MenüKapat

Din Psikolojisi – Ara Sınava Hazırlık Notları – Arif Hocam

din psikolojisi
 • Telkin, hipnoz, büyü, mucize gibi olayları “ruhsal etki” kavramı ile açıklayan: İbn-i Sina
 • Dinlerin insan psikolojisini zorlayan, dolayısıyla ruh sağlığını bozan etkileri üzerinde çalışma yapan psikolog: S. Freud
 • Din psikolojisi bilim gruplarından hangisi içinde yer alır: Din Bilimleri
  İnsanı ruhunb derinliklerinde kutsallık atfettiği yüce bir varlığa yönelen güçlü bir eğilimi ifade eder: İnanma İhtiyacı
 • Gözlemleme, taklit, özdeşleşme ve içselleştirme kavramının ilgili olduğu dindarlık kaynağı: Sosyal öğrenme
 • Bireyin kendisini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi ve saygı duyması: Benlik saygısı
 • Anlam arayışı ve anlam arzusu kavramını psikoterapik yaklaşımının merkezine yerleştiren: V. Frankl
 • Teolojilerdeki düşünce ve pratiğin nedeni olarak ileri sürülen, hem geniş hem de dar olarak tasavvur edilen manevi yaşam türü: Tanrı- yönelimli
 • Namaz, oruç, kurban, kutsal kitabı okuma gibi uygulama, eylem ve etkinlikler dindarlığın hangi boyutunu oluşturur: Törensel
 • Bireyin belirli bir çevrede kişilik kazanması, toplumla bütünleşmesine ne ad verilir: Toplumsallaşma
 • Toplumların kendini oluşturan bireylere belli bir kültürü kazandırma eylemi: Kültürleme
 • Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancak bu işte Allah’ıda bir dost ve yardımcı olarak algıladığıdini başa çıkma yöntemi: İşbirliği yöntemi
 • Belirli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup yada toplum tarafından yaşanması: Dindarlık
 • İyimserlik ve öz saygıyla olumlu depresyon ile olumsuz ilişkisi bilimsel araştırmalarla tespit edilen duygu: Ümit
 • Ölüm korkusunu hafifleten en önemli faktör: Ebedilik inancı
 • Din psikolojisi araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler: – Sistemli gözlemler – Kişisel dokümanların sistemli incelenmesi – mülakatlar
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!