; Ünite 4: Namaz: Özel Hükümler - Alıştırma Soruları 1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite 4: Namaz: Özel Hükümler - Alıştırma Soruları 1

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 26, 2022, 09:34 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1 ) Aşağıdakilerden hangisi, yolcu olan bir kişinin kılacağı farz namazlarda uyması gereken kurallardan birisidir?

A ) Namazlarını bilerek iki rek'attan fazla kılmak
B ) Dört rek'atlık farz namazları ikişer rek'at olarak kılmak
C ) Tüm farz namazları ikişer rek'at olarak kılmak
D ) Namazını kazaya bırakmak
E ) Dört rek'atlık farz namazlarda birinci teşehhüdü terk etmek
özüm :
Hanefî mezhebine göre, yolculuklarda dört rek'atlı farz namazların kısaltılıp ikişer rek'at olarak kılınması vaciptir; yolcunun namazlarını bilerek iki rek'attan fazla kılması mekruhtur. Bununla birlikte iki rek'at kılıp da teşehhütte bulunduktan yani tahiyyatı okuduktan sonra kalkıp iki rek'at daha kılacak olsa farzı edâ etmiş, son iki rek'at da nâfile olmuş olur. Ancak vacip olan kısaltmayı terketmiş ve namaz selamını geciktirmiş olmasından dolayı, kötü bir iş yapmış sayılır. Fakat o kişi, birinci teşehhüdü terketse veya ilk iki rek'atta kıraatte
bulunmamış olsa yani Fâtiha ve sûre/ayet okumamış olsa, farzı edâ etmiş olmaz. Namazını unutarak tam kılan yolcunun ise, namaz selamını geciktirmiş olmasından dolayı sehiv secdesi yapması gerekir. Mâlikîlere göre, namazları kısaltmak sünnet-i müekkededir.
Doğru cevap B şıkkıdır.

2 ) Kaynaklarda salâtü'l-havf olarak geçen korku namazı, korku ve tehlike halinde Müslüman askerlerin, nöbet ve savaş halinin gereği olan önlemleri almayı ihmal etmemek amacıyla gazve alanında kılınmaktadır. Buna göre aşağıdaki gazvelerin hangisinde "salatü'l havf" Peygamber Efendimiz tarafından kıldırılmamıştır?

A ) Zâtu'r-rikâ
B ) Batnu nahl
C ) Hendek
D ) Usfân
E ) Zîkared

Çözüm : Kur'ân-ı Kerim'de bir ayette korku namazına işaret edilmiş (el-Bakara 2/239), diğer bir ayette ise korku namazının cemaatle ne zaman ve nasıl edâ edileceği özlü bir biçimde belirtilmiş (enNisâ 4/101-104) ve ayrıntılar Sünnet'e bırakılmıştır. Peygamber Efendimiz, "Zâtu'r-rikâ", "Batnu nahl", "Usfân", "Zîkared" gazvelerinde korku namazını kıldırmıştır. Daha sonraları, sahabîler de yaptıkları şavaşlarda korku namazını kılmışlardır. Fıkıh bilginleri, fiilen çarpışma devam ederken namaz kılınıp kılınamayacağını tartışmışlardır. Nitekim Hz. Peygamber ve askerleri, Hendek savaşında fiilen çarpışma devam ettiği için üst üste dört vakit namazını kılamamış ve daha sonra bunları kazâ etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere doğru cevap C'dir.

3 ) Öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde, akşam ile yatsıyı yatsı vaktinde birleştirilerek peş peşe kılmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A ) Cem-i Tedbir
B ) Cem-i Tehir
C ) Cem-i Suri
D ) Cem'u's - Salateyn
E ) Cem-i Takdim

Çözüm : Öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde, akşam ile yatsıyı yatsı vaktinde birleştirilerek peş peşe kılmak cem-i tehir e örnektir ve doğru cevap B'dir.

4 ) Aşağıdakilerden hangisi vacip namazlar arasındadır?

A ) Teravih namazı
B ) Vitir namazı
C ) Cuma namazı
D ) Kuşluk namazı
E ) Teheccüd namazı

Çözüm : Vitir namazı vacip olan namazlar arasındadır ve doğru cevap B'dir

5 ) Kaynaklar, beş vakit namaz farz kılınmadan önce, namazın kaç vakit kılındığını belirtmektedir?

A ) Bir
B ) İki
C ) Üç
D ) Beş
E ) Kırk

Çözüm : Kaynaklarda, Mekke döneminde beş vakit namaz farz kılınmadan önce sabah ve akşam olmak üzere ikişer rek'at halinde iki vakit namaz kılındığı belirtilmektedir.
Doğru cevap B şıkkıdır.

6 ) Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı ile ilgili olarak doğru değildir?

A ) Cenaze namazı farz-ı kifayedir.
B ) Cenaze namazında selam vermek vaciptir.
C ) Cenaze namazının kazası olmaz.
D ) Cenaze namazı için cemaat şarttır.
E ) Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınmaz.

Çözüm : Cenaze namazı, ölü için dua ve istiğfardan ibaret farz-ı kifâye bir namazdır; Ancak cenaze namazı için cemaat şart değildir. Cenaze namazını bir kişi, hatta bir kadın bile tek başına kılsa, yeterlidir. Ölü doğan çocuğun ise, namazı kılınmaz, adı konulur, yıkanır ve
bir beze sarılarak defnedilir. Cenaze namazının kazâsı olmaz.
Doğru cevap D şıkkıdır.

7 )
I.   Cuma namazı
II.  İkindi namazı
III. Cenaze namazı

Yukarıdakilerden hangileri farz-ı ayın namazlardandır?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) I ve III
E ) I, II ve III

Çözüm : Günlük beş vakit namaz ve cuma namazları farz-ı ayındır. Cenaze namazı ise farz-ı kifâyedir. Burada farz-ı ayın namazlar işlenecek, ünitenin sonunda da cenaze namazı anlatılacaktır. Doğru yanıt C'dir.
Doğru cevap C şıkkıdır.

8 ) Aşağıdaki namazlardan hangileri birleştirilerek kılınabilir?

A ) Sabah-Öğle
B ) Öğle-Akşam
C ) İkindi-Yatsı
D ) Akşam-Yatsı
E ) Sabah-Akşam

Çözüm : İki namazın birleştirilerek bir vakitte kılınması, sadece "öğle ile ikindi", "akşam ile yatsı" namazları için söz konusudur. Doğru yanıt D'dir.

9 ) "Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah'ı anın" ayeti hangi surede geçmektedir?

A ) İsrâ 17:78
B ) Rûm 30:17-18
C ) Nisâ, 4:103
D ) Bakara 2:238
E ) Şûrâ 42:38

Çözüm : "Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah'ı anın" (en-Nisâ, 4/103). Doğru cevap C şıkkıdır.

10 ) İki namazı bir vakitte kılmaya ne ad verilir?

A ) fey-i zevâl
B ) cem'u's-salâteyn
C ) cem-i sûrî
D ) cem-i te'hîr
E ) cem-i takdîm

Çözüm : Fıkıh bilginleri, iki namazı bir vakitte kılmanın (cem'u's-salâteyn) câiz olup olmadığını tartışmışlardır.
Doğru cevap B şıkkıdır.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •