Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 3 – Deneme Sınavı

İlk dönem İslam tarihi Ünite 3: İslâm’ın Mekke Dönemi. Konuyu kavratan test soruları. Müşriklerin Hz. Peygamber’i engellemek için baskılarını artırmaları, çatışma sürecini hızlandırdı. Bütün baskılara rağmen Hz. Peygamber, müşriklere yönelik çağrısını sürdürdü. Zira onun görevi insanları Allah’ın dinine davet etmekti.

Müşrikler, Hz. Peygamber’in barışçıl çabalarını görmezden geldikleri gibi
gün geçtikçe baskılarını artırdılar. Müslümanların önemli bir çoğunluğunun
Mekke’den ayrılması onların baskılarını azaltmadı. Nihayet Hz. Peygamber de
Mekke’den ayrılarak Medine’ye yerleşti. Ancak onun Medine’ye gitmesi bir kaçış
değil, muhatapları arasında bulunan Mekkelileri dine davet etmenin yollarını
açmaktı. Nitekim Allah Resûlü, hicretinden sekiz yıl sonra Mekke’ye tekrar girdiğinde bu amacını gerçekleştirme imkânı buldu.

0
Oluşturma tarihi

ilk Dönem İslam tarihi - Ünite 3 - Deneme Sınavı

Ünite 3: İslâm’ın Mekke Dönemi. Konuyu öğrenmenize yardım eder.

Kullanıcı Bilgisi

1 / 20

Müşriklerin Hz. Muhammed(s.a.v.)’i terk etmelerini sağlamak amacıyla uyguladığı ambargolardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’e “Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme” (Hicr 15/94) ayeti ile aşağıdakilerden hangisi sona ermiştir?

3 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.), Birinci Akabe Biatından sonra Medineli Müslümanlara dinlerini öğretmek ve imamlık yapmak üzere kimi göndermiştir?

4 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)'in Medine'ye Hicreti sırasında kendilerine yolda kılavuzluk etmek için müşrikler arasından ücretle tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in hicretinin Mekkeliler açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yakın çevresini gizlice İslâm’a davet ettiği dönemde Müslümanlığı kabul edenlerden biri değildir?

7 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.) Kureyş Kabilesinin hangi koluna mensuptur?

8 / 20

İlk vahyin gelmesinden bir müddet sonra Kâbe'yi tavaf ettiği sırada Hz. Peygamber'e "Sana Musa Peygamber'e de gelen melek geldi.
Yalanlanacaksın, eziyete maruz kalacaksın ve yurdundan çıkarılacaksın. Üstelik sana savaş açılacak. Eğer o günlere yetişirsem Allah'ın dinine yardım edeceğim" diyen kişi kimdir?

9 / 20

Aşağıdakilerden hangisi müşrikler tarafından yapılan işkence sonucu hayatını kaybeden ilk Müslümandır?

10 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.) hangi ayetlerden sonra tebliğe başlamıştır?

11 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri değildir?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi "Hüzün Yılı" denilen hadisenin sebebidir?

13 / 20

Hz. Peygamber “Bu davadan vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de vazgeçmeyeceğim. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım ve bu uğurda öleceğim” biçimindeki, sözlerini kime söylemiştir?

14 / 20

Medine'ye hicret ederken bunu gizlice yapmak yerine, Kâbe’ye giderek meydan okuduktan sonra yola çıkan kişi kimdir?

15 / 20

Gizli tebliğ dönemini sona erdiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)'e ilk vayhin ardından hangi sure inmiştir?

17 / 20

Hz Peygamber, nübüvvetin 5. yılında. (M. 615) İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Müslümanların bir kısmını nereye gönderme kararı almıştır?

18 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?

19 / 20

Medine'ye hicret eden ilk kişi kimdir?

20 / 20

Gizli tebliğ dönemini sona erdiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Çıkış

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!