Menü Kapat

İlk Dönem İslam tarihi – Ünite 4 – Deneme Sınavı

Ünite 4: İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar konu testi. Konuyu öğrenmenize yardım eder.

0
Oluşturma tarihi

İlk Dönem İslam Tarihi - Ünite 4 - Deneme Sınavı

İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar deneme sınavı

Yarışmacı Bilgisi

1 / 20

Aşağıdaki seferlerden hangisi Mekkeli müşriklerin kışkırttığı Medineli Yahudi kabilelerden birine karşı yapılmıştır?

2 / 20

Resulullah ölse veye öldürülse bile müslümanların savaş meydanında ve islamda sebat etmeleri gerektiği Al-i İmran (3/144) suresinde belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yazılan ayet aşağıdaki savaşlardan hangisi hakkında yazılmıştır?

3 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Müslümanlara savaş konusunda izin verdiği sebeplerden biri değildir?

4 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v.)'in bizzat katılmadığı, bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ne ad verilir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud yenilgisinin en temel sebeplerinden biridir?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?

7 / 20

Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8 / 20

Mekke’den gelen Müslümanlar ile Medineli Müslümanların kardeş yapılması anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 20

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir
müslümanla kardeş ilân etti. Medineli müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi kabul edip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen Muâhât kavramı ile aynı anlama gelmektedir?

10 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v.), Medine’ye hicret ettiğinde hangi zatın evinde misafir olarak kalmıştır?

11 / 20

Hazreti Peygamber(s.a.v.)'in hicretten sonra Tâbe ya da Taybe adını verdiği şehrin eski adı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Bedir savaşında öldürülen Ebu Cehil yerine Mekkeliler başa kimi geçirmişlerdir?

13 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın Medine’de Hicretten sonra müşriklerden gelecek saldırılara karşı savunma oluşturmak için dostluk kurduğu kabilelerden birisi değildir?

14 / 20

Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a (Kabe'ye) çevrilmesi Hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?

15 / 20

Ahzab savaşı olarak da bilinen Hendek savaşında hendek kazma fikri kime aittir?

16 / 20

Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkelilerin intikam almak ve Suriye kervan yolunu tehdit altından kurtarmak için harekete geçmeleri hangi savaşa yol açmıştır?

17 / 20

Medine Belgesi yürürlüğe girdikten, Mekkelilere karşı Bedir Savaşı kazanıldıktan sonra Medine Belgesi'ne aykırı davranışlar içinine giren Yahudilere karşı kangi savaş yapılmıştır?

18 / 20

Kurayza Gazvesi'nde hakem olarak kim seçilmiştir?

19 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşını sonuçlarından biri değildir?

20 / 20

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra Mekke’den gelenler muhacirîni (hicret edenler) Evs veya Hazrec kabilesinden bir Müslümanla kardeş ilan ederek neyi amaçlamıştır?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!