; Öğrenmenin Tanımı ve Öğrenilmiş Davranışların Özellikleri - Çıkmış Sorular

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Öğrenmenin Tanımı ve Öğrenilmiş Davranışların Özellikleri - Çıkmış Sorular

Başlatan Arif ARSLANER, Nis 21, 2024, 11:00 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Anahtar Kelimeler [SEO] TanımıÖğrenmenin

Arif ARSLANER

1. Yabancı dil dersinde sözcük bilgilerini ölçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilerinden belirli bir konuda kompozisyon yazmalarını ister. Bu çalışmadan düşük not alan bir öğrenci "Sözcüklerin anlamlarını çok iyi biliyordum." diyerek notuna itiraz eder. Bunun üzerine öğretmen, "Ben sözcüklerin anlamını öğrenip öğrenmediğine yazdıklarına bakarak karar verebilirim." yanıtını verir.
Öğretmenin öğrencisine verdiği yanıt özellikle aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
A) Hatırlanamayan bir bilgi öğrenilmemiştir.
B) Davranışta gözlenen her değişme öğrenme olarak nitelendirilemez.
C) Öğrenme doğrudan gözlenemeyen, ancak davranıştan vardanabilen içsel bir süreçtir.
D) Başarılı olmak için çok çalışmak yetmez, etkili çalışmak gereklidir.
E) Performansta olumlu yönde değişme olması öğrenmenin gerçekleştiğini gösterir.

2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme yoluyla kazanılmamıştır?
A) Bir köpeğin eve ilk kez gelen bir misafiri görünce huysuzlanması
B) İşine her zaman vaktinde giden bir kişinin çalar saati bozulduğu için işe geç kalması
C) Bir oto tamircisinin motorun sesinden arızanın nerede olduğunu anlaması
D) Bir annenin bebeğinin altını değiştirmesi
E) Bir bebeğin babasını görünce gülümsemesi

3. Bebeklerin ilk birkaç ay içindeki tepkilerinin bir kısmının doğuştan geldiği, bir kısmının da öğrenme yoluyla sonradan kazanıldığı bilinmektedir.
Bir bebeğin aşağıdaki tepkilerinden hangisinin öğrenme yoluyla kazanıldığı sonucuna varılabilir?

A) Biberondan emdiği süt çok sıcak olduğunda ağzından püskürtmesi
B) Uzunca bir süre altı ıslak kalınca ağlamaya başlaması
C) Elini, ayağını ısırarak seven bir yetişkini görünce ağlamaya başlaması
D) Değiştirilmek için alt bezi açıldığında ellerini, ayaklarını oynatması
E) Hareket eden bir nesneyi gözleriyle takip etmesi

4. Bir televizyon kanalının düzenlediği bir yarışmada, yarışmacılardan önceden bilmedikleri bir şarkıyı öğrenip sahnede okumaları istenir. Yarışmacılardan biri sözlerin bir kısmını unuttuğu için şarkıyı okuyamaz. Bu yarışmacının kendisini "Şarkının sözlerini çok iyi öğrenmiştim ama heyecandan unuttum." diyerek savunması üzerine jüri üyelerinden biri ona "Ben şarkının sözlerini öğrenip öğrenmediğine ancak sahnedeki performansına
bakarak karar verebilirim." yanıtını verir.
Jüri üyesinin bu yanıtı aşağıdaki ifadelerden hangisini desteklemektedir?

A) Performansta gözlenen her değişme öğrenme sonucu değildir.
B) Öğrenme ancak performanstan anlaşılabilen içsel bir süreçtir.
C) Hatırlanmayan bir şeyin öğrenildiği söylenemez.
D) Öğrenmeden söz edebilmek için davranışlarda kalıcı bir değişiklik olması gerekir.
E) Öğrenme ile hatırlama birbirlerini tamamlayan iki süreçtir.

