

4 / 20

“ Kendileriyle savaşılan mü’minlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi…” (Hac 22/39). “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin…” (Bakara 2/190). Şeklindeki savaşa izin veren ayetler hicretin kaçıncı yılında nazil olmuştur?

5 / 20

Peygamber Efendimizin fizikî özelliklerine, bunların anlatıldığı edebî eser ve levhalara ne denilmektedi?

6 / 20

İbadetlerini Allah’ı görüyormuşçasına yerine getiren Hz. Peygamber’in kulluğunun meretebesi nedir?

7 / 20

Aşağıda verilen isimlerden hangisi ile yapılan evlilikle Hz. Peygamber(s.a.v.) bazı kabilelere dostluk mesajı vermiştir?

8 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in kamu görevlerinde en önem vererek uyguladığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.), hangi eşiyle olan evliliği Yahudilerin dostluğunu kazanmak amacıyla yapmıştır?

10 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.) Müslümanların birliğini temsilen ilk Cuma hutbesini nerede vermiştir?

11 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz döneminde “Müslümanlardan alınan zekât ve toprak mahsullerinin zekâtı” olarak bilinen hazine geliridir?

13 / 20

Hz.Peygamber(s.a.v.) seferden döndüğünde ilk olarak ne yapardı?

14 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)'in istegiyle ibranice ve süryanice öğrenerek tercümanlık yapan kişi kimdir?

15 / 20

"Savaş vahşi bir yangın gibi yayıldığı zaman hepimiz Peygamber Efendimizin çevresine sığındık.” diyen birisi Hz. Peygarmber'in hangi özelliğinden bahsetmiş olur?

16 / 20

I. Muhteris
II. Hilmi
III. Şükrü
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin özelliklerindendir?

17 / 20

Peygamber efendimizin hangi yakını, kendisine Peygamber Efendimizin ahlâkı sorulduğunda “Onun ahlâkı Kur’andı” cevabını vermiştir?

18 / 20

İbadette ölçülü olmayı ilke edinen Hz. Peygamber(s.a.v.)’in bu alandaki diğer ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Ebû Süfyan ve oğlu Muâviye ile Süheyl b. Amr gibi çok sayıda Kureyş ileri gelenlerinin Müslüman olmasını sağlayan olaylar, Hz.
Peygamber'in hangi özelliğini yansıtmaktadır?

20 / 20

Hz Peygamber(s.a.v.), toplumun birliğini sadece ilke bazında ele almakla kalmamış, bu ilkeleri pratiğe yansıtacak kurumları da oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 2 Average: 3]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!