; Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (GYS)

Haberler:

MBSTS SINAVI

Ana Menü

Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (GYS)

Başlatan Arif ARSLANER, Eyl 19, 2023, 09:52 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve KONULARI
1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara'da yapılacaktır.
2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli
hazırlıkların tamamlanmasından sonra ayrıca ilan edilecektir.
3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgesini
(nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
4. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun "YAZILI SINAV KONULARI" başlığında belirtilmiştir.
5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru
yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
6. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul
edilecektir.
7. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç)
katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
8. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
9. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir
sınav hakkı verilmeyecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

SINAV SÜRESİ: 70 DAKİKA
4 SEÇENEKLİ - 50 SORU

Dini Bilgiler 13 SORU
 • Kur'an-ı Kerim (Meal Bilgisi-Tecvid)
 • Tefsir
 • Hadis
 • Kelam
 • Fıkıh (Usul-İbadetler)
 • İslam Tarihi (Hz. Peygamber ve Halifeler Dönemi)

Türkçe 2 SORU
Türkçe Dil Bilgisi/Türkçe Yazım Kuralları

Mevzuat 35 SORU
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
 • Hakkında Kanun
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
 • Yargılanması Hakkında Kanun
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme
 • Yönetmeliği
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı Duyurusu
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
 •