; Emeviler Dönemi - Alıştırma Soruları 2

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Emeviler Dönemi - Alıştırma Soruları 2

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 20, 2022, 07:33 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1. Hindistan'ın İslam'la tanışması hangi halife döneminde olmuştur?

A) Muaviye b. Ebi Süfyan
B) Ömer bin Abdülaziz
C) Gazneli Sultan Mahmut
D) Hişam bin Abdülmelik
E) Mervan b. Hakem

ÇÖZÜM
Hindistan'ın İslam'la tanışması Gazneli Sultan Mahmut komutasında olmuştur.
CEVAP:C

2. İslam medeniyetinin 661 - 750 yılları aşağıdakilerden hangi dönemi kapsar?

A) Peygamber Efendimizin Dönemi
B) Dört Halife Dönemi
C) Emeviler Dönemi
D) Abbasiler Dönemi
E) Selçuklular Dönemi

ÇÖZÜM
Peygamber Efendimizin Dönemi (622-632)
Dört Halife Dönemi (632-661)
Emeviler Dönemi (661-750)
Abbasiler Dönemi (750-1258)
Selçuklular Dönemi (1055-1299)
Osmanlı Dönemi (1299-1923)
CEVAP: C

3. Endülüs Emevi Devleti'nden sonra ortaya çıkan 20 civarında küçük devletin Endülüs'ün çeşitli bölgelerinde 1091'e kadar varlıklarını sürdürmeye çalıştıkları döneme ne denir?

A) Mülükü't-tavaif
B) Murabıtlar Dönemi
C) Muvahhidler Dönemi
D) Nasriler Dönemi
E) Endülüs Müslümanları

ÇÖZÜM
Yıllar itibariyle baktığımızda, Murabıtlar Dönemi, 1091-1147; Muvahhidler Dönemi, 1147-1229; Nasriler Dönemi, 1232-1492; Endülüs Müslümanları, 1492-1614 yılarına tekabül etmektedir. Mülükü't tavaif dönemi ise 1031- 1091 yılarına tekabül eder.
ÇÖZÜM: A

4. Aşağıdakilerden hangisi halk arasında Yezid en-Nakıs' adıyla anılan Emevi halifesidir?

A) Süleyman b. Abdülmelik
B) Ömer b. Abdülaziz
C) Yezid b. Abdülmelik
D) Yezid b. Velid
E) İbrahim b. Velid

ÇÖZÜM
ile içi mücadele sonunda iktidarı ele geçiren Yezid b. Velid, biat törenindeki konuşmasında Ömer b. Abdülaziz'i örnek aldığını, yönetim tarzını ve politikasını buna göre belirleyeceğini ilan etmiştir. Beş aydan biraz fazla iktidarda kalan Yezid, II. Velid'in bozduğu bütçe dengelerini sağlayabilmek adına maaşlarda kesintiye gittiği için halk arasında eksilten, azaltan anlamında 'Yezid en-Nakıs' adıyla anılıyordu. CEVAP: D

5. Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devletini en geniş sınırlara ulaştıran komutanlardan biri değildir?

A) Mesleme b. Abdülmelik
B) Kuteybe b. Müslim
C) Abdülaziz
D) Muhammed b. Kasım es-Sekafî
E) Tarık b. Ziyâd

ÇÖZÜM
Başta Velid'in kardeşi Mesleme b. Abdülmelik olmak üzere Kuteybe b. Müslim, Muhammed b. Kasım es-Sekafî, Musa b. Nusayr ve Tarık b. Ziyâd gibi İslâm tarihinin ünlü komutanları Emevî Devleti'ni en geniş sınırlara ulaştırdılar.
CEVAP: C

6. 683'te Yezid'in Müslim b. Ukbe el-Mürrî kumandasında bir ordu görevlendirerek Medineliler'i yenilgiye uğrattığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deyrülcâselik Savaşı
B) Deyrülcemâcim Savaşı
C) Harre Savaşı
D) Mercirâhit Savaşı
E) Nihâvend Savaşı

ÇÖZÜM
Medineliler ile başında tecrübeli komutan Müslim b. Ukbe'nin bulunduğu Emevîlerin düzenli ordusu arasındaki savaş 26 Ağustos 683'te Medineliler'in yenilgisiyle sonuçlandı. Abdullah b. Hanzale ve çok sayıda meşhur şahsiyet öldürüldü. Yezid'in emri doğrultusunda Emevî ordusu Medine'yi üç gün boyunca yağmaladı. CEVAP: C

7. Endülüs'te Müslümanların hakimiyetindeki son devlet olan ve 1232-1492 yıllarında hüküm süren devlet hangisidir?

A) Nasriler
B) Abbadiler
C) Eftasiler
D) Zünnüniler
E) Hudiler

ÇÖZÜM
Yıllar itibariyle baktığımızda Hudiler, 1039-1146; Nasriler, 1232-1492; Abbadier, 1023-1091; Eftasiler, 1022-1095 yıllarına tekabül eder. Zünnuniler ise 1037- 1146 yıllarına tekabül eder. CEVAP: A

8. Arapçayı açık ve düzgün konuşamayan, başa geçtikten sonra Arapça gramer hocası tutan Emevi halifesi kimdir?

A) I. Yezid
B) I. Velid
C) II.Muaviye
D) Süleyman b. Abdülmelik
E) Ömer b. Abdülaziz

ÇÖZÜM
Emevi halifelerinin altıncısı olan Velid'in babası Abdülmelik b. Mervan, Velid'in yanından ayrılmasını istememiş, Arapça dil kurallarını ve gramer inceliklerini öğrenmesi, eğitim ve öğretimini sarayda alması için çaba göstermiştir. Açık ve düzgün konuşamayan Velid halife olunca Arapça gramer hocası tutarak bu eksikliğini gidermeye çalışmıştır. CEVAP: B

9. Emevilerin ilk dönemlerinden itibaren Arap olmayan Müslümanları ifade etmek için kullanılan terim hangisidir?


A) Mevali
B) Dihkan
C) Cenahiyye
D) Ceracime (Merdeiler)
E) Hariciler

ÇÖZÜM
Mevali; ilk İslam fetihlerinin ardından kendi istekleriyle Müslüman olan, çoğunluğunu doğuda İranlılar ve Türklerin, Kuzey Afrika ve Endülüs'te Berberilerin, Mısır'da Kıbtilerin oluşturduğu Arap olmayan Müslümanları ifade etmek için kullanılan terimdir. Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz, İslam'ı kabul ettiği halde ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören mevaliyi Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etmiştir. CEVAP: A

10. Endülüs'ün ilk emîri kimdir?

A) I. Abdurrahman
B) Hişam
C) Tarık b. Ziyad
D) Abdurrahman b. Muaviye
E) Ebû'l-Hattâr

ÇÖZÜM
Endülüs, 756 yılında I. Abdurrahman'ın Endülüs Emevî devletini kurmasıyla siyasi bir teşekkül oldu ve 929 yılına kadar 'emîr' adı verilen idareciler tarafından yönetildi. Endülüs'ün ilk emîri Abdurrahman b. Muaviye Emevî Halifesi Hişam'ın torunuydu ve küçük yaşta babasını kaybettiği için dedesi tarafından yetiştirilmişti. CEVAP: D
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •  
    Bu iletiye teşekkür edenler: leyla

Benzer Konular (1)