; Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması - Çözümlü Test 6

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması - Çözümlü Test 6

Başlatan Arif ARSLANER, Ksm 26, 2023, 02:05 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. İlk Müslümanlar, özellikle sahâbîler meselenin
şuurunda olarak hadis rivayetinde gereken titizliği
göstermeye gayret etmişlerdi. Bunun için aşağıdaki
hangi yolla başvurulmamıştır?

A) Hadis Rivayetini Azaltma
B) Hadisleri Yerine Getirmeme
C) Hadis Rivayet Edenden Şahit İsteme
D) Hadis Rivayet Edene Yemin Ettirme
E) Hadisi Kur'ân ve Önceden bildikleri Hadislerle
Karşılaştırma

Çözüm: Hadisleri yerine getirmeme yoluna
başvurulmamıştır. Doğru cevap B'dir.

2. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazımını
yasaklayan haberlerden değildir?

A) Ebû Sa'îd el-Hudrî şöyle demiştir: "Ben hadisleri
yazmam için Hz. Peygamber'den izin istedim de
o bana izin vermeyi kabul etmedi".
B) Zeyd b. Sâbit şöyle demiştir: "Gerçekten
Resûlullah -sallellahu aleyhi vesellem- bize
hadislerinden hiçbir şey yazmamamızı emretti".
C) Ebû Bürde demiş ki, "Ben babamdan (yani Ebû
Mûsa el-Eş'arî'den) birçok kitab yazmıştım da o,
onları imha edip şöyle demişti: "Bizden, bizim
(Hz. Peygamber'den) aldığımız gibi alın!".
D) Ebû Sa'îd el-Hudrî'nin nakline göre Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: "Benden Kur'ân
dışında hiçbir şey yazmayınız. Kim benden bir
şey yazmışsa onu imha etsin. Benden hadis
rivayet edin, (bunda) hiçbir sakınca yoktur".
E) Bir sahâbî Hz. Peygamber'e gelerek hafızasının
zayıflığından şikâyet etmişti de Hz. Peygamber
ona şu tavsiyeyi yapmıştı: "Hafızana sağ elinden
yardım iste (yani yaz!)".

Çözüm: E şıkkında hadis yazımına izin verildiğine dair
bir haber yer almaktadır. Doğru cevap E'dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hayattayken
yazılan hadislerden değildir?

A) Hemmâm b. Münebbih'in Sahîfesi
B) Medine Sözleşmesi
C) İmtiyaz Belgeleri
D) Yahudilerle yapılan yazışmalar
E) Dine Çağrı mektupları

Çözüm: Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ebû
Hüreyre'nin de hadis sahifeleri vardı. Hemmâm b.
Münebbih'in Sahîfesi ismiyle bilinmektedir. Doğru cevap
A'dir.

4. Tesbît Dönemi nedir?

A) Hadislerin kitap haline getirilmesidir.
B) Hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi,
öğrenilmesi, halk arasında yayılması, böylece
hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerine
kaydedilip koruma altına alınmasıdır.
C) Hadisler tarihi sıra itibariyle önce yazılı ve sözlü
olarak koruma ve kayıt altına alınmasıdır.
D) Hadislerin yazılması ve sınıflandırılmasıdır.
E) Hadisin dindeki yeri ve önemini tartışmaktır.

Çözüm: Tesbît Dönemi hadislerin sözlü ve yazılı olarak
öğretilmesi, öğrenilmesi, halk arasında yayılması, böylece
hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerine kaydedilip
koruma altına alınması söz konusudur. Doğru cevap
B'dir.

5. Hadislerin öğrenim ve öğretiminde hanım sahâbîlerin
de payı büyüktür. Aşağıdakilerden hangisi bu hanım
sahâbîlerdendir?

A) Okumayı bilen hanımlar
B) Yazı bilen hanımlar
C) Hz. Peygamber'in hanımları
D) Evli hanımlar
E) Bedir gazisi olan hanımlar

Çözüm: Hadislerin öğrenim ve öğretiminde Hz.
Peygamber'in hanımlarının payı büyüktür. Doğru cevap
C'dir.

6. Hadislerin sınıflandırılmasına hangi dönemde
başlanmıştır?

A) Tesbît
B) Tasnîf
C) Tebvîb
D) Tehzîb
E) Tedvîn
Çözüm: Tasnîf Döneminde hadislerin sınıflandırılması
yoluna gidilmiştir. Doğru cevap B'dir.

7. Tedvîn Dönemi nedir?

A) Hadislerin koruma altına alındığı dönemdir
B) Hadisleri öğretildiği dönemdir
C) Hadislerin okunup anlaşıldığı dönemdir
D) Hadislerin sınıflandırıldığı dönemdir
E) Hadislerin kitaplar (divanlar) halinde toplandığı
dönemdir

Çözüm: Hadislerin kitaplar haline getirildiği döneme
tedvîn dönemi denir. Doğru cevap E'dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi hadisin değeri hakkında
tartışma çıkarmıştır?

A) Hz. Peygamber
B) Hz. Ebû Bekir
C) Zeyd b. Sabit
D) Hâricîler
E) Ebû Hüreyre

Çözüm: Hâricîler, Kur'ân'da hüküm verme yetkisinin
sadece Allah'a ait olduğunu belirten bazı ayetlere bakarak
Kur'ân'da yer almayan hükümler taşıyan hadisleri kabul
etmemeye başladılar. Doğru cevap D'dir.

9. Hadislerin kitaplarda ilk önce nasıl bir düzen içinde
toplandıkları tahmin edilmektedir?

A) Râvîlerin fazilet sırasına konması
B) Konu ve râvîlerin rastgele yazılması
C) Önce kısa hadisler, sonra uzun hadislerin
yazılması
D) Aynı konudaki hadislerin uygulama sırasına göre
kaydedilmesi
E) Herkesin rivayet ettiği hadisleri ayrı bir bölümde
toplanması

Çözüm: Hadislerin kitaplarda ilk olarak rastgele
yazıldığı tahmin edilmektedir. Doğru cevap B'dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hadislerin
yayılması yaptığı işlerden biri değildir?


A) Bazı önemli açıklamalarını savaş zamanlarında
yapmak
B) İlim öğrenme ve öğretmeye teşvik etmek
C) Özel bir kâtip tutarak bütün sözlerini yazdırıp
dağıtmak
D) Kalabalık mekânlara giderek konuşmalar yapmak
E) Bazı kimselere mektuplar göndermek

Çözüm: Hadislerin yayılmasında Hz. Peygamber özel bir
kâtip tutmak gibi bir amaç gütmemiştir. Doğru cevap
C'dir.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •  

Benzer Konular (5)