MenüKapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 5 – Deneme Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı Ünite 5: İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası.
Konuyu öğrenmenize yardımcı olur.

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 5 - Deneme Sınavı

Ünite 5: İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası deneme sınavı.

1 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Arabistan yarımadasında putperest Araplara karşı gerçekleştirdiği son büyük çarpışma aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Hz.Muhammed(s.a.v.) Hayber kalesini fetettikten sonra Hayberli Yahudilerin hangi şartlarla topraklarında kalmasına razı olmuştur?

3 / 20

..................'in fethi ile yahudilerin Arap yarımadasında siyasi bir güç olmaları sonra erdi. Mali güçleri zayıfladı.
Paragraftaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

4 / 20

Aşağıdaki Hudeybiye antlaşmasının özelliklerinden hangisi yanlıştır?

5 / 20

Medine İslâm Devleti’nin Kureyş tarafından resmen tanınması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

6 / 20

- Gazvenin düzenlendiği zamana“Sâatü’l-‘usre” denir
- Gazveye katılan orduya orduya ceyşü’lusre” denir
- Gazvenin sebebi, Bizanslılar’ın Medîne’ye saldırı içinsavaş hazırlığı yapması, Suriye’deki hıristiyan Arap kabilelerinin de
onlara katıldığı haberinin alınmasıdır.
- Cizye ayeti ilk kez bu seferde uygulanmıştır

Yukarıda özellikleri sayılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)'in Halid b. Velid'e seyfullah (Allah'ın kılıcı) lakabını verdiği savaş hangisidir?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber(s.a.v.)’in, Veda Hutbesi’nde geçen İslam’ın insan haklarına verdiği önemi gösteren sözlerinden
biridir?

9 / 20

Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Medine’de bağımsız bir İslâm devleti kurması hangi gelişmenin sonucun da olmuştur?

10 / 20

Heyetler yılı olarak adlandırılan ve kabile heyetlerinin İslam'a girdiklerini Hz. Peygamber(s.a.v.)'e bildirmek üzere yoğun olarak huzura çıktıkları hicri yıl hangisidir?

11 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)'in hangi çocuğu Mısır Mukavkısı tarafından hediye olarak gönderilmiş olan Mâriye isimli hanımından doğmuştur?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Mute savaşının sebebidir?

13 / 20

Hangisi Hudeybiye Antlaşması şartlarından değildir?

14 / 20

İslâm’ın yayılışını hızlandıran, Hayber ve Mekke fethine zemin hazırlayan Hudeybiye Antlaşması kim tarafından kaleme alınmıştır?

15 / 20

Bütün şirk ehline karşı elde edilen bu zafer karşısında Allah'a şükreden Hz Peygamber(s.a.v.), Kureyş müşriklerinin, taarruz güçlerinin artık tükendiğini ve bundan böyle onların müslümanların üzerine gelemeyeceğini, artık insiyatifin kendilerine geçtiğini müjdelemesi hangi olay sunucunda olmuştur?

16 / 20

Huneyn Savaşı'nda islam ordusunu kim komuta etmiştir?

17 / 20

Bir ay civarında sürdürülen kuşatmaya rağmen alınamayan, Hz Muhammed(s.a.v.)'in kuşatmanın uzayacağını anlamasıyla, kuşatma
kaldırılırsa da artık onlardan müslümanlara bir zarar gelmeyeceği düşüncesi ile kuşatmayı kaldırdığı şehir hangisidir?

18 / 20

Kur’an’da düzenlendiği zamana “Sâatü’l-‘usre” (güçlük zamanı) denildiği için orduya ceyşü’lusre” güçlük ordusu”, gazveye
Gazvetü’l-usre “güçlük gazvesi” adı verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı’nda özetlediği temel ilkeler arasında değildir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!