Menü Kapat

ARAPÇA II – Ünite 3: Arapçada Misâl Fiiller

Arapçada yapısında illetli harf ( ا، و، ي ) bulunan fiilleri mu‘tell olarak tanımlamıştık. Mu‘tell fiiller grubunun ilk ögesi misâl fiillerdir. Bu fiillerin ilk harfi, yani fâu’l-fi‘l’i illetlidir. Misâl fiiller, illetli harfin vav ( و) ya da ye ( ي) oluşuna göre ikiye ayrılır. İlletli harfi vâv olan misâl fiillere misâl-i vâvî; illetli harfi ye olan misâl fiillere ise misâl-i yâ’î adı verilir.

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!