; Rehberliğin İlkeleri - Çıkmış Sorular

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Rehberliğin İlkeleri - Çıkmış Sorular

Başlatan Arif ARSLANER, Nis 21, 2024, 11:14 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. Atatürk bir söyleşisinde, eğitime yaklaşımını şöyle ortaya koyar: "Çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini ve duygularını olduğu gibi ifade etmeye teşvik edilmelidir. Böylece onların hem hatalarını düzeltme imkânı bulunur, hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır." Atatürk'ün vurguladığı eğitimle ilgili temel görüşlerden bazılarıyla rehberlik ilkeleri arasında benzerlikler vardır.
Atatürk'ün eğitime yönelik bu görüşlerinden hangisi, rehberlik ilkeleri arasında bulunmamaktadır?
A) Rehberlik, demokratik ve insancıl anlayışa dayalıdır.
B) Rehberlik hizmetleri, hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
C) Rehberliğin amacı, hataların düzeltilmesiyle sağlıklı kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.
D) Rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi gerektirir.
E) Rehberlik, öğrencinin her yönüyle gelişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.

2. Okul zorbalığı; bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri (kurban) kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız ettiği ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir istismar türüdür.
Bir öğrencisinin zorbalığa maruz kaldığını fark eden bir sınıf rehber öğretmeninin aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapması, sorunun rehberlik anlayışına uygun şekilde çözümüne yardımcı olur?
A) Zorba ve kurban öğrencilerin zorbalığa ilişkin tutum ve inanışlarının ne olduğunu belirlemek
B) Öğrencilerin zorbalık içeren davranışları fark etmelerini sağlamak ve zorbalıkla baş edebilmek için belirlenmiş kuralları uygulamak
C) Kendini denetleme stratejileri, kişiler arası sorun ve çatışma çözme becerileri gibi konularda öğrencilere verilecek eğitimleri planlamak
D) Çeşitli testler ve test dışı teknikler kullanarak sorunun kaynağını saptamak ve çözümünde okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) ve velilerden yardım almak
E) Zorbalığı büyüme çağı davranışı olarak değerlendirmek ve bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacağından,
pekiştirmemek için zorbalık davranışlarını görmezlikten gelmek

3. Zeynep Öğretmen Sevda'nın yüzündeki morlukları fark eder. Ders sonunda, Sevda'yı yanına çağırıp, morlukların nedenini sorar. Sevda önce yanıt vermek istemez. Öğretmeni nedenini öğrenmek için ısrar ettiğinde ise, arkadaşlarıyla kafeteryada otururken babasının gördüğünü ve erkeklerle arkadaşlık ettiği için çok kızıp ona vurduğunu anlatır.
Bu durum karşısında Zeynep Öğretmen aşağıdaki çözüm yollarından hangisini seçerse, rehberlik anlayışına
en uygun davranmış olur?

A) Sevda'yı sınıf rehber öğretmeniyle görüşmesi için yönlendirmek
B) Gizlilik ilkesi nedeniyle hiç kimseye Sevda'nın yaşadıklarıyla ilgili bilgi vermemek
C) Bu sorunla ilgili olarak Sevda'nın ailesini görüşmek için okula çağırmak
D) Sevda'ya, okul rehber öğretmeniyle (psikolojik danışman) bir görüşme ayarlamayı önermek
E) Sevda için önlem alınması amacıyla durumu okul müdürüne bildirmek

4.Bir okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse, psikolojik danışma ve rehberliğin temel ilkelerinden olan "gizlilik" ilkesini ihlal etmemiş olur?
A) Etkili bir öğretim ortamı sağlanması amacıyla öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarındaki özel bilgileri okuldaki öğretmenlerle paylaşmak
B) Sınıf rehber öğretmenine, öğrencisini daha iyi tanıyabilmesi için öğrenciyle sürdürdüğü psikolojik danışma oturumlarının içeriğine ilişkin bilgi vermek
C) Uyarıcı madde kullanan öğrencileri önceden bilgilendirerek, durumlarına ilişkin ailelerine haber vermek
D) Şiddete karşı önlem alınması amacıyla mağdur öğrencilerin yazdıkları otobiyografileri müdüre göstermek
E) Güvenlerini zedelememek için hiçbir koşulda öğrencilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamak

5. Aşağıdaki görüşlerden hangisi rehberlik ilkelerine uygundur?
A) Gönüllü olmalarını beklemek yerine, rehberlik yardımı almaları için çocukları ikna etmek gerekebilir.
B) Öğrenciye acımak ya da sempati duymak empati kurulmasını engelleyebilir.
C) Kararsızlık yaşamaları durumunda seçenekleri sınırlayarak öğrencilerin doğru kararlar vermeleri sağlanabilir.
D) Bir okulda okul rehber öğretmeni yoksa deneyimli bir sınıf rehber öğretmeni rehberlik hizmetlerini yürütebilir.
E) Okul rehber öğretmeni bir öğrencinin öğretmeniyle yaşadığı sorunları çözebilmesi için öğrencisi adına öğretmeniyle görüşebilir.

6. Okul müdürlerinin katıldığı bir toplantıda şiddete sıfır tolerans görüşü benimsenmiştir. Bu toplantıya katılan Müdür Mehmet Bey, rehber öğretmenden okuldaki şiddet türlerini belirleyip şiddetin yaygınlığını araştırmasını ve alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunmasını ister. Bunun üzerine, okul rehber öğretmeni zorbalık ölçeğini okuldaki öğrencilere uygular ve ölçek sonuçlarına göre zorba öğrencileri saptayarak müdahale programına alır. Ayrıca şiddet davranışlarının bireysel, ailesel ve okulla ilgili nedenlerine ilişkin inceleme sonuçları ile bu konuda alınacak önlemlere ilişkin görüşlerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlayıp müdüre teslim eder.
Bu olayda rehberlik ilkelerine uymayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zorbalık ölçeğini uygulamak için okul rehber öğretmenin daha önceden bir eğitim almamış olması
B) Müdürün şiddet içeren davranışları öğrenmek istemesi
C) Hazırlanan raporda şiddete eğilimli öğrencilerin isimlerine yer verilmemesi
D) Ölçek puanlarına dayanılarak öğrenciler hakkında kesin bir yargıya varılması
E) Raporun şiddet davranışlarına neden olan bireysel ve ailesel özelliklerle ilgili açıklamaları içermesi

7. İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Doğan, okula bu yıl atanan stajyer öğretmen Zehra Hanım'a âşık olur ve ona bir e-posta göndererek duygularını anlatır.
Böylelikle Doğan'ın ilgisini öğrenen Zehra Hanım, aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse rehberlik anlayışına
uygun davranmış olur?
A) Doğan'ın ailesini okula çağırıp sorunu iş birliği yaparak çözmek isterse
B) Doğan'la bu konuyu konuşup okul rehber öğretmeniyle görüşmesi için ısrar ederse
C) Zehra Hanım bu durumla ilgili öğretmen arkadaşlarından yardım alırsa
D) Doğan'ın yaşı gereği ilgisinin geçici olduğunu düşünüp durumu görmezden gelirse
E) Kendisinin öğretmen, onun da öğrenci olduğunu kesin bir dille anlatırsa

8. Fen lisesini bu yıl kazanıp farklı bir ilde öğrenim görmeye başlayan bir öğrenci sınıf rehber öğretmenine "Okulda yeniyim, hiç arkadaşım yok. Oysa geldiğim yerde pek çok arkadaşım vardı. Burada herkes yeni ve birbirine yabancı. Halamlarda kalıyorum, evde yaşıtım yok. Kendimi çok yalnız hissediyorum." der.
Bu sözleri söyleyen bir öğrenciye yapılabilecek en uygun yardım aşağıdakilerden hangidir?
A) Psikolojik danışma almasını önerme
B) Folklor, müzik gibi ders dışı faaliyetlere yöneltme
C) Bir yurda taşınmasını teklif etme
D) Sınıfından onun için arkadaş bulmaya çalışma
E) Zamanla arkadaş edinebileceğini söyleme


9. İlköğretim 6. sınıf öğretmeni Rukiye Hanım, sınıfa bu yıl katılan öğrencisi Kübra'nın ailesinde şiddet gördüğünü fark eder. Okul çıkışında, Rukiye Hanım Kübra ile konuşur ve okul rehber öğretmeniyle görüşmesini ister. Kübra ise bu konuda konuşmak istemez ve rehberlik servisine gitmek istemediğini söyler.
Rukiye Hanım aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine aykırı davranmadan Kübra'ya yardım etmiş
olur?

A) Sıra arkadaşına sorunu anlatır, ondan birlikte Kübra'yı ikna etmek için yardım isteyebilir.
B) Rehberlik servisine gitmezse ailesiyle konuşmak zorunda kalacağını söyleyebilir.
C) Rehber öğretmenden öğrenciyle görüşmesini isteyebilir.
D) Kübra'yı rehberlik servisine götürüp rehber öğretmene sorunu anlatabilir.
E) Kübra'yı zorlamaz, sorununu anlatacağı ve rehber öğretmenle görüşmek isteyeceği güne kadar bekler.

10. "Rehberliğin temelinde demokratik ve
insancıl anlayış bulunur." ilkesini aşağıdakilerden hangisi en doğru açıklar?
A) Okullarda demokratik ortam sağlanmalı, yönetimsel kararlara rehber öğretmenler de katılmalıdır.
B) Demokraside seçimler vardır, rehberlik bireyin kendisi için en uygun seçimler yapmasına yardımcı olur.
C) Rehberlik demokrasiye inanan bireyler yetiştirmeyi hedefler.
D) Demokraside herkes farklı düşüncelere sahiptir, rehberlik bunların içinden en doğrusunu bulmaya yöneltir.
E) Demokrasi bireye özgürlükler verir,
bunların yanlış kullanılmaması için bireyin yönlendirilmesi gerekir.

11. Lise rehber öğretmeni Aysun Hanım son
haftalarda öğrenciler arasında sürtüşmeler yaşandığını gözler. Bunun üzerine sürtüşme yaşayan öğrencilerle bir çalışma
yapar. Çalışma sırasında öğrencilerine
aşağıdaki şemayı gösterir ve bir çatışma durumunda, çatışma yaşanan kişiyle
ilişki ve çatışma konusunda kişinin kendi
düşüncelerine verdiği öneme bağlı olarak
şu beş taktikten birinin kullanıldığını söyler: ayıcık, baykuş, kaplumbağa, köpek
balığı ve tilki.
Çok önemli
− + + +
+ − − −
+ +
Ayıcık Baykuş
Kaplumbağa Köpek balığı
Az önemli KENDİ DÜŞÜNCESİ Çok önemli KARŞISINDAKİYLE İLİŞKİ
Tilki
Aysun Hanım çatışma taktiklerini anlattıktan sonra herkesin kendisini ve sıra
arkadaşını en iyi yansıtan bir taktiği seçmesini ve seçtikleri taktikleri aralarında
paylaşmalarını ister.
    Aysun Hanım bu etkinlik sırasında
aşağıdakilerden hangisini yaparsa
rehberlik ilkelerine aykırı davranmış
olur?
A) Etkinliğin uygulanmasında yönerge
dışına çıkmazsa
B) Etkinliğe katılmak istemeyen öğrencilere katılmaları için ısrar ederse
C) Etkinliğin uygulanmasında karşılaştığı
zorlukları diğer rehber öğretmenlerle
paylaşırsa
D) Etkinliğin sonunda bazı öğrencilerle
özel görüşürse
E) Etkinliği sürtüşme yaşamayan öğrencileri de kapsayacak şekilde düzenlerse


12. Annesiyle yaşadığı sorunu anlatan bir öğrenci, sınıf rehber öğretmeninden annesiyle konuşmasını ve kendisine aşağılayıcı sözler söylememesi için ona uyarıda
bulunmasını istemektedir.
    Bu durumda sınıf rehber öğretmeni
aşağıdakilerden hangisini yaparsa,
özerklik ilkesine uygun davranarak
öğrenciye yardım etmiş olur?
A) Annesini görüşmeye çağırıp onunla
konuşursa
B) Rehberlik servisinin hazırladığı etkili
iletişim broşürlerini öğrenciyle eve
gönderirse
C) Annesinin evdekilerle ilişkilerini araştırıp onu tanımaya çalışırsa
D) Öğrenciye bu konuda eğitim verip
annesiyle kendisinin konuşmasını
önerirse
E) Öğrencinin annesini iletişimle ilgili veli
eğitimlerine davet ederse

13. Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere "Kimdir bu" formlarını
dağıtır ve öğrencilerden sıra arkadaşlarına göstermeden bu formdaki sorulara
yanıt vermelerini ister ancak bazı öğrencilerin uygulamaya katılmadıklarını görür.
    Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz
öğrencilere aşağıdakilerden hangisini
yaparsa gönüllülük ilkesine en uygun
davranmış olur?
A) Çalışmanın amacına ulaşmayacağını
söyleyerek ikna etmeye çalışırsa
B) Uygulama dışında tutup çalışmaya
katılmadıklarını uygulama formunda
belirtirse
C) Çalışmaya katılmayı isteyinceye kadar bir süreliğine etkinliği ertelerse
D) Gönülsüz davranmalarının altında yatan nedenlerin araştırılması için okul
rehberlik servisine sevk ederse
E) Bu uygulamaya katılırlarsa bir sonraki
derse kadar bahçede vakit geçirebileceklerini söylerse

14. Okul çağındaki öğrenciler değişme ve
gelişme içindedir. Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özellikler
zamanla değişir.
    Bu bilgiler doğrultusunda, sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki ilkelerden
hangisine uyması gerekir?
A) Öğrenciyi tanıma hizmeti tüm öğrencilere yöneliktir.
B) Öğrencileri bütün yönleriyle tanımak
gerekir.
C) Öğrenciyi tanıma hizmeti takım çalışması gerektirir.
D) Öğrenciyi tanıma hizmeti sürekli olmalıdır.
E) Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler
bir bütün hâlinde değerlendirilmelidir.

15.    Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerinden değildir?
A) Birey, seçme özgürlüğüne sahiptir.
B) Dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun
her insan saygıya değerdir.
C) Rehberlik faaliyetlerinde gönüllülük
esastır.
D) Rehberlik faaliyetleri takım çalışmasını gerektirir.
E) Rehberlik faaliyetleri bütün okullarda
aynı şekilde yürütülür.


16. Gizem, okul başarısı yüksek ve öğretmenleri tarafından beğenilen bir lise öğrencisidir. Ancak son zamanlarda sınıf
rehber öğretmeni, Gizem'in genelde üzgün olduğunu ve motivasyonunun düştüğünü gözlemlemektedir.
    Bu durumda sınıf rehber öğretmeninin
yapması gereken, rehberlik anlayışına
en uygun davranış aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arkadaşlarına Gizem'in durumuna
ilişkin sorular sormak
B) Gizem'i okul psikolojik danışmanına yönlendirmek
C) Öğretmenlerden Gizem'e karşı daha
anlayışlı olmalarını istemek
D) Okul idaresine Gizem'in ailesiyle konuşmalarını önermek
E) Gizem'i sosyal faaliyetlere yönlendirmek

17. Merve sınıfta yapacağı çalışmaları planlama ve bitirmede yetersizlik göstermekte, zamanı verimli kullanamamaktadır.
Ayrıca ders çalışma ve ödev yapma konusunda dikkat dağınıklığı sorunu yaşamaktadır. Bu nedenle öğretmeni okul
psikolojik danışmanıyla görüşür.
Buna göre okul psikolojik danışmanının, Merve'nin öğretmenine aşağıdakilerden hangisini önermesi uygundur?
A) Merve'yi sınıfta kapıya veya pencereye yakın yerlere oturtmasını
B) Merve'yi sık sık uyarmasını
C) Merve'yi kendisiyle aynı problemi yaşayan öğrencilerin yanına oturtmasını
D) Merve'ye kısa süreli hedefler belirlemesini
E) Merve'ye bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamasını
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •  

Arif ARSLANER

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI

1. Soruda Atatürk'ün eğitime yönelik görüşlerinden hangisinin rehberlik ilkeleri arasında
bulunmadığı ya da daha anlaşılır bir ifade
ile Atatürk'ün hangi görüşünün rehberlik ilkelerine uymadığı sorulmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında C seçeneğindeki görüşün rehberlik ilkelerine uymadığı görülür. Rehberlikte bireyin hatalarının başkaları tarafından
düzeltilmesinin bireyin özerkliğini olumsuz
etkileyeceği görüşü vardır. Yani C seçeneği
özerklik ilkesine aykırı bir ifade barındırdığından bu görüş rehberlik ilkeleri arasında
bulunmaz. Ancak diğer seçeneklerde yer
alan ifadeler hem birer rehberlik ilkesidir
hem de soru metninden dolaylı da olsa çıkartılabilir.
Cevap C

2. Zorbalık davranışını önlemek için sınıf rehber öğretmeni kendi görev sınırları içerisinde davranmalıdır. A, C ve D seçeneği okul
rehber öğretmeninin (psikolojik danışmanın)
görev alanına girmektedir. E seçeneği ise
etkili bir yöntem değildir. Bu yöntem sadece dikkat çekme davranışlarında kullanılan
Davranışçı bir yöntemdir. B seçeneği ise sınıf rehber öğretmenin yapması gerekenleri
de ifade etmektedir.
Cevap B

3. Eğitim öğretimle ilgili yaşanan problemlerin
çözümde takip edilen bir hiyerarşi vardır.
Eğer bir branş öğretmeni bir sorun yaşamışsa bu konuda sınıf öğretmeniyle işbirliğine
gitmelidir. Ancak bu sorun özellikle psikolojik danışma eğitimi alan kişilerin uzmanlık alanına giriyorsa öncelikle başvurulması
gereken kişi okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman)'dir. Soru metninde yer alan
problem bir şiddet konusudur ve doğrudan
kişisel alanla ilgilidir. Kişisel alanla ilgili sorunların ilk çözüm yeri de rehberlik servisleridir.
Cevap D

4. Rehberlik hizmetlerinde kaydedilen bilgilerin
açığa çıkarılması/paylaşılmasının tek özel
bir durumu vardır. Eğer danışanın/öğrencinin ya da başka birisinin hayati tehlikesi söz
konusu ise bu durumda bilgiler saklanmaz,
ilgili kişilerle paylaşılır. Örneğin, intihar, ölüm
tehdidi, darp ve zararlı madde kullanımı gibi
durumlarda bu bilgilerin sadece psikolojik
danışmanda kalması vicdan, meslek etiği
ve hukuk açısından sakıncalıdır. Sorunun
doğru cevabı C seçeneğidir. Buna karşın D
seçeneği de ilk akla gelen seçeneklerden
biridir ve güçlü bir çeldiricidir. Bu şıkkın
doğru olmamasının nedeni "otobiyografileri
müdüre göstermek" ifadesinde saklıdır. Şiddeti önlemek amacıyla bazen bilgiler paylaşılabilir; fakat bu bilgileri doğrudan müdüre
göstermek her zaman doğru bir seçenek
olmayabilir. Bezen rehberlik servisine olan
güveni zedeleyebilir.
Cevap C

5. "Öğrenciye acımak ya da sempati duymak
empati kurulmasını engelleyebilir" ifadesi
rehberlik ilkelerine uygun bir ifadedir. Çünkü
empati, bireyin bir başka bireyin söylediklerini onun bakış açısıyla anlaması ve ona
bunu iletmesi olarak tanımlanır. Bu anlamda
öğrenciye acıma ya da sempati duyguları psikolojik danışmanın ya da öğretmenin
doğru empati kurmasını engelleyebilir. Diğer
seçeneklere bakılırsa; "Gönüllü olmalarını
beklemek yerine, rehberlik yardımı almaları
için çocukları ikna etmek gerekebilir" ifadesi rehberliğin gönüllük ilkesine, "Kararsızlık
yaşamaları durumunda seçenekleri sınırlayarak öğrencilerin doğru kararlar vermeleri
sağlanabilir" ifadesi rehberliğin bireyin özgür seçimler yapabilmesi ilkesine, "Bir okulda okul rehber öğretmeni yoksa deneyimli
bir sınıf rehber öğretmeni rehberlik hizmetlerini yürütebilir" ifadesi rehberliğin profesyonel düzeyde sunulan bir hizmet olduğu ilkesine, "Okul rehber öğretmeni bir öğrencinin
öğretmeniyle yaşadığı sorunları çözebilmesi
için öğrencisi adına öğretmeniyle görüşebilir" ifadesi ise rehberliğin gizlilik ve bireyin
sorun çözme kapasitesine güvenme ilkesine ters düşmektedir.
Cevap B

6. "Ölçek puanlarına dayanılarak öğrenciler
hakkında kesin bir yargıya varılması" seçeneği rehberlik ilkelerine uygun değildir.
Çünkü rehber öğretmenin zorbalık ölçeğini
okuldaki tüm öğrencilere uygulayarak elde
ettiği sonuçlardan zorba olan öğrencileri
belirlemesi, bireyi tanıma tekniklerinin kullanılmasına ilişkin ilkeleri zedeler niteliktedir.
Bireyi tanıma amaçlı kullanılan test ya da
test dışı tekniklerin asla tek başına geçerli ve güvenilir sonuçlar vermediği, öğrenci
hakkında karara varırken tüm bireyi tanıma
tekniklerinden elde edilen bilgilerin toplu
olarak göz önünde bulundurulması gerektiği
ve bireyin bir bütün olarak tanınması ilkeleri
bu örnek durumda göz ardı edilmiştir.
Cevap D

7. İlköğretim ikinci kademe gelişimsel olarak
ergenlik döneminin başlangıcıdır ve bu dönemde ergenin duygularının yoğunluğunda
artma olur. Üzüntü, sevinç, öfke, korku gibi
duygularını ifade ederken bu yoğunluk göze
çarpar. Artan duygululuk ve coşku hali ergende duygularını dışa vurma ve ifade etme
ihtiyacını doğurur. Bununla birlikte ergenlik
döneminde öğretmenin beğenisi kazanmak,
onun ilgisini çekebilmek, onayını almak çok
önemlidir. Aslında bu değerli olmak, herkesin ilgisinin üzerinde olduğu biri tarafından
fark edilmek beklentisidir. Bu nedenle Zehra
öğretmenin Doğan'ın yaşı gereği ilgisinin
geçici olduğunu düşünüp durumu görmezden gelmesi uygun bir davranıştır.
Cevap D

8. Örnek durumda bahsedilen öğrenci okula
uyum problemi yaşamaktadır ve bu durumda sınıf rehber öğretmeninin yalnızlıktan ve
hiç arkadaşı olmadığından yakınan öğrenci
için yapabileceği en uygun yardım, öğrenciyi yeni arkadaşlar edinebileceği folklor,
müzik gibi sosyal ortamlara yönlendirmek
olacaktır.
Cevap B

9. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi gönüllülük esasına dayanır. Hiç kimseye, bu
hizmetlerden yararlanması için baskı yapılamaz. Kendisini yardıma kapatan bir bireye
yardım edebilmek pek de mümkün değildir.
Bu durumda rehberlik servisine gitmek istemeyen öğrenci için rehber öğretmenden
öğrenciyle görüşmesini istemek gönüllülük
ilkesine ters bir davranış olmayacaktır.
Cevap C

10. Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilişkili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır: Rehberlik, demokratik toplumun değerlerinden ve bireylerin
gereksinimlerinden doğmaktadır, bu nedenle kendi kendini yönetme hak ve sorumluluğu, bireylere bırakılmalıdır. Öte yandan
rehberliğin temelinde kendisi için seçimler
yapma ve kararlar alma hakkına sahip olan
bir insan anlayışı vardır.
Cevap B

11. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gönüllük esastır. Bu bağlamda öğretmenin etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler
üzerinde ısrarcı olması rehberlik ilkelerine
ters düşmektedir.
Cevap B

12. Özerklik insan gelişimine ve mutluluğuna en uygun düşen    bir yaşama ilkesidir.
Özerklik, bireyin şu anda karar alması ve
aldığı kararların sorumluluğunu üstlenmesidir. Bu ilke daha geniş ele alındığında bir
anlamda bireyin kendine güven duygusunu
kazanmasını sağlayarak sahip olduğu bilgi
ve becerilerle kendi sorunlarını çözer hale
gelmesini sağlamaktır. Buna göre özerklik
ilkesi kapsamında çocuğa yapılabilecek en
doğru yardım ona bu konuda eğitim vererek
annesiyle çocuğun kendisinin konuşmasını
sağlamaktır.
Cevap D

13. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde yardımı veren ve yardımı alan kişilerin
gönüllü olması hizmetin amacına ulaşması
açısından son derece önemlidir. Bu durumda Ayşe Hanım'ın uygulamaya katılmak
istemeyen öğrencileri uygulama dışında
tutup çalışmaya katılmadıklarını uygulama
formlarına belirtmelerini istemesi gönüllülük
ilkesine uygun bir davranıştır.
Cevap B

14. Soru kökü incelendiğinde, okul çağındaki
çocukların gelişip değiştiklerinden ve özelliklerinin zamanla farklılaştığından söz edilmektedir. Dolayısı ile soru kökünde bir zaman vurgusu olduğundan söz edilebilir. Bu
bilgiler rehberlik anlayışı ile birleştirildiğinde,
birey zaman içinde gelişip değişiyorsa rehberlik hizmetlerinin de süreklilik arz etmesi,
yerinde saymaması gerekir. Çünkü bir anda
elde edilen veriler, o ana özgüdür ve zaman
değiştikçe bu verilerin de değişmesi mümkündür. Bu bilgilerden hareketle "Öğrenciyi
tanıma hizmeti sürekli olmalıdır." ifadesinin
soru köküne uygun olduğu görülmektedir.
Cevap D

15. Rehberlik anlayışını oluşturan temel ilkeler
içerisinde; rehberliğin bireye seçme özgürlüğü sunması, herkese açık olması ve
koşulsuz kabulü içermesi, gönüllülük gerektirmesi ve takım çalışması içerisinde yürütülmesi gibi durumlar yer almaktadır. Ancak
rehberlik ilkeleri içerisinde rehberliğin bütün
okullarda aynı şekilde yürütülmesi gibi bir
durum yer almamaktadır. Çünkü rehberlik
uygulamaları okulların amaçlarına, ihtiyaçlarına, problemlerine göre farklılık gösterir.
Rehberliğin bütün okullarda aynı şekilde
yürütülmesi rehberlik ilkelerine aykırıdır.
Cevap E

16. Gizem'in son zamanlarda alışılmışın dışında
üzgün olması ve motivasyonunun düşmesi
anlaşılması gereken bir durumdur. Bu durum karşısında sınıf rehber öğretmeninin
öğrenciyi okul psikolojik danışmanına yönlendirmesi ve yaşadıklarına ilişkin yardım
alması konusunda çalışma yapması gerekir.
Bu adım dışında aileyle görüşme, sorgulama yapma, sorunun ne olduğunu bilmeden
diğer öğretmenlerden anlayış bekleme, sosyal faaliyetlere yönlendirme anlamlı olmaz.
Cevap B

17. Soruda Merve'nin dikkat dağınıklığı problemi yaşadığından söz edilmiş; ancak bu
yönde tanılanmış bir durumdan söz edilmemiştir. Tanılanmamış bir durum için BEP
hazırlamak anlamlı olmaz. Öğrenciyi sık sık
uyarmak, rencide olmasına sebep olur. Onu
kendisiyle aynı durumda olan öğrencilerle
birlikte veya kapı – pencere kenarında oturtmak bu sorunun devamına ve artmasına
sebep olur. Bu durumda yapılabilecek en
uygun eylem, dikkat dağınıklığı problemi yaşadığı için kısa süreli hedef davranışlar oluşturmaktır. Bu sayede öğrenci hem dikkatini
verebilecek hem de başarma duygusunu
tadacaktır.
Cevap D
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •