Yaşayan Dünya Dinleri – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesine ------- adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) samsara B) puja C) niganthan D) sanksar E) reenkarnasyon 2. Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan ilk eserdir? A) Mehmet Şemseddin, Tarih-i Edyan B) Mahmut Esat, Tarih-i…

Devam