5. Gece evde yalnız olan Akın, duyduğu bir sesten korkar. Ancak bu sesin iyi kapanmamış bir pencereden geldiğini fark eder ve rahatlar. Daha sonra aynı sesleri tekrar duyduğunda etkilenmez.
Akın'ın aynı sesleri tekrar duyduğunda etkilenmemesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Hazır olma
B) Yadsıma
C) Kaçınma
D) Alışma
E) Yüzleşme

6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gözlenen sonucunu vurgulayan özellikler arasında yer almaz?
A) Öğrenilenler "kalıcıdır".
B) Öğrenme bir tür "alışkanlık kazanma"dır.
C) Öğrenme bir "kavrama" durumudur.
D) Öğrenme "davranış" değişikliğidir.
E) Öğrenme bir "yapma" durumudur.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •  

Arif ARSLANER

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI

1. Öğrenmenin varlığının anlaşılabilmesi için mutlaka ve mutlaka performansa, bir başka deyişle gözlenebilen bir davranışa dönüştürülmesi gerekir. Okullarda öğrencilerin sınava tabi tutulmasını, ödev ya da proje hazırlamalarının altında yatan temel gerçeklerden biriside budur. Ancak bu şekilde öğretmenler öğrencilerin bir konuyu öğrenip öğrenmediklerini anlayabilirler.
Cevap C

2. Öğrenme genel olarak, çevreyle etkileşimler sonucu yaşantılar kazanma yoluyla organizmada oluşan düşünce, duyuş ve davranış değişikliğidir. Bir davranış değişikliğinin öğrenme olması için taşıması gereken bazı
koşullar vardır:
• Davranış değişikliği gözlenebilir olmalıdır.
• Davranış değişikliği yaşantılar sonucunda olmalıdır.
• Davranış değişikliği nispeten kalıcı olmalıdır.
• Davranış değişikliği sadece büyüme sonucunda değil, olgunlaşma ve hazırbulunuşluğun etkisiyle ortaya  çıkmalıdır.
Buna göre, "İşine her zaman vaktinde giden kişinin çalar saati bozulduğu için işine geç kalması" öğrenme değil, geçici bir davranıştır. A seçeneğindeki köpeğin eve ilk kez gelen bir kişiyi görünce huysuzlanması içgüdüsel davranış gibi görülebilir ancak bu durum eve daha önce gelenlerle ilk gelenleri ayırt ettiğini yani öğrendiğini gösterir.
Cevap B

3. Öğrenme genel olarak, çevreyle etkileşimler sonucu yaşantılar kazanma yoluyla organizmada oluşan düşünce, duyuş ve davranış değişikliğidir. Refleks, içgüdü ve geçici davranışlar öğrenme olarak nitelendirilemez. Bu
bağlamda, bebeğin "Elini, ayağını ısırarak seven bir yetişkini görünce ağlamaya başlaması" tepkisel (klasik) koşullanma yoluyla öğrenilmiş bir davranıştır.
Cevap C

4. Öğrenme genel olarak, çevreyle etkileşimler sonucu yaşantılar kazanma yoluyla organizmada oluşan düşünce, duyuş ve davranış değişikliğidir. Bir davranışın öğrenilip öğrenilmediği de ancak organizmanın sergilemiş
olduğu davranışlarına bakılarak anlaşılabilir.
Cevap B

5. Zararsız bir uyaranla birkaç kez karşılaşan bir kişi bu uyaranla ilk karşılaştığında ilk olarak bu uyarana tepki verecektir ancak herhangi bir önemi olmadığı için bu uyarana daha sonra vereceği tepki azalacaktır. Bu
etkiye alışma denir. Örneğin gece uyurken bir ses duyup uyanır ve bu sesin mobilyalardan gelen çıtırtılar olduğunu fark edersek sesi artık önemsemeyiz (Terry, S. W. (2012) Öğrenme ve Bellek, Çeviri editörü: Prof. Dr.
Banu Cangöz, Anı Yayıncılık) Bu örnekte de benzer bir durum söz konusu olduğu için doğru yanıt alışma olacaktır.
Cevap D

6. Öğrenme; organizmanın davranışlarında yaşantı sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı değişiklik olarak tanımlanır. Öğrenme içsel bir süreç olmakla birlikte gerçekleşip gerçekleşmediğini ancak gözlenebilir davranışlardan anlaşılabilir. B, D ve E seçeneklerinde vurgulanan alışkanlık, davranış ve yapma kavramları gözlenebilir davranışlara ilişkin kavramlardır. A seçeneğinde vurgulanan kalıcılık da gözlenebilen değişikliğin
belirli bir süre devam ettiği yani yine gözlenebilen bir olguya ilişkindir. Kavrama ise doğrudan gözlenemeyen bir zihinsel olgudur.
Cevap C
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •