Din Sosyolojisi – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Protestanlık ile Batı kapitalizminin doğuşu arasında sosyolojik bağ kuran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A) E. Durkheim B) A. Comte C) J. Wach D) P. L. Berger E) M. Weber 2. -------, İbn Haldun'un Kitabü'l İber adlı büyük tarihinin girişi ve birinci kitabıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) el-Umran B) Kitabu…

Devam