; Emeviler Dönemi - Alıştırma Soruları 1

Haberler:

2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Ana Menü

Emeviler Dönemi - Alıştırma Soruları 1

Başlatan Arif ARSLANER, Ara 06, 2022, 10:35 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arif ARSLANER

1.
  • Hz. Hüseyin'in intikamını almak amacıyla ayaklanan, 
  • hem Emevî yönetimine hem de Abdullah b. Zübeyr'e karşı mücadele veren,
  • Hz. Ali'nin ünlü kumandanı Eşter'in oğlu İbrahim'i kendi saflarına çeken
  • 19 Ekim 685 tarihinde ayaklanıp ve Kûfe yönetimini ele geçiren,
  • Kerbelâ Vakasına karışan Kûfeliler'in tamamını öldürterek evlerini yıktıran
  • Mekke'de Abdullah b. Zübeyr elinde tutuklu bulunan Hz. Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye'yi kurtaran

kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdullah b. Hanzala
B) Dahkak b. Kays
C) Musab . Zübeyir
D) Süleyman B. Surad
E) Muhtâr es-Sekafî

ÇÖZÜM
Muhtâr es-Sekafî hem Emevî yönetimine hem de Abdullah b. Zübeyr'e karşı mücadele veriyordu. Abdullah b. Zübeyr kendisi için gittikçe büyük bir tehlike olan Muhtâr'la mücadele edebilmek amacıyla kardeşi Mus'ab b. Zübeyr'i Basra valiliğine tayin etti. Kûfe'den gelip ordusuna katılan Araplar sayesinde güç kazanan Mus'ab Kûfe üzerine yürüdü ve dört aylık bir kuşatmadan sonra şehri ele geçirdi. Muhtâr es-Sekafî öldürüldü (Nisan 687). CEVAP: E

2. Müslümanların iç mücadelesi olarak gerçekleşen;

I.  Şuubiye hareketi
II.  Tevvabun hareketi
III. Karmati hareketi

olaylarından hangileri Emeviler döneminde vuku bulmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

ÇÖZÜM
Karmati Hareketi, İsmaili daisi Hamdan b. Karmat'tan 869 tarihinde ortaya çıkan, Abbasiler'i uzun yıllar uğraştıran Bahreyn ve çevresine hakim olan harekettir. CEVAP: D

3.
Müslümanlara Kuzey Irak ve İran'ın kapılarını açan meydan savaşıdır. İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biridir. Müslümanlara büyük bir moral ve üstünlük hissi veren bu zaferle Irak'ın kapıları açılmış, İran'ın düşüşünün başlangıcı hazırlanmış, Sâsânîler'in başşehri Medâin'in fethi sağlanmıştır. Müslümanlar çok miktarda ganimet ele geçirdiler; bunların en kıymetlisi "direfş-i kâviyânî" adındaki kutsal İran sancağıydı.

Bu parçada bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köprü
B) Talas
C) Nihavend
D) Kadisiye
E) Yermük

ÇÖZÜM
Kadisiye savaşında müslümanlar çok miktarda ganimet ele geçirdiler; bunların en kıymetlisi "direfş-i kâviyânî" adındaki kutsal İran sancağıydı. Daha sonraki fetih hareketleri için slogan haline getirilen, "Biz insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek için geldik" cümlesi Kādisiye'nin armağanıdır. CEVAP: D

4. 936 yılında Abbâsîler zamanında Halife Râzî-Billâh tarafından kurulmuştur. Bu müessese halifelerin siyasî otoritelerinin zayıflaması üzerine, devlet erkânı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine son vermek maksadıyla kurulmuştur. Geniş yetkilere sahip olup adı hutbe ve sikkelerde halifenin isminden sonra geçmekteydi.

Bu parçada bahsedilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hâciblik
B) Şurta
C) Emîrü'l-ümerâlık
D) Hisbe
E) Muhtesib

ÇÖZÜM
Emîrü'l-ümerâ geniş yetkilere sahip olup adı hutbe ve sikkelerde halifenin isminden sonra geçmekteydi. 936-945 yılları arasında İbn Râiḳ, Beckem ve Tüzün adlı üç Türk bu makamda bulunmuştur. Büveyhîler Bağdat'ı işgal ettikleri zaman onlar da emîrü'l-ümerâ unvanını aldılar. CEVAP: C

5.  Beda (Allah'ın dilediğini değiştireceği) ve ricat (Muhammet b. Hanefiyye'nin geri döneceği) fikrini kim ortaya atmıştır?

A) Abdullah b. Zübeyir
B) Haccac b. Yusuf
C) Muhtar es-Sekafi
D) Ubeydullah b. Ziyad
E) Hüseyin b. Ali

ÇÖZÜM: Muhtar es-Sekafi, beda (Allah'ın dilediğini değiştireceği) ve ricat (Muhammet b. Hanefiyye'nin geri döneceği) fikrini ortaya atmıştı. CEVAP: C

6. "Hükümdarlar babası" (Ebu'l-Mülûk) diye anılan Emevi halifesi kimdir?

A) Muaviye b. Ebi Süfyan
B) Ömer bin Abdülaziz
C) Abdülmelik b. Mervan
D) Hişam bin Abdülmelik
E) Mervan b. Hakem

ÇÖZÜM: Abdulmelik b. Mervan, kendisinden sonra dört oğlu hilâfete geçtiği ve daha sonraki Emevî halîfelerinden sadece ikisinin doğrudan doğruya kendisi ile nesep bağlantısı olmadığı için "hükümdarlar babası" (Ebu'l-Mülûk) olarak anılmıştır. CEVAP: C

7. Emevilerin ikinci kurucusu sayılan halife kimdir?

A) Muaviye b. Ebi Süfyan
B) Ömer bin Abdülaziz
C) Abdülmelik b. Mervan
D) Hişam bin Abdülmelik
E) Mervan b. Hakem

ÇÖZÜM: Abdülmelik b. Mervan, Emevilerin ikinci kurucusu sayılır. CEVAP: C

8. Aşağıdaki olaylardan hangisi Yezid b. Muaviye döneminde gerçekleşmemiştir?

A) Tevvabûn Hareketi
B) Kerbela faciası
C) Harre Vakası
D) Kabe'nin Tahrip Edilmesi
E) Cemel Olayı

ÇÖZÜM: Cemel Olayı, Hz. Ali döneminde vuku bulmuştur. CEVAP: E

9. Müslümanların ilk İstanbul kuşatması hangi halifelinin döneminde gerçekleşti?

A) Hz. Osman
B) Muaviye b. Ebu Süfyan
C) Ömer bin Abdülaziz
D) Abdülmelik b. Mervan
E) Hişam bin Abdülmelik

ÇÖZÜM : Müslümanların ilk İstanbul kuşatması Muaviye'nin Halifeliği döneminde gerçekleşti.
CEVAP: B

10. Aşağıdakilerden hangisi Emevi halifeleri arasında yer almaz?

A) Abdülmelik b. Mervan
B) Ömer bin Abdülaziz
C) Hişam bin Abdülmelik
D) İbrahim bin Velid
E) Harun er-Reşîd

ÇÖZÜM: Harun er-Reşîd, Abbasi hailfelerindendir. CEVAP: B
Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir.

Kitap okumadan meydan okunmaz
Soru çözmeden sınav kazanılmaz
İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece zaman alır.
  •  
    Bu iletiye teşekkür edenler: leyla

Benzer Konular (1)