Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 2 – Deneme Sınavı

Ünite 2: Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Peygamberlik Öncesi Hayatı Deneme sınavında:
Hz. Peygamber’in altmış üç yıllık hayatına bir bütün olarak bakıldığında
40 yılının peygamberlik öncesine ait olduğu görülür ki, bu da ömrünün yaklaşık
üçte ikisine karşılık gelmektedir. Resûlullah’ın (s. a. v.) doğumu, çocukluğu,
gençliği, ticari faaliyetleri, Hz. Hatice ile evliliği, çocuklarının dünyaya gelip büyümeleri ve Kâbe hakemliği bu dönemde gerçekleşmiştir.

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 2 - Deneme Sınavı

Ünite 2: Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı Deneme sınavıdır. Bilgimizi arttırmamıza yardımcı oluyor.

Kullanıcı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdakilerden hangisi soyları devam eden Araplardandır?

2 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in babasının mezarı nerededir?

3 / 20

Kur’ân-ı Kerim’de de zikredildiği üzere Hz. Peygamber(s.a.v.)’in kimlerin soyundan geldiğine işaret edilir?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın ve kan dökmenin
yasak olduğu haram aylardan biridir?

5 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)in annesi olan Amine kimin kızıdır?

7 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.)’e akrabası olmasının yanı sıra insanlar arasındaki şerefi, ahlakı, güvenilirliği ve dürüstlüğü nedeniyle kendisiyle evlenmeyi tercih ettiğini söylediği rivayet edilen Hz. Hatice, iffeti ve güzel ahlakı nedeniyle hangi sıfatla anılmaktaydı?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi azad edilen kölelere verilen isimdir?

9 / 20

Mekke ve Kâbe idaresini eline alınca tevhid geleneğini bozup şehirde putperestliğin başlamasına sebep olan kabile
hangisidir?

10 / 20

Suriye topraklarındaki Busrâ’da bir manastırda yaşayan Rahip Bahira’nın, Hz. Muhammed(s.a.v.) hakkında Ebu Talip’e tavsiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

"Hifü'l-fudül ne demektir?

12 / 20

Câhiliye döneminde kız çocuklarının dünyaya gelmesi üzüntü ve utançla karşılanmaktaydı. Hz. Muhammed(s.a.v.), kız çocukları
doğduğunda nasıl bir davranışta bulunarak bu duruma karşı olduğunu göstermiştir?

13 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.), ilk çocuğu dolayısıyla geleneğe uyularak hangi künye ile anılmıştır?

14 / 20

Eyyâmü’l-‘Arab nedir?

15 / 20

605 yılında yangın ve sel baskınına maruz kalan Kâbe'nin tamirini gerçekleştiren inşaat ustası aşağıdaki isimlerden
hangisidir?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğumuyla ilgili ifade edilen olağanüstü olaylardan biri değildir?

17 / 20

Haram aylardan zilkâde ayında Yemenli Zübeyd kabilesinden bir tacirin Âs b. Vâil es-Sehmî ile yaptığı pazarlık
sonrasında sattığı malların karşılığında alması gereken parayı alamaması üzerine yapılan yemin aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v)’in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Süleyman Çelebi'nin asıl adı Vesîletü’n-necât olan meşhur Mevlid’inde Peygamber Efendimiz’in doğumunun anlatıldığı
kısma ne ad verilir?

20 / 20

Tarihe Fil Vak‘ası adıyla geçen olay hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 2 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!