Menü Kapat

ARAPÇA 4 – ÜNİTE 2 (YENİ MÜFREDAT) – ARAPÇADA SAYILAR 2

Murekkeb Sayılar [11-19]
11-19 arasındaki sayılar murekkeb sayılar olarak adlandırılır. 12 sayısının 2’si hariç olmak üzere diğerlerinin tümünde birler ve onlar basamağındakiler “fetha” ile mebnîdir, cümle içinde hangi konumda olurlarsa olsunlar, hep fetha ile harekelenirler. 12 sayısının ise sadece birler basamağı (12’nin 2’si) ikil olduğu için mu‘rebdir, ref durumunda elif ( ا) ile merfû; nasb veya cer durumunda ye ( ي) ile mansûb veya mecrûr olur. 12 sayısında da onlar basamağı “fetha” ile mebnîdir.

Diğer önemli bir husus, murekkeb sayılarda sayılan sözcük (temyîz) daima tekil ve mansûb olarak
kullanılır. Sayı ile sayılan arasında cinsiyet uyumuna gelince, bu uyum sadece 11 ve 12 sayısında vardır, 13-19 grubu sayılarda onlar basamağı ile sayılan arasında uyum vardır ve birler basamağındaki sayılar cinsiyet bakımından sayılanın zıddıdır, dolayısıyla onlar basamağı da birler basamağı ile cinsiyet bakımından tezat oluşturur.

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!