Sağlıklı Diyetleri Nasıl Teşvik Edersiniz?

Sağlıklı diyetleri nasıl teşvik edersiniz?

Diyet birçok faktör ve karmaşık etkileşimlerden etkilenerek zamanla gelişir. Gelir, gıda fiyatları (sağlıklı gıdaların mevcudiyetini ve ekonomikliğini etkileyecektir), bireysel tercihler ve inançlar, kültürel geleneklerin yanı sıra coğrafi, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörler, bireysel diyet modellerini şekillendirmek için karmaşık bir şekilde etkileşime girer. Bu nedenle, çeşitlendirilmiş, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi teşvik eden gıda sistemleri de dahil olmak üzere sağlıklı bir gıda ortamının teşvik edilmesi, hükümet ve kamu ve özel sektör de dahil olmak üzere birçok sektör ve paydaş arasında rol oynamayı gerektirir.

Hükümetlerin, insanların sağlıklı beslenme uygulamalarını benimsemesine ve sürdürmesine olanak tanıyan sağlıklı bir gıda ortamı yaratmada merkezi bir rolü vardır.

Politikacılar tarafından sağlıklı bir gıda ortamı yaratmak için etkili eylemler şunları içerir:

 • Sağlıklı bir diyet yapmak ve halk sağlığını korumak için ticaret, gıda ve tarım politikaları da dahil olmak üzere ulusal politikalar ve yatırım planlarında tutarlılık oluşturmak:
  • üreticiler ve perakendeciler için taze meyve ve sebze yetiştirmek, kullanmak ve satmak için teşvikleri artırmak;
  • doymuş yağ ve şekerli işlenmiş gıdaların üretimini artırmaya devam etmesi için gıda endüstrisine yönelik teşvikleri azaltmak;
  • Tuz, yağ (doymuş yağ ve trans yağlar) ve serbest şekerler içeriğini azaltmak için gıda ürünlerinin yeniden formülasyonunu teşvik etmek;
  • DSÖ’nün gıdaların ve alkolsüz içeceklerin pazarlanmasıyla ilgili tavsiyeleri çocuklara uygulamak;
  • Okul öncesi, okullar, diğer kamu kurumları ve işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı yiyeceklerin bulunmasını sağlayarak sağlıklı diyet uygulamalarını güçlendirmek için standartlar oluşturmak;
  • sağlıklı bir diyetin teşvik edilmesi için pazarlama ve gıda etiketleme politikaları, ekonomik teşvikler veya önleyici unsurlar (örneğin vergilendirme, sübvansiyonlar) gibi düzenleyici ve gönüllü belgeleri keşfetmek; ve
  • ulusötesi, ulusal ve yerel yiyecek hizmetlerini ve catering alanlarını yiyeceklerinin beslenme kalitesini iyileştirmek için teşvik etmek, sağlıklı seçimin uygunluğunu ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak ve bölümün boyutunu ve fiyatını gözden geçirmek.
 • Sağlıklı gıdalar ve yemekler için tüketici talebinin özendirilmesi:
  • sağlıklı bir diyetle ilgili tüketici bilincini geliştirir,
  • çocukları sağlıklı bir diyet benimsemeye ve sürdürmeye teşvik eden okul politikaları ve programları geliştirin;
  • çocukları, ergenleri ve yetişkinleri beslenme ve sağlıklı beslenme uygulamaları konusunda eğitmek;
  • Okullarda yemek de dahil olmak üzere mutfak becerilerini teşvik etmek;
  • Codex Alimentarius Komisyonu ilkeleri doğrultusunda besin içerisindeki besin içeriği hakkında doğru, standartlaştırılmış ve anlaşılır bilgi sağlayan gıda etiketleme dahil olmak üzere satış noktası bilgilerini desteklemek; ve
  • Birinci basamak sağlık kuruluşlarında beslenme ve diyet danışmanlığı yapmak.
 • Uygun bebek ve genç çocuk besleme uygulamalarını teşvik etmek:
  • Anne Sütü İkame Maddelerinin Uluslararası Pazarlama Kodunu ve ardından ilgili Dünya Sağlık Asamblesi kararlarını uygulamak;
  • çalışan annelerin korunmasını teşvik etmek için politikaları ve uygulamaları uygulamak; ve
  • Bebek dostu Hastane Girişimi aracılığıyla dahil olmak üzere, sağlık hizmetleri ve toplulukta emzirmeyi teşvik, koruma ve destekleme.

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)

Bir cevap yazın