Haberler:

Günün Sözü:
"Unutma, bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyursan, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın."

Ana Menü

Hadis Temel Kavramları ve Alt Dalları - Çözümlü Test 5

Başlatan Arif ARSLANER, Ksm 20, 2023, 09:50 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. Aşağıdakilerden hangisi İslami İlimlerle kavramıyla örtüşür?
A) Doğa Bilimlerinin devamı niteliğindedir.
B) Nesnel bir yaklaşım sergilenir
C) Olgular alanı ile ilgilidir
D) Değerler alanı ile ilgilidir
E) İnsan Bilimlerinin bir alt koldur

Çözüm: İslami İlimler olgular alanıyla değil, değerler
alanıyla, yani ne olduğuyla değil, ne olası gerektiği ile
ilgilenir. Bu ilimler ele aldıkları olguları sadece olgu
olmaları açısından değil, İslami değerle ilişkileri
açısından inceler. Doğru cevap D'dir.

2. I. Tefsir
II. Tezkiye
III. Hadis
IV. Fıkıh
V. Tasavvuf
Hangisi İslam Dinini konu edinen Nakli/Şer'i İlimlerdendi?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I,III, IV ve V
D) II, III, IV, V
E) Hepsi

Çözüm: İslam Dinini konu edinen Nakli/Şer'i İlimler,
Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf 'tur. Tezkiye
Peygamber'in insanların kötü huylardan, günahlardan,
kötülüklerden temizlenmesidir. Doğru cevap C'dir

3. Hadis İlmindeki anlamı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi sünnet kavramıyla örnek olabilir?
A) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
B) Hz. Peygamber'in doymadan yemekten kalkması
C) Abdest alırken yüz yıkamak
D) Beş vakit namaz kılmak
E) Harama bakmamak

Çözüm: Halis ilmine göre sünnet Hz. Peygamberin
sözleri, davranışları ve onaylarıdır. Yani onun yolu, hayat
tarzı, sürekli ve devamlı davranışlarıdır. Diğer seçenekler
farzları oluşturur. Doğru cevap B'dir.

4. Hz. Peygamberin Allah'tan aldığı vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmesine ne ad verilir?
A) Beyan
B) Tebyin
C) Tezkiye
D) Tebliğ
E) İsmet

Çözüm: Peygamber'in kendisine indirilen kitabı
açıklamasına Beyan veya Tebyin denir. Tezkiye
Peygamber'in insanların kötü huylardan, günahlardan,
kötülüklerden temizlenmesidir İsmet Peygamber'in
görevleri ile ilgili hata yapmasından Allah tarafından
korunmasıdır. Doğru cevap D'dir.

5. İbnu Ömer anlatıyor ;"Hz. Peygamber buyurdular ki: Namazın ilk vaktinde Allah'ın rızası vardır. Son vaktinde de affı vardır."
Yukardaki ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

A) Hadis
B) Farz
C) Mübah
D) Mekruh
E) Helal

Çözüm: Hadis "Peygamber şöyle söyledi, şöyle yaptı
veya falan kişinin davranışını onayladı" gibi sözlü
ifadeler ve haberlere, bunların yazıya dökülmüş haline
denir. Doğru cevap A'dir.

6. Sağlam bir zemine dayalı olmayan hadislere ne ad verilir?
A) İsnad
B) Sened
C) Toplama
D) Muallak
E) Metin

Çözüm: Hadis ilminde başında senedi isnad zinciri
olmayan hadislere Muallak Hadis denir. Muallak kelimesi
yere veya sağlam bir zemine dayanmayan, boşlukta,
havada asılı duran demektir. Doğru cevap D'dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi sahabi kavramına örnek olabilir?
I. İlk ezanı okuyan Bilal
II. Hacı Bektaşi Veli
III. Peygamberin karısı Hatice
IV. Son Halife Abdülmecit
V. Mevlana
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I,III ve V
D) I, II, V
E) Hepsi

Çözüm: Hz. Peygamberi Müslüman olarak görüp o
imanla ölenlere sahabi denir. Doğru cevap B'dir.

8. I. Yorumlama
II. Öğrenme
III. Derleme
IV. Derin anlayış
V. Nakletme
Hadis ilmi ve hadisler ilgili faaliyetlerden olan rivayet hangilerini kapsar?
A) I ve III
B) I,II ve III
C) I, II, III, IV
D) II, III, IV, V
E) II, III ve V

Çözüm: Hadislerin anlamı ve yorumları ile ilgili her
türlü birikim ve derin anlayışa sahip olma dirayet
faaliyetini kapsar. Doğru cevap E'dir.

9. I. Meğazi
II. Siyer
III. Talip
IV. Şemail
V. Delail
Hangisi Peygamberimizi konu eden diğer ilimler arasındadır?
A) I ve III
B) I,II ve III
C) I, II, III, IV
D) I, II, IV, V
E) Hepsi

Çözüm: Talip Hadis öğrenen öğrencilere, hadis ilminde
yolun başında olanlara denir. Talep eden, isteyen
anlamına gelir. Doğru cevap D'dir.

10. Hadis ilminde az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da
manası kapalı olduğu için anlaşılması zor olan
kelimeler ve bunları konu eden ilim dalına ne ad
verilir?

A) İlelü'l Hadis İlmi
B) Rical İlmi
C) İhtilafü'l Hadis İlmi
D) Esbabü Virudi'l-Hadis İlmi
E) Garibü'l-Hadis İlmi

Çözüm: İlelü'l Hadis İlmi hadislerdeki gizli ve fark
edilmesi zor kusurlarla ilgilenen ilim dalıdır. Rical İlmi
hadisi nakleden kişileri yani ravileri kendisine konu eder.
İhtilafü'l Hadis İlmi bir birine zıtlık teşkil eden hadisler
ele alır. Esbabü Virudi'l-Hadis hadislerin söyleniş
sebepleri, hangi ortamlarda, ne amaçla söylendiklerini
araştırır. Doğru cevap E'dir.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Benzer Konular (4)