; Ünite 3: Namaz: Genel Esaslar - Alıştırma Soruları 1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite 3: Namaz: Genel Esaslar - Alıştırma Soruları 1

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 26, 2022, 09:28 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1 ) Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre erkekler için namazın mekruhlarından biridir?

A ) Yılan, akrep gibi zararlı bir hayvanı uzaklaştırmak için bir kaç adım atmak.
B ) Secdeye giderken ellerden önce dizleri yere koymak.
C ) Namazdan öncesinde veya esnasında elbisenin kollarını dirseklere doğru toplamak.
D ) Secdeden kalkarken dizlerden önce elleri kaldırmak.
E ) Rüku veya secdede tesbihleri üçten fazla söylemek.

Çözüm : Hanefîler'e göre mekruh olarak nitelendirilip namazın faziletini azaltan davranışların başlıcaları şunlardır:
1. Namaz kılarken bir özür bulunmaksızın yere, direğe, duvara, değneğe dayanmak;
2. Namazda bir özür bulunmaksızın birkaç adım yürümek. Fakat yılan, akrep gibi zararlı bir hayvanı uzaklaştırmak veya öldürmek
için atılacak birkaç adım mekruh değildir.
3. Namazdan önce veya namaz esnasında erkekler için elbiselerinin kollarını dirseklere doğru toplamak.
4. Namazda secdeye giderken dizleri yere koymadan elleri yere koymak veya secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak;
namaz sona ermeden terleri veya yüze dokunmuş tozları silmek.
5. Namazda elbise, beden veya sakalla oynamak, eli ağıza koymak
6. Rükû ve secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az söylemek.
7. Başkasına ait bir yerde veya sahibinin iznini almadan onun elbisesiyle namaz kılmak.
8.Namazı temiz olmayan şeylere karşı veya temiz olmayan şeylerin yakınında kılmak.
Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.


2 ) Aşağıdakilerden hangisi namazda imam olmak ve imamlık etmek için aranan şartlardan değildir?

A ) Arapça bilmek
B ) Müslüman olmak
C ) Bâliğ olmak
D ) Namazın câiz olabileceği kadar sûre ve ayeti ezberden okuyabilmek,
E ) Erkek olmak

Çözüm : Namazda imam olmak ve imamlık etmek için aranan başlıca şartlar şunlardır: Müslüman olmak, bâliğ olmak, akıllı olmak, namazın câiz olabileceği kadar sûre ve ayeti ezberden okuyabilmek, erkek olmak ve özürlü olmamak.
Doğru cevap A şıkkıdır.

3 ) Aşağıda verilen seçenekelerin hangisinde ezan okuyan kişide olması gereken bir özellik paylaşılmıştır?

A ) Baliğ
B ) Yakışıklı
C ) Sağlıklı
D ) Bakımlı
E ) İmam

Çözüm : Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Müezzinin, Müslüman, akıllı, erkek ve bâliğ olması şarttır.
Doğru cevap A şıkkıdır.

4 ) Aşağıdakilerden hangisi Ku'ud için doğrudur?

A ) Oturup tahiyyat okumaktır.
B ) Oturup yere kapanmak ve üç kere sübhâne rabbiye'l-a'lâ demektir.
C ) Ayakta iken eğilip üç kere sübhâne rabbiye'l-azîm demektir.
D ) Kur'ân'dan Fâtiha sûresini ve buna ilâve olarak bir sûre veya birkaç ayet okumaktır.
E ) Kıbleye karşı el bağlamaktır.

Çözüm : Ku'ûd oturup tahiyyat okumaktır ki bu namazın sonunda, bir de her iki rek'atın
sonunda olur. Doğru cevap A şıkkıdır.

5 ) Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi vaktinde kılınamadığı taktirde kaza edilemeyen namazlardan biridir?

A ) Akşam namazının farzı
B ) Vitir namazı
C ) Sabah namazının farzı
D ) Yatsı namazının farzı
E ) Cuma namazının farzı

Çözüm : Bir namaz kendisi için belirlenen vakitten sonra kılınanca "edâ" olmayıp "kazâ" olur. Hanefîler'e göre cuma, bayram ve sünnet namazları, vakitleri çıkınca artık kazâ edilmez. Doğru cevap E'dir.
Doğru cevap E şıkkıdır.

6 ) Kerahet vakti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Cem yapılarak kılınan namazların vakitlerini
B ) Bayram namazı vakitlerini
C ) Namaz kılmanın yasak olduğu vakitleri
D ) Nafile namaz vakitlerini
E ) Cenaze namazı vakitlerini

Çözüm : Bazı vakitler vardır ki, bu vakitlerde namaz kılmak yasaklanmıştır. Bu vakitlere "mekruh vakitler" veya "kerâhet vakti" denir. Kerâhet vaktinde ne kazâya kalmış farz veya vacip namazlar, ne de cenaze namazı kılınır. Söz konusu vakitlerde bunları kılmak haramdır. Doğru cevap C'dır.

7 ) Sahib-i tertîb ile ilgili olarak aşiağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kazâya kalan namaz/namazların kılınmasında sıra yoktur.
B ) Önce vakit namazları kılınır sonra kazaya kalan namaz kılınır.
C ) Kazaya kalan namazların cemaatle kılınması gerekir.
D ) Altı vakit namazdan az kazâsı bulunan kişiye denir
E ) Herhangi bir sebeple bozulan bir namazı yeni baştan kılmaya verilen addır.

Çözüm :
Altı vakit namazdan az kazâsı bulunan kişiye sahib-i tertîb adı verilir. Böyle bir kişi önce kazâya kalan namaz/namazlarını sırasıyla kılar, sonra da vakit namazını edâ eder. Ancak kazâya kalmış namazlar birden fazla olup da vakit bunlardan yalnız bir kısmı ile vakit namazına müsait ise, tertîbe riayet etmek gerekmez ve vakit namazının kazâya kalmamasına dikkat edilir. Altı veya daha fazla vakit namazı kazâya kalan kişinin, sahib-i tertîb sayılmayacağı için kazâya kalan namazlar ile vakit namazları arasında sırayı gözetmesi gerekmez ve dolayısıyla kaçırdığı namazları kazâ etmeden de vakit namazlarını kılabilir.
Doğru cevap D şıkkıdır.

8 ) "Tatavvu'' kavramıyla eş anlamlı kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sünnet-i Zevâid
B ) Sünnet-i Hüda
C ) Fazilet
D ) Revâtib
E ) Regâib

Çözüm : Regâib
Doğru cevap E şıkkıdır.

9 ) Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaatle kılınmaz?

A ) Cuma
B ) Bayram
C ) Tahiyyetü'l-mescid
D ) Terâvih
E ) Vitir

Çözüm : Tahiyyetü'l-mescid
Doğru cevap C şıkkıdır.

10 ) Aşağıdaki namazlardan hangisinde ezan okunmaz?

A ) Bayram namazı
B ) Yatsı namazı
C ) Cuma namazı
D ) Akşam namazı
E ) Öğle namazı

Çözüm : Bayram namazı.
Doğru cevap A şıkkıdır.

Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •