; Ünite 1: İbadet - Alıştırma Soruları 3

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Ünite 1: İbadet - Alıştırma Soruları 3

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 26, 2022, 09:13 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. Aşağıdakilerden hangisi varlığı sebebe hüküm bağlanmaması veya sebebin gerçekleşmemesi sonucunu doğuran durumdur?

A ) Ruhsat
B ) Rükün
C ) Mâni
D ) Şart
E ) Sebep

Çözüm : Mâni: Varlığı sebebe hüküm bağlanmaması veya sebebin gerçekleşmemesi sonucunu doğuran durumdur. Mesela kan hısımlığı evlenmeye manidir. Nisap miktarı malı bulunan bir kimsenin aynı oranda borcunun bulunması
zekât yükümlüsü olmasına manidir.
Doğru cevap C şıkkıdır.

2. Bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanılarak, samimiyetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir menfaat beklemeden yapılması anlamını taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Taabbüd
B ) Kurbet
C ) Taat
D ) Yemin-i Ğamûs
E ) Nezr

Çözüm :
Bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanılarak, samimiyetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir menfaat beklemeden yapılması gerekir. Buna taabbüd anlayışı denilir.
Doğru cevap A şıkkıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in insan olması itibariyle yaptığı, dini tebliğ maksadı taşımayan, normal insanî davranışlarına verilen sünnet adıdır?

A ) Müekked Sünnet
B ) Sünnet-i zevâid
C ) Gayr-ı müekked sünnet
D ) Sünnet-i hüdâ
E ) Mendub

Çözüm :
Sünnet-i zevâid: Hz. Peygamber'in insan olması itibariyle yaptığı, dini tebliğ maksadı taşımayan, normal insanî davranışlarıdır. Bunlara âdet sünneti de denir.
Doğru cevap B şıkkıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi "müekked sünnet"i tanımlamaktadır?

A ) Hz. Peygamber'in sadece birkaç sene yaptığı sünnet
B ) Hz. Peygamber'in ara sıra yaptığı sünnet
C ) Hz. Peygamber'in devamlı yapıp ara sıra terk ettiği sünnet
D ) Başkasının yapıp Hz. Peygamber'in onayladığı sünnet
E ) Hz. Peygamber'in hiç terk etmediği sünnet

Çözüm :
Doğru cevap C şıkkıdır.

5. Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapan kişi ibadet türü olarak en az üç sınıf içerisinde yer alan bir ibadeti gerçekleştirmiş sayılmaz?

A ) Hac
B ) Oruç
C ) Zekat
D ) Kaza namazı
E ) Beş vakit namaz

Çözüm : Hac ibadeti, bedeni ve mali bir ibadet olmasının yanında vakte bağlı bir ibadettir. Oruç ise bedeni ibadet ve ayni ibadet olmasının yanı sıra vakte bağlı bir ibadet türüdür. Zekat, hem mali bir ibadettir hem ayni ibadettir, ayrıca miktarı belli olan bir ibadet türüdür. Beş vakit namaz da ayni ibadet, vakti belli olan ibadet ve bedeni ibadet gibi birçok sınıf içerisinde yer almaktadır. Kaza namazı ise namaz olması itibariyle bedeni ibadet olmakla beraber vakitten bağımsız ibadet sınıfında bir ibadettir.
Doğru cevap D şıkkıdır.

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hanefi mezhep bilgilerine göre mükellefin fiillerinden biri değildir?

A ) Mendub
B ) Sünnet
C ) Farz
D ) Müstehap
E ) Haram

Çözüm : Hanefi fıkıh bilginlerine göre mükellefin fiilleri şunlardır: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mubah, haram ve mekruh. Diğer mezheb bilginlerine göre ise bu sayı; vacip, mendub, haram, mekruh ve mubah olmak üzere beştir.
Doğru cevap A şıkkıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından kesin delille emredilen ve ifade ettiği anlamda tereddüt bulunmayan eylemler olarak ifade edilmektedir?

A ) Farz
B ) Vacip
C ) Mubah
D ) Sünnet
E ) Müstehab

Çözüm : Farz: Allah veya Resulü tarafından kesin delille emredilen ve ifade ettiği anlamda tereddüt bulunmayan eylemlerdir. Farzlar, başka anlama gelme ihtimali bulunmayan ayet, mütevatir veya meşhur hadis, ya da icmâ gibi kesin delillere dayanır.
Doğru cevap A şıkkıdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah veya Resulü'nün, mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiil olarak ifade edilmektedir?

A ) Mubah
B ) Müstehab
C ) Mekruh
D ) Haram
E ) Sünnet

Çözüm : Mubah: Allah veya Resulü'nün, mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiile
"mubah" denir. "Helal" ve "câiz" terimleri de mubahla eşanlamlı olarak kullanılır.
Mubahın yapılmasında ve yapılmamasında sevap veya günah yoktur.
Doğru cevap A şıkkıdır.

9. Ubûdiyet, kulluk etmek, tapmak gibi kelimelerle de ifade edilen ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'a içten gelerek ve gönüllü olarak yönelmek, boyun eğmek ve iteat etmek eyleminin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

A ) İman
B ) İbadet
C ) Kuran
D ) Mutlak yemin
E ) Fevr yemini

Çözüm :
Dinî bir terim olarak ibadetin genel anlamı, her şeyin yaratıcısı olan Allah'a içten gelerek ve gönüllü olarak yönelmek, boyun eğmek ve iteat etmektir. Türkçemizde ibadet, kulluk etmek ve tapmak kelimeleriyle de ifade edilmektedir. Dinî literatürdeki "ubûdiyet" kavramı ise insanın Allah'a olan teslimiyetini, bağlılığını ve kullukta bulunmasını ifade etmektedir.
Doğru cevap B şıkkıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Tâat ve Kurbet için doğru değildir?

A ) Kurbet ibadetten daha kapsamlıdır.
B ) Kurbet olarak adlandırılan bir davranış her zaman ibadet olarak nitelendirilemez.
C ) İbadet anlamı taşımayan kurbette ise niyet aranmaz.
D ) Tâat, ise kurbetten daha dar bir anlamı ifade etmektedir.
E ) Tâat, niyete bağlı olsun ya da olmasın fâiline sevap kazandıran fiildir.

Çözüm :
kurbet ibadetten daha kapsamlıdır.
Kendisinden sevap beklenen ibadet daima niyete ihtiyaç gösterdiği için, kurbet olarak adlandırılan bir davranış her zaman ibadet olarak nitelendirilemez. İbadet anlamı taşımayan kurbette ise niyet aranmaz. Emredilenleri yapıp, yasaklananlardan da uzak durmak anlamına gelen tâat ise kurbetten daha geniş bir anlamı ifade etmektedir.
İbadet, niyete bağlı olup fâiline sevap kazandıran bir davranış iken, tâat, niyete bağlı olsun ya da olmasın fâiline sevap kazandıran fiildir.
Doğru cevap D şıkkıdır.
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.

Benzer Konular (2)