; Ünite 5: Oruç - Alıştırma Sorular 1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite 5: Oruç - Alıştırma Sorular 1

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 26, 2022, 09:40 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1 ) Bir kudsî hadiste oruç aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?

A ) Su
B ) Amel
C ) Kask
D ) Kalkan
E ) Yol

Çözüm :
Oruç, çok faziletli bir ibadettir. Bir kudsî hadiste ifade edildiğine göre Allah "İnsanoğlunun her ameli kendisi içindir fakat oruç bundan hariçtir; o, benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim" buyurur. Bu ifadesiyle o, oruca ayrı bir değer verdiğini açıklamaktadır. Hadisin devamında oruç, kalkana benzetilir (Buhârî, "Savm", 2). Kalkan, sahibini muhtemel tehlikelerden koruduğu gibi oruç da oruçluyu çeşitli kötülüklerden ve günahlardan korur. Yalnız bunun için orucun sırf yeme-içmeyi terk etmekten ibaret kalmaması, oruçlunun davranışlarına da yansıması gerekir. Doğru cevap D şıkkıdır.

2 ) Hz. Peygamber'in bildirdiğine göre cennete girecek insanlar dünyadaki önemli amellerine göre değişik kapılardan girecek, hatta bazıları bu kapıların her birinden ayrı ayrı davet edilecektir. Cennette sadece oruçluların girişine izin verilecek kapı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Rayyân
B ) Salat
C ) Cihad
D ) Af
E ) Eymen

Çözüm :
Cennetin sekiz kapısı vardır: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât), Hac, Af, Eymen (Sağ, mübarek) ve Zikir-İlim kapısı. Bu kapılardan biri de oruçluların girişine ayrılmış olan "Rayyân" kapısıdır. Bu kapı, onlar girdikten sonra kapatılacak, başkaları oradan giremeyecektir.
Doğru cevap A şıkkıdır.

3 ) Aşağıdakilerden hangisinde niyet esnasında hangi oruca niyet edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir?

A ) Ramazan ayı orucu
B ) Mukayyet adak orucu
C ) Keffâret orucu
D ) Nâfile orucu
E ) Sünnet orucu

Çözüm :
Ramazan orucunun kazâsı, günü belli olmayan (mutlak) adak orucu ve keffâret oruçlarında imsâkten önce niyet edilmesi şarttır. Ayrıca bunlarda niyet esnasında hangi oruca niyet edildiğinin de belirlenmesi gerekir.
Doğru cevap C şıkkıdır.

4 ) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi oruç ibadetinin kişideki yansımasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A ) Karakter değişikliği
B ) Yaşam tarzının çeşitlenmesi
C ) İnsanlara karşı tutumu
D ) Davranışlarının iyi yönde değişim göstermesi
E ) Elinin daha açık olması

Çözüm :
Yalnız bunun için orucun sırf yeme-içmeyi terk etmekten ibaret kalmaması, oruçlunun davranışlarına da yansıması gerekir. Doğru cevap D şıkkıdır.

5 ) Oruç ibadeti esnasında bireyin göstermiş olduğu en önemli ve gerekli davranış biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

A ) Sabır
B ) Azim
C ) Mücadele
D ) İnatçılık
E ) Israr

Çözüm : Oruç aynı zamanda bir sabır eğitimidir. Oruçlu günlük alışkanlıklarını belli bir süre için terk ederek sabretmeye alışır ve aynı zamanda da bundan dolayı sevap kazanır.
Doğru cevap A şıkkıdır.

6 ) Aşağıdakilerden hangisi haram oruçlardır?

A ) Şaban ayının on beşinci günü tutulan oruç
B ) Ramazan Bayramının ilk günü tutulan oruç
C ) Hakkında herhangi bir rivayet bulunmayan günlerde sevap niyetine tutulan oruç
D ) Recep ayının beşinci günü tutulan oruç
E ) Şevval ayında altı gün tutulan oruç

Çözüm :
Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramının dört günü oruç tutmak, Müslümanların bayramına katılmamak, ona karşı çıkmak şeklinde değerlendirilir. Bunun için İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre o günlerin oruçlu geçirilmesi haramdır. Hanefî mezhebindeki hâkim görüşe göre ise bu günlerde oruç tutulması tahrîmen mekruhtur.
Doğru cevap B şıkkıdır.

7 ) Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmayan ve aynı zamanda mekruh olan davranışlardan biri değildir?

A ) Yemeği yutmadan sadece tadına bakmak
B ) Misvak kullanmak
C ) Şekersiz sakız çiğnemek
D ) Ağır işlerde çalışmak
E ) Oruçluya yakışmayan davranışlarda bulunmak

Çözüm : Misvak kullanmak orucu bozmadığı gibi Mekruh da değildir. Doğru cevap B şıkkıdır.

8 ) Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır?

A ) Hicretin ikinci yılı Recep ayında
B ) Hicretin birinci yılı Recep ayında
C ) Hicretin ikinci yılı Şaban ayında
D ) Hicretin üçüncü yılı Şaban ayında
E ) Hicretin birinci yılı Şaban ayında

Çözüm :
Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara hicretin ikinci yılı Şaban ayında farz kılınmış ve onlar bir sonraki ay olan ramazandan itibaren oruç Oruç tutmaya başlamışlardır.
Doğru cevap C şıkkıdır.

9 ) Allah'ın rızâsını kazanma niyetiyle çoğunlukla ramazan ayının son on gününde bir mescitte kalmak aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İhram
B ) İ'tikâf
C ) Taabbüd
D ) Akefe
E ) Fitr

Çözüm :
İslâm öncesi Mekke toplumunca da bilinen i'tikâf, Hz. Peygamber'in uygulamalarıyla sünnet vasfı kazanmıştır. İ'tikâf, Arapça'da tenha bir yerde kalmak, bir şeye bağlanmak gibi anlamları bulunan "'akefe" fiilinden türetilmiştir ve kelimenin farklı türevleri Kur'ân-ı Kerim'de dokuz âyette kullanılmıştır. İslâmî literatürde i'tikâf, "Bir mescitte Allah'ın rızâsını kazanma niyetiyle bir süre kalmak" anlamında kullanılır ve farklı görüşlere göre bu tarife, kalınacak sürenin miktarı, mescidin mahiyeti ve orada kalan kişinin oruçlu olması
gibi diğer unsurlar ilave edilir. Hz. Peygamber çoğunlukla ramazan ayının son on gününde Mescid-i Nebevî'de i'tikâfa girer, yani günün bütün saatlerini orada geçirirdi. Kendisine bu maksatla mescit içinde bir çadır kurulduğu, zorunlu ihtiyaçları dışında mescitten çıkmadığı bilinmektedir. Doğru cevap B'dir.

10 ) Orucun niyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Akşam güneş battıktan sonra ertesi günkü oruca niyet edilebilir fakat oruç yasakları imsak ile başlar.
B ) Akşam güneş battıktan sonra ertesi günkü oruca niyet edilebilir; oruç yasakları da o andan itibaren başlar.
C ) Kaza orucuna sabah güneş doğduktan sonra da niyet edilebilir.
D ) Nafile oruca mutlaka imsakten önce niyet etmek şarttır.
E ) Niyetin geçerli olması için "Niyet ettim" sözünün söylenmesi gerekir.

Çözüm :
Doğru cevap A şıkkıdır.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •