Menü Kapat

İlk Dönem İslam Tarihi – Ünite 10 – Deneme Sınavı

İlk Dönem İslam Tarihi Ünite 10: Hz. Ali ve Hz. Hasan Dönemi deneme sınavı. Konuları öğrenmenize yardımcı olur.

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi -Ünite 10 - Deneme Sınavı

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdaki faktörlerden hangisi Hz. Hasan’ın halifelikten feragat etmesinde etkili olmamıştır?

2 / 20

Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra Hz. Ali’ye ve bir kaç kişiye daha halifelik teklifi yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kendisine
halifelik teklifi yapılanlardan biridir?

3 / 20

Muaviye hangi olaydan sonra Suriye’de halife ilan edilmiştir?

4 / 20

Sıffin savaşında Hz. Ali’nin tahkime başvurulmasını kabul etmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Nehrevân Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

6 / 20

Hz Ali’ye biat etmeyi akrabası olduğu Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılması koşuluna bağlayan muhalif kimdir?

7 / 20

Mekke’de toplanan Muhaliflerin Basra’ya yönelmekteki sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 20

Hz. Ali'ye muhalif olan Suriye valisi kimdir?

9 / 20

I. Hz. Osman’ın hilafeti döneminde görev yapan valilerin tamamının görevden azledilmesi.
II. Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmamış olması.
III. Önde gelen sahabelerden Ammar b. Yasir’in Hz. Ali’ye biat etmemiş olması.
IV. Zenginlerden toplanan zekâtların fakirlere eşit olarak dağıtılmaması.
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’ye karşı başlatılan isyanların gerekçelerindendir?

10 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali’nin halife olduktan sonra ortaya koyduğu icraatlardan biri değildir?

11 / 20

Aşağıdaki faktörlerden hangisi Hz. Hasan’ın halifelikten feragat etmesinde etkili olmamıştır?

12 / 20

Aralarında anlaşmazlık bulunan kişilerin ya da kabilelerin arasını bulmak amacıyla Arapların uyguladıkları hakem aracılığıyla sorun
çözme yöntemi aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

13 / 20

Sıffin Savaşı'nda Mushafları mızrakların ucuna bağlatarak savaşı durduran kişi kimdir?

14 / 20

Sıffin Savaşı'nda Mushafları mızrakların ucuna bağlatarak savaşı durduran kişi kimdir?

15 / 20

Aşağıdaki eyaletlerden hangisi Hz. Hasan'a biat etmemiştir?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali'den Hz. Osman'ın kanını talep için bir araya gelen topluluk içinde yer almamıştır?

17 / 20

Hz. Ali'ye halifelik teklifi yapıldığında önce reddetmesinin sebebi nedir?

18 / 20

I- Sıffın savaşından sonuç alınamamıştır.
II- Ordunun bir kısmı Muaviye’nin ordusuna katılmıştır.
III- Tahkim olayı gerçekleşmiştir.
IV- Hz. Ali halifelik iddiasından vazgeçmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’nin ordusundaki görüş ayrılıklarının sonuçlarındandır?

19 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âişe, Talha ve Zübeyr’in liderliğini yaptığı muhalefet grubuyla Hz. Ali’nin taraftarları arasında
gerçekleşen savaştır?

20 / 20

I. Ubeydullah b. Abbas’ın Muaviye’nin tarafına geçmesi.
II. Askerlerden bazılarının ayaklanarak Hz. Hasan’a saldırmaları.
III. Ubeydullah b. Abbas’ın öldürülmesi.
Verilenlerden hangisi/hangileri Hz. Hasan’ın Muaviye ile barış yapmasının sebeplerindendir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 3 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!