Menü Kapat

ARAPÇA II – Ünite 1: Arapçada Muda‘‘af Fiiller

Muda‘‘af Fiiller
Sahîh fiiller grubunun ikinci ögesi olan Muda‘‘af fiiller yapısında şedde bulunan sülâsî fiillerdir. Bu fiillerin ikinci ve üçüncü harfleri, yani ‘aynu’l fiili ve lâmu’l-fiili aynı harftir: دَّ َ / م َّ َر َشَّد / ف / َّ ر َ َّد / م َ .gibi ع Muda‘‘af fiilin mâzî yapısı, örneğin 1. kalıptan olan دَّ َ م fiilinin yapısı incelendiğinde, bunun aslının َ َل َع formunda ف َ َد د َ م olduğu görülür. Aynı olan iki harf (bu örnekte iki dâl harfi) yan yana gelince, tek harfe indirgenip, yazılmayan harf yerine şedde kullanılmıştır. Yapılan bu işleme Arapçada idgâm denir.

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!