AÖF ARAPÇA 1 – ÜNİTE 1 – MERFU MUNFASIL ZAMİRLER

Ayrık Özne Zamirleri Özne, cümlenin temel ögelerinden biridir. Öznenin yerine kullanılan, onun yerini tutan sözcüklere zamir diyoruz. Zamirler bir dilde ifadenin en güçlü ögelerinden birini oluşturur. Arapçada kişi zamirlerinin sayısı Türkçedekinden farklı olarak 14’tür. Bu farklılık, Arapçada eril-dişil ayırımı olmasından ve ayrıca iki kişiye özgü ikil zamirinin bulunmasından kaynaklanır. Diğer yandan Arapçada tüm sözcükler yapıları…

Devam