Kelam’a Giriş – Dönem Sonu Çıkmış Sorular

1. Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mâturîdî B) Fârâbî C) Bakillânî D) Gazzâlî E) Vâsıl b. Atâ 2. Gazzalî'nin ilim tasnifinde kelâm ilminin yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Fer'î ilimler B) Küllî ilimler C) Felsefî ilimler D) Riyazî ve mantıkî ilimler E) Aklî ilimler 3. Kelâm ilminde “Allah’ın birliği”…

Devam