; Ünite 1: İslâm Hukukunun Mahiyeti ve Temel Özellikleri - Alıştırma Soruları 1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite 1: İslâm Hukukunun Mahiyeti ve Temel Özellikleri - Alıştırma Soruları 1

Başlatan Arif ARSLANER, Şub 04, 2023, 05:32 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1 ) Fıkıh tanımı şer'î amelî hükümleri düzenledikleri konular bakımından kendi içinde hangi isimlerde gruplandırılmıştır?
A ) Vicdâniyyat, ukûbât,muâmelât
B ) İtikâdiyyat, vicdâniyyat,muâmelât
C ) Tafsîlî, icmâlî ,ameliyyât.
D ) İtikâdiyyat, vicdâniyyat ve ameliyyât.
E ) Aklî, hissî, muâmelât

Çözüm : Şer'î hükümler de düzenledikleri konular bakımından kendi içinde
itikâdiyyat, vicdâniyyat ve ameliyyât olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.
Doğru cevap D şıkkıdır.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi tüm temel İslam bilimleri bakımından bir meşruiyet kaynağı konumundadır?
A ) Fıkıh
B ) Şeriat
C ) Kelam
D ) Şer
E ) Hayır
Çözüm : Kelâm, tüm temel İslam bilimleri bakımından bir meşruiyet kaynağı konumundadır.
Doğru cevap C şıkkıdır.

3 ) Kelâm ve fıkıh, diğer temel İslam bilimlerinden farklı olarak aşağıdakilerdeb hangisine sahiptir?
A ) Şer
B ) Nas
C ) Re'y
D ) Normatif karakter
E ) Maneviyat

Çözüm : Kelâm ve fıkıh, diğer temel İslam bilimlerinden farklı olarak hüküm koyucu (normatif) karaktere sahip iki bilimdir.
Doğru cevap D şıkkıdır.

4 ) Aşağıdakilerden hangisi şer'î amelî hükümlerin elde edilmesinde başvurulması gereken ilk kaynaktır?
A ) Fıkıh
B ) Nas
C ) Kelam
D ) Şer
E ) Kitab

Çözüm : Kur'ân-ı Kerîm (Kitâb), şer'î amelî hükümlerin elde edilmesinde başvurulması gereken ilk kaynaktır.
Doğru cevap E şıkkıdır.

5 ) Belli bir davranışın hükmüne dair özel delil değil, bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kurallarını aşağıdakilerden hangisi belirtir?
A ) İcmâlî delil
B ) Tafsîlî delil
C ) Cüz'î deli
D ) Kat'i delil
E ) Esas delil
Çözüm : İcmâlî delil denildiğinde, belli bir davranışın hükmüne dair özel delil değil, bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kuralları kastedilir.
Doğru cevap A şıkkıdır.

6 ) İslam'da bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kurallar bütününü ifade etmek için kullanılan terim hangisidir?
A ) Fıkıh
B ) Kelam
C ) Akaid
D ) Tevil
E ) Kanun

Çözüm :
İslam'da bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kurallar bütününü ifade etmek için fıkıh terimi kullanılmaktadır.
Doğru cevap A şıkkıdır.

7 ) Fıkıh kelimesi İslâm'la birlikte kazandığı özel anlamında ne demektir?
A ) Kanun koyma
B ) İçtimai nizam tesis etme
C ) Dinde derin kavrayış sahibi olma
D ) Yargılama hakkına sahip olma
E ) Dünyayı yorumlama yetisi kazanma
Çözüm :
Kelimenin fiil hali Kur'ân-Kerim'de yalnızca bir âyette İslâm'la birlikte kazandığı özel anlamında kullanılmaktadır. Âyette kelimeye dinde derin kavrayış sahibi olma (dinde tefakkuh) anlamı yüklenmiştir (Tevbe 9/122).
Doğru cevap C şıkkıdır.

8 ) Fıkhın "Şer'î amelî hükümleri tafsîlî delillerine dayalı olarak bilmek" anlamı kimlere aittir?

A ) Usulcüler
B ) Kelamcılar
C ) Mutasavıflar
D ) Hariciler
E ) Eşariler

Çözüm :
Fıkıh, usûlcüler tarafından "Şer'î amelî hükümleri tafsîlî delillerine dayalı olarak bilmek" biçiminde tanımlanmaktadır. Doğru cevap A şıkkıdır.

9 ) Hukuku bir kurallar bütünü olarak değerlendirirken, aşağıdakilerden hangisi bu kurallar manzumesine dahil değildir?
A ) Kişilerin birbirleriyle ilişkileri
B ) Kişilerin toplumla ve devletle ilişkileri
C ) Devlet gücüne dayalı ilişkiler
D ) Maddi zorlamaya kadar varan yaptırım
E ) Örf-âdet ve görgü kuralları

Çözüm :
Hukuk kurallarının din, ahlâk, örf-âdet ve görgü kurallarına göre daha fazla işlevsel olmaları, devlet gücü ile desteklenmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Hukuku, belli bir ülkede kişilerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen, devlet gücüne dayalı, maddi zorlamaya kadar varan yaptırım araçları ile desteklenen kurallar bütünü biçiminde tanımlayabiliriz. Bu tanım içinde yer almayan husus, örf-âdet ve görgü kuralları olmadığına göre, doğru cevap E

10 ) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin ameliyyât davranışları ile ilişkilidir?
A ) Zühd
B ) Rıza
C ) Sabır
D ) Eylem
E ) Huşu

Çözüm :
Ameliyyât ise, kişilerin dışsal (zâhirî) davranışları ile etkileri hemen ardından dışa yansıyan içsel davranışlarını ifade etmektedir. Kast, hata, rıza gibi içsel davranışlar dış organlar vasıtasıyla eyleme dönüştüklerinde, amel kavramı kapsamında değerlendirilir. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
Doğru cevap D şıkkıdır.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •  
    Bu iletiye teşekkür edenler: Seval

Benzer Konular (2)