Sitemin url Yapısı Nasıl Olmalı?
Sitenin URL Yapısı Hayati Öneme Sahiptir.

Sitenizin neye benzediğini, www.example.com veya yalnızca example.com olarak görünmesini düşünmelisiniz.

Genel ayarlarınızda, Ayarlar → Genel altında, göstermek istediğiniz sürümün doğru şekilde yansıtıldığından emin olun:

Ayrıca, bunu Google Search Console’da doğru bir şekilde ayarlamak isteyeceksiniz.

Sitenizi Google Search Console ile kurduğunuzdan ve tercih edilen alanı ayarladığınızdan emin olun, bu ayarı Ayarlar → Tercih Edilen Alan Adı altında bulabilirsiniz.

URL’ler nasıl kullanılır?

Arkasındaki kaynağa ulaşmak için URL’nin herhangi bir URL’si tarayıcının adres çubuğunun içine yazılabilir. Ancak bu sadece buzdağının başlangıcı!

Daha sonra tartışılacak olan HTML dili, URL’lerin kapsamlı bir şekilde kullanılmasını sağlar:
<a> öğesiyle diğer belgelerin bağlantılarını oluşturmak;
Bir dokümanı ilgili kaynaklarına, <link> veya <script> gibi çeşitli öğelerle bağlamak;
Görüntüler (<img> öğesiyle), videolar (<video> öğesiyle), sesler ve müzik (<ses> öğesiyle birlikte) gibi medyaları görüntülemek için;
<Iframe> öğesiyle diğer HTML belgelerini görüntülemek için.

CSS veya JavaScript gibi diğer teknolojiler, URL’leri yoğun bir şekilde kullanmaktadır ve bunlar gerçekten Web’in kalbi.

Mutlak URL’ler ile göreli URL’ler karşılaştırması

Yukarıda gördüğümüz şeyin mutlak bir URL’si olarak adlandırılır, ancak göreli URL adı verilen bir şey de vardır. Bu ayrımın ne anlama geldiğini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Bir URL’nin gerekli parçaları, URL’nin kullanıldığı içeriğe büyük ölçüde bağlıdır. Tarayıcınızın adres çubuğunda, bir URL’de herhangi bir bağlam bulunmadığından, yukarıda gördüğümüz gibi tam (veya mutlak) bir URL sağlamalısınız. Protokolü eklemenize gerek yoktur (tarayıcı varsayılan olarak HTTP kullanır) veya bağlantı noktası (yalnızca hedeflenen Web sunucusu bazı olağandışı bağlantı noktası kullanıldığında gereklidir), ancak URL’nin diğer tüm bölümleri gereklidir.

Bir URL, bir HTML sayfası gibi bir belgede kullanıldığında, biraz farklıdır. Tarayıcı zaten belgenin kendi URL’sine sahip olduğundan, bu bilgi, o belgede bulunan herhangi bir URL’nin eksik kısımlarını doldurmak için kullanabilir. URL’nin yalnızca yol kısmına bakarak mutlak bir URL ile göreli bir URL arasında farklılık gösterebiliriz. URL’nin yol kısmı “/” karakteriyle başlıyorsa, tarayıcı geçerli belge tarafından verilen içeriğe başvurmadan sunucunun üst kökünden bu kaynağı getirir.

Bunu daha net hale getirmek için bazı örneklere bakalım.


Mutlak URL’lere örnekler

Tam URL (daha önce kullandığımız URL ile aynı)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn

Örtük protokol

//developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn

Bu durumda, tarayıcı, o URL’yi barındıran belgeyi yüklemek için kullanılan protokolle aynı protokolle o URL’yi arayacaktır.
Örtük alan adı

/ Tr-TR / docs / bilgi

Bu, bir HTML belgesi içindeki mutlak URL için en yaygın kullanım örneğidir. Tarayıcı, URL’yi barındıran belgeyi yüklemek için kullanılan protokol ve alan adıyla aynı kullanacaktır. Not: Alan adını, protokolü de atlamadan atlamak mümkün değildir.

Göreli URL örnekleri

Aşağıdaki örnekleri daha iyi anlamak için, URL’lerin aşağıdaki URL’de bulunan belgede çağrıldığını varsayalım: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn

Alt kaynakları

Beceri / Altyapı / Understanding_URLs

Bu URL / ile başlamadığından, tarayıcı belgeyi geçerli kaynağı içeren bir alt dizinde bulmaya çalışacaktır. Bu örnekte, bu URL’ye gerçekten ulaşmak istiyoruz: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Skills/Infrastructure/Understanding_URLs
Dizin ağacında geri dönmek

../CSS/display

Bu durumda, tarayıcıya bir dizinden çıkmak istediğimizi söylemek için UNIX dosya sistemi dünyasından devralınan ../ yazma kuralını kullanıyoruz. İşte şu URL’ye ulaşmak istiyoruz: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/../CSS/display, basitleştirilebilir: https://developer.mozilla.org/tr -ABD / docs / CSS / ekran

Semantik URL’ler

Çok teknik özelliklerine rağmen, URL’ler bir Web sitesi için insan tarafından okunabilen bir giriş noktasını temsil eder. Onlar ezberlenebilir ve herkes tarayıcının adres çubuğuna girebilir. İnsanlar Web’in çekirdeğindedir ve bu nedenle, semantik URL’leri oluşturmak için en iyi uygulama olarak düşünülmektedir. Semantik URL’ler, teknik bilgi birikimine bakılmaksızın, herkes tarafından anlaşılabilen doğal bir anlam taşıyan kelimeleri kullanır.

Dilbilimsel anlambilim elbette bilgisayarlarla alakasızdır. Büyük olasılıkla, rasgele karakterlerin mashup’larına benzeyen URL’leri görmüşsünüzdür. Ancak insan tarafından okunabilen URL’ler oluşturmak için pek çok avantaj var:

Onları idare etmeniz sizin için daha kolaydır.
Kullanıcılar için nerede olduklarını, yaptıklarını, okuduklarını veya Web’de etkileşimde bulunduğu yönünde netleştirir.
Bazı arama motorları, ilişkili sayfaların sınıflandırılmasını geliştirmek için bu semantiği kullanabilir.

 

 

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üviversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor...

Bir cevap yazın