; Ünite 7: Hac ve Umre - Alıştırma Soruları

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite 7: Hac ve Umre - Alıştırma Soruları

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 26, 2022, 09:49 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1 ) Hz. Peygamber'in bizzat katılıp edâ ettiği hac hicretin kaçıncı senesinde olmuştur?

A ) Sekizinci senesinde
B ) Dokuzuncu senesinde
C ) Onuncu senesinde
D ) Onbirinci senesinde
E ) Yedinci senesinde
 
Çözüm : Hz. Peygamber'in bizzat katılıp edâ ettiği hac hicretin onuncu senesinde olmuştur (Müslim, "Hac", 147). Onunla bir arada olmak isteyen çok sayıda Müslümanın katıldığı bu hac, Veda Haccı olarak bilinir.
Doğru cevap C şıkkıdır.

2 ) Kurban ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Fıkıh dilinde hac ve umre ibadeti esnasında kesilen kurbanlara hedy denir.
B ) Hedy, Harem için hediye edilen kurban anlamında kullanılır.
C ) Temettu' ve kırân haccı yapanların hedy kurbanı kesmeleri vaciptir.
D ) Hedy kurbanlarının özellikleri, kurban bayramında kesilen diğer kurbanlar gibi değildir ve onlarla aynı özellikleri taşıyan hayvanlardan kesilmez.
E ) Hedy kurbanı hangi türünden olursa olsun mutlaka Harem sınırları içinde kesilir.

Çözüm : Hedy kurbanlarının özellikleri, kurban bayramında kesilen diğer kurbanlar (udhiyye) gibidir ve onlarla aynı özellikleri taşıyan hayvanlardan kesilir.
Doğru cevap D şıkkıdır.

3 ) Hz. Peygamberin bizzat katıldığı hac ne zaman yapılmıştır?

A ) Hicri altıncı sene
B ) Hicri yedinci sene
C ) Hicri sekizinci sene
D ) Hicri dokuzuncu sene
E ) Hicri onuncu sene

Çözüm : Hz. Peygamberin bizzat katıldığı ve eda ettiği hac hicretin onuncu senesinde gerçekleştirilmiştir. Cevap E şıkkıdır.

4 ) Sa'y ile ilgili olarak söylenen hangi ifade yanlıştır?

A ) Haccın farzlarındandır
B ) Umrenin vaciplerindendir
C ) Safa ile merve arasında gidip gelmedir
D ) Yedi şavttan oluşur
E ) Hacda ve umrede bir defa yapılır

Çözüm : A şıkkı haccın vaciplerindendir. Cevap A şıkkıdır.

5 ) Mikat nedir?

A ) İhrama girilecek yer
B ) Kabenin etrafında dönmek
C ) Safa ile merve arasında gidip gelmek
D ) Tavaf dönüşlerinin her biri
E ) Haccın aşamaları

Çözüm : B şıkkı, tavaf; C şıkkı, sa'y; d şıkkı, şavt; e şıkkı menasik demektir. Cevap A şıkkıdır.

6 ) Mikatta hem hac hem umre niyetiyle yapılan hac hangisidir?

A ) Temettu haccı
B ) İfrat haccı
C ) Kıran haccı
D ) Kaza haccı
E ) Adak haccı

Çözüm : Kırân Haccı: Tek yolculukla hem umre hem hac yapmanın farklı bir uygulamasıdır. Temettu'dan farklı olarak bunda iki ibadet, aynı ihramla yapılır. Hacı adayı mîkatta hem hac hem umre niyetiyle ihrama girer. Doğru cevap C'dir.

7 ) Aşağıdakilerden hangisi yapılan haccın geçerli olmasının şartlarından biri değildir?

A ) Mekan
B ) İhram
C ) Akıllı olmak
D ) Vakit
E ) Sağlıklı olmak

Çözüm : Yapılan haccın geçerli olasının şartları arasında sağlıklı olmak yoktur. Doğru cevap E'dir.
Doğru cevap E şıkkıdır.

8 ) Aşağıdakilerden hangisi umrenin farzlarından biridir?

A ) Kurban kesmek
B ) Sa'y yapmak
C ) Şeytan taşlamak
D ) Arafat'ta vakfeye durmak
E ) Kabeyi tavaf etmek

Çözüm : Umrenin farzları ihram ve tavaftır. İhram, şart; tavaf, rükündür. Doğru cevap E'dir.
Doğru cevap E şıkkıdır.

9 ) Haccın en önemli rüknü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kâbenin tavaf edilmesi
B ) Safâ ile Merve arasında sa'y ın yapılması
C ) Şeytanın taşlanması
D ) Arefe günü zeval vaktinden sonra Arafatta bulunulması
E ) Saçların tıraş edilerek ihramdan çıkılılması

Çözüm : Bayramdan bir gün önce yani arefe (arife) günü bütün hacılar Arafat'ta
toplanırlar. O gün zeval vaktinden sonra kısa bir süre de olsa Arafat'ta
bulunmak, haccın en önemli rüknüdür.
Doğru cevap D şıkkıdır.

10 )
I.   Sa'y. Safâ ile Merve arasında yürümek
II.  Müzdelife vakfesi
III. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)
IV.  Ziyaret Tavafı
V.   Veda tavafı

Yukarıdakilerden hangileri Hass ibadetinin asli vacipleri arasında yer alır?

A ) Yalnız III
B ) I ve II
C ) II, III ve IV
D ) I, II, III ve IV
E ) I, II, III ve V

Çözüm : ifada tavafı da denilen Ziyaret Tavafı (rükün) Haccın farzları arasındadır. Bununla birlikte,
Haccın aslî vacipleri şunlardır:
1- Sa'y. Safâ ile Merve arasında yürümek.
2- Müzdelife vakfesi.
3- Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama).
4- İhramdan çıkmadan önce saçların kazınması veya kısaltılması (tıraş).
5- Veda tavafı.
Doğru cevap E şıkkıdır.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